İngilizce Kursu

En iyisiyle İngilizce öğrenin. Her bütçeye uygun avantajlı dil kursu fiyatları için hemen iletişime geçin.

142 yıldır en iyi yaptığımız işi yapıyoruz, öğrencilerimizin İngilizce öğrenmelerini sağlıyoruz. Berlitz ismi bütün Dünyada İngilizce öğrenme ile eş anlamlıdır. Başarı oranı diğer İngilizce kurslarına göre çok daha yüksek olan, 142 yıllık tecrübeye sahip global bir dil okuludur.

Dünyanın En Tecrubeli İngilizce Kursu

İngilizce Kurs Seçenekleri

Her bütçeye her hedefe uygun İngilizce kursları

İngilizce öğrenmek düşündüğünüzden daha kolaydır. Uygun destek, yüz yüze iletişim ve başarılı bir model ile yabancı dil öğrenmek oldukça kolaylaşır. Berlitz Dil Okullarında, her bütçeye ve her hedefe uygun İngilizce kurs alternatifleri vardır. Bütün seçeneklerde konuşma odaklı yabancı dil eğitimi verilmektedir.

İngilizce Özel Dersler

İngilizce özel ders almak İngilizce öğrenmek için en etkili yoldur. İhtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme ve size uygun gün ve saatlerde ders planlaması yapabilirsiniz.

İngilizce Grup Dersleri

İngilizce grup derslerinin amacı ihtiyacı olan İngilizce konuşma becerilerini ekonomik olarak kazandırmak ve bu becerileri günlük yaşamda kullanabilmesini sağlamaktır.

Kendi Kendine Öğren

İstediğiniz zaman istediğiniz yerden online İngilizce öğrenmek istiyorsanız 7/24 açılan canlı konuşma sınıflarına istediğiniz kadar katılabilir, ana dili İngilizce olan öğretmenlerle konuşma pratiği yapabilirsiniz.

Çocuklar İçin İngilizce

Çocuklar için İngilizce kursu, 5-17 yaş grubu çocukların yabancı dil yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olacak şekilde Berlitz Global tarafından geliştirilmiştir. Çocuğunuzu geleceğe hazırlamak için bizimle iletişime geçiniz.

Apple ile Berlitz Dil Okulları arasında yapılan anlaşmaya göre, Apple çalışanlarının yabancı dil eğitim taleplerini www.berlitz.com/corporate/apple web sitesi üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Berlitz İngilizce Kursu Öğrenci Görüşleri

İngilizce öğrenmek için en iyi yöntem Berlitz Metodudur

Daha önce İngilizce mülakatlardan dolayı başvurmadığım yurt dışı stajına başvurdum. Staj başvurum İngilizce mülakatlardan sonra onaylandı ve geçen yıl yurt dışında staj yaptım. İş İngilizcesi konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadan stajı tamamlamak bana ayrı bir öz güven kazandırdı. Bundan sonraki hedefim ise yüksek lisansımı yurt dışında yapmak.

Öğrencimiz şu anda yüksek lisansını yurt dışında yapmaktadır 🙂

Ramazan Çiftçi

Mükemmel

Çok kaliteli İngilizce eğitimi veren Berlitz sayesinde kendime çok şey kattım ve İngilizcemi güzel bir şekilde ilerlettim. Berlitz dil okulunun hocalarından ve çalışanlarından son derece memnun kaldım.

Mehmet Zeki Turğut

Öz güvenimi arttırdı

Berlitz’de almış olduğum İngilizce  kursu İngilizce konuşma konusundaki öz güvenimi arttırdı. Artık çok daha rahat bir şekilde yabancı dilde iletişime geçebiliyor ve sohbet edebiliyorum. Kazandığım bu öz güven sayesinde Work And Travel programı kapsamında hem işverenlerle hem de konsoloslukta yapılan İngilizce mülakatları başarılı bir şekilde geçerek Amerika’ya gitme fırsatı yakaladım.

Ugurcan İnözü

Kurumsal (Şirketlere Özel) Eğitimler

Berlitz, kurumsal yabancı dil eğitimlerinde uzmanlaşmış bir dil okuludur. 72 ülkede global firmalarla uzun yıllardır yüksek başarı oranı ile çalışmaktadır. Berlitz bu başarısını kurumların ihtiyacını doğru analiz etmesine, eğitim planlayıcıları ve insan kaynakları departmanı ile koordineli çalışmasına, Berlitz eğitmenlerinin kurum çalışanları ile kurduğu güçlü iletişime ve kurumun yaptığı yatırımın karşılığını almasına borçludur.

Kurumsal İngilizce Eğitimi 2020

Berlitz Dil Okullarını Tercih Eden Kurumsal Referanslarımız

İngilizce Seviyeler

Berlitz Dil Okullarında A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 seviyelerine uygun yabancı dil eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz, 72 ülkedeki bütün Berlitz şubelerinde aynı standartta İngilizce öğrenirler. Berlitz seviye sisteminde son 2 seviyesi üst düzey olmak üzere toplam 10 seviye mevcuttur.

İngilizce seviyenizi, Berlitz Dil Okullarının 72 ülkede ortak kullandığı online test ile hemen öğrenebilirsiniz. İngilizce seviye testine başlamak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

Berlitz Proficiency Chart - Tum Ingilizce Seviyeler ve Aciklamalari

Türkiye’de İngilizce Öğrenme Algıları

Öğrencilerin yabancı dile bakışları; yabancı dil öğrenme istekleri, amaçları, ihtiyaçları, önyargıları ve öğrenme ortamlarıyla oldukça yakından ilişkilidir. Günümüzde yabancı dil öğrenmede karşılaşılan en önemli sorunlardan birinin motivasyon eksikliği olduğu da yapılan araştırmalarda ortaya konulmuştur. Dolayısıyla öğrencilerin yabancı dil algıları, tutumları, inançları, yabancı dile bakış açıları ve motivasyonları arasında bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Bu çerçevede bir devlet üniversitesinin farklı lisans programlarında hazırlık ve birinci sınıflarında öğrenim gören toplam 200 öğrenci ile yapılan bir akademik çalışmada üniversite öğrencilerinin Türkiye’de yabancı dile bakış açılarının ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.

Günümüzde sanayi, ekonomi, kültür, siyasi vb. alanlardaki gelişmelerin beraberinde getirdiği bilgi paylaşımı ihtiyacındaki artışa paralel olarak yabancı dil bilmek son derece önemli hâle gelmiştir. Bu nedenle yabancı dil eğitimi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de üzerinde çokça durulan, kamuoyunda sıkça tartışma konusu olan ve üzerinde çokça bilimsel araştırma yapılan bir alan haline gelmiştir. Özellikle İngilizce öğretimi 1997 yılında ilkokul 4. sınıftan, 2012 yılında ise ilkokul 2. sınıftan başlatılıp ortaokul, lise ve üniversite eğitimi boyunca devam ettirilmiştir. İngilizcenin yanında, kısıtlı da olsa, Almanca ve Fransızca başta olmak üzere, okulların özelliğine ve niteliğine bağlı olarak, farklı yabancı dillerin eğitimleri verilmeye çalışılmaktadır. Ancak verilen yabancı dil eğitiminin niteliği, yabancı dil öğrenme süreçleri ve sonuçta varılan düşük yabancı dil yeterliliğinin nedenleri hemen hemen herkes tarafından sorgulanmış ama net cevaplar ortaya konulamamıştır. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde verilen yaklaşık 1400 saatlik İngilizce eğitiminden sonra öğrencilerin %90’ının hâlâ başlangıç seviyesinde kaldığı belirtilmektedir (Paker, 2012).

Yabancı Dil Eğitiminde Akademik Çözüm Önerileri

Yabancı dil eğitiminde oluşan bu olumsuz durumlar üzerine birçok araştırma yapılmış ve çeşitli çözüm önerileri de ortaya koyulmuştur. Örneğin, Demirpolat (2015) yabancı dil eğitimindeki temel sorunları; yabancı dil öğretmenlerinin hizmet öncesi eğitimleriyle ilgili sorunlar, istihdam edilme biçimleriyle ilgili sorunlar, fiziksel şartlarla ilgili sorunlar, eğitim materyalleriyle ilgili sorunlar, öğretim yöntemleriyle ilgili sorunlar, yönetim ve denetimle ilgili sorunlar şeklinde başlıklar altında toplamış ve çeşitli çözüm önerilerinde bulunmuştur. Yabancı dil eğitiminde sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik yapılan çalışmalar (Acat & Demiral, 2002; Arslan & Akbarov, 2010; Bayraktaroğlu, 2012; Bayyurt, 2012; Çimen, 2017; Can & Işık Can, 2014; Haznedar, 2004, 2010; Işık, 2008; Kizildag 2009; Suna & Durmuşçelebi, 2013; Ünal & İlhan, 2017) genellikle motivasyon, yöntem, müfredat, dil politikası, planlama, fiziksel ortam, öğretmen eğitimi gibi kavramlara vurgu yapmıştır.

Klasik Dil Eğitim Yöntemleri ve Sonuçları

Türkiye’de yabancı dil öğrenenlerin yabancı dil ile ilgili algı ve bakış açılarını araştıran farklı çalışmalar yapılmıştır. Örneğin, Baştürk (2012) Balıkesir ilinde lise ve üniversite öğrencilerinin yabancı dil algılarını karşılaştırmalı olarak incelemiş ve öğrencilerin dil öğrenmeye karşı olumlu tutumlarının olduğu ancak süreç sonundaki algılarının olumsuz olduğu sonucuna varmıştır.

Baştürk (2012) araştırma sonucunda dil öğretiminde “parçalı dil anlayışı”nın devam ettiğini vurgulayarak şu şekilde bir çıkarım yapmıştır: ‘Öğrenilmiş ve öğretilmiş bu anlayıştan “sistemik dil öğrenme” anlayışına geçilmesine ve dil öğrenmede paradigma değişikliğine gereksinim duyulmaktadır.

Yabancı dil öğrenme süreci ve temel dil becerilerine yönelik bakış açısına ilişkin olarak, akademik çalışmaya katılan öğrenciler arasında yapılan ankette, konuşma becerisinde zorluk çektiğini beyan eden öğrenci oranı % 65 olup yazma (% 32) ve anlamada (% 19,5) zorluk çektiğini beyan eden öğrencilerden bir hayli fazladır. Bu da malumun ilamı niteliğinde bir doğrulama olup Türkiye’de yabancı dili üretme noktasındaki sıkıntıların bir yansımasıdır. Türkiye’de yabancı dilde konuşma ve yazma gibi üretimsel becerilerdeki sorun katılımcılar tarafından da teyit edilmiştir. Yabancı dil hakkında bir klişe haline gelmiş ‘Anlıyorum
ama konuşamıyorum.’ ifadesi de yabancı dili anlamada güçlük çekmeye ilişkin maddeye verilen % 58’lik katılmama oranıyla bir kez daha doğrulanmıştır.

Türkçe’nin İngilizce Eğitimine Etkisi

Akademik araştırmanın bir başka boyutunu oluşturan Yabancı dil öğreniminde Türkçenin etkisine yönelik yapılan çalışmada, yabancı dil öğrenirken Türkçeden yararlandıklarını beyan eden öğrencilerin oranı % 76,5’tir. Bu görüşe katılmayanların oranı ise % 13’tür.

İlkokuldan başlayarak lise mezuniyetine kadar yaklaşık 1400 saatlik İngilizce eğitiminden sonra öğrencilerin %90’ının hâlâ başlangıç seviyesinde İngilizce bildiği düşünüldüğünde yabancı dil eğitiminin Türkçe destekli olmasının fayda sağlamadığı görülmektedir.

Berlitz Çözümü

Akademik çalışmaya katılan öğrencilerin %86’sı “Yabancı dil dilin konuşulduğu ülkede öğrenilir.” görüşünü savunmuşlardır. Lakin yurt dışında dil öğrenmek için para ve paradan daha önemli olarak zaman ayırmak gerekir. İşte bu noktada Berlitz çözümü devreye girmektedir.

Berlitz, olumsuz algı ve bakış açısı geliştirilen konuşma becerilerine özel önem veren ve konuşma becerisine ilişkin önyargı ve olumsuz algıyı en aza indiren sistematik bir metoda sahiptir. Bu metodu ilk bulan ve günümüzde en iyi uygulayan dil okulu Berlitz Dil Okullarıdır. Berlitz, öğrencilerinin yurt dışında dil eğitimine en kayın deneyimi oldukları yerde sağlamaya çalışmaktadır.

Bu nedenle Berlitz, başarı oranı diğer dil okullarına göre daha yüksek olan bir dil okuludur. Berlitz eğitimlerinin başarısı konusunda yapılan birçok akademik çalışma bu iddiayı desteklemektedir. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ile Berlitz arasında yapılan anlaşmaya göre Berlitz, 2013 yılından bu yana binlerce WHO çalışanına yabancı dil eğitimi vermiştir. Dünya Sağlık Örgütünün yabancı dil eğitimleri hakkında kendi yaptığı araştırma sonuçları Berlitz Metodunun başarısını göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü raporuna aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BERLITZ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Berlitz Metodu, yabancı dili doğal bir şekilde öğrenmenizi sağlayan bir eğitim metodudur. Başka bir deyişle, Berlitz kursunuzda yalnızca hedef dilinizi konuşur ve duyarsınız, bu, öğrenmek istediğiniz dili yabancı bir ülkedeymiş gibi öğreneceğiniz anlamına gelir. Bu sürükleyici öğrenme metodu, yabancı dili konuşma ile ilgili her türlü engelin üstesinden gelmenize ve yeni becerilerinizi günlük hayatınızda ve işinizde kullanmanıza olanak tanır.

Berlitz Metodu konuşma odaklı yabancı dil eğitimlerinin ilkidir ve tamamen tesadüfi bir şekilde bulunmuştur.

Bir Fransız eğitmene ihtiyaç duyan Maximillian Berlitz, New York Times gazetesine bir reklam verir. Nicholas Joly isimli Fransızca öğretmeni etkileyici bir öz geçmişe sahiptir.

Eğitimlere başlamak için okula geldiğinde Joly’nin zar zor İngilizce konuşabildiği fark edilir. Hasta olan Maximillian Berlitz’in Joly’i derslere başlatmaktan başka bir seçeneği yoktur. Berlitz, Joly’den öğrencilere nesneleri işaret ederek göstermesini ve tanımlamasını, öğrencilerin bol tekrar yaparak konuşmalarını sağlamasını ister. Maximilan Berlitz en iyisini umarak hastalığından dolayı bir süre evinde dinlenmeye çekilir.

Birkaç hafta sonra Maximillian Berlitz, Joly’nin öğrencilerinin benzer sürede klasik dil eğitimini alan diğer öğrencilerden çok daha akıcı ve aksanlı Fransızca konuşabildiklerini fark eder. Böylece Berlitz Metodu doğmuş olur.

Berlitz, yetişkinler için İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Çince (Mandarin), Rusça, Arapça, yabancılar için Türkçe ve daha fazlası dahil olmak üzere 50’den fazla dilde eğitim vermektedir. Dil kurslarımız, online ve yüz yüze seçenekler dahil olmak üzere birçok formattadır.

Berlitz Yöntemi, belirli hedeflere ulaşmaya odaklanan ve dilbilimsel araştırmadaki en son bulgular ve yeniliklerden yararlanan sistematik bir yaklaşım sağlar. Eğitmenlerimiz Berlitz’te çalışmaya başlamadan önce yoğun bir eğitim alırlar ve sadece bu eğitimden başarılı olan öğretmenler Berlitz’te eğitim verebilirler. Öğretmenlerimiz, özel öğrenme tekniklerine ek olarak, bir dil öğrenmek için özgüveninizi ve motivasyonunuzu artıran, konuşmaya teşvik eden ve kişisel hedeflerinize sağlam bir şekilde odaklanmanızı sağlayan yöntemler uygularlar.

Berlitz Metodunun orijinal prensipleri bugün hala konuşma odaklı yabancı dil eğitimlerinin temellerini oluşturmaktadır. Sadece öğrenilen dilde iletişime dayalı, ana dilinde eğitim veren öğretmenler ile grameri örneklerle ve görsel sunumlarla konuşurken öğrenirsiniz.

Berlitz Yöntemi, yabancı dil öğrenmenin en etkili ve en hızlı yolu olduğu kanıtlanmıştır. Yöntemin temel unsurları şunlardır:

Sürükleyici. Eğitmeniniz size yalnızca hedef dilinizde öğretir ve konuşur. Yabancı dil, gerçek yaşam durumları ile sunulur.

Hedef odaklı. Her ders, belirli öğrenme hedefleriyle hedef odaklıdır. Bu, öğrendiğiniz dili gündelik yaşamınızda veya işinizde gerçek durumlarda hemen kullanmaya başlamanızı sağlar.

Sunum, pratik yapma ve konuşma. Yeni dilinizi özümsemenize yardımcı olmak için her ders bu yapıyı takip eder. Yeni içerik eğitmeniniz tarafından sunulur, hem rehberli konuşma pratiğine hem de genel pratiğe katılırsınız ve ardından öğrendiğiniz dili derste konuşmanız için teşvik edilirsiniz.

Berlitz ile yabancı dil öğrenen kişiler, sadece yabancı dili değil o dilin kültürel etkilerini de öğrenir. Böylece yabancı kişilerle daha güvenle iletişim kurulması sağlanır.

Ana dilinde konuşan kişiler Berlitz öğretmeni olabilirler. Örneğin İngilizce öğretmeni olmak için İngilizceyi ana dili olarak konuşan kişiler Berlitz öğretmeni olabilir.

Sonrasında Berlitz akademik direktörlüğü tarafından verilen eğitimleri başarı ile tamamlanması gerekmektedir.

İNGİLİZCE KURSLARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

İngilizce kursu birçok kişi tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İngilizce öğrenmek isteyen kişiler İngilizce kursları hakkında birçok soru soruyor. Hangi İngilizce kursuna gitmeliyim? İngilizce kursu tavsiyeleri? İngilizce öğrenmek için ne yapmak gerekir? Nasıl İngilizce öğrenilir? İngilizce kursu nasıl seçilir? en başta gelen aramalar arasında yer alıyor. Peki hangi İngilizce kursuna gitmelisiniz? İngilizce nasıl öğrenilir? En doğru İngilizce öğrenme yöntemi nedir? İngilizce öğrenmek için hangi İngilizce kursuna gitmek gerekir?

  1. İngilizce kursunun eğitim sistemini araştırın
  2. İngilizce öğretmenlerinin kalitesini araştırın
  3. İngilizce kursunun eğitim planını öğrenin
  4. İngilizce kursunda kullanılan kaynakları inceleyin
  5. İngilizce kursunun geçmişini ve tecrübelerini araştırın
  6. İngilizce kursunda sınıf mevcudunun kaç kişi olduğunu öğrenin
  7. İngilizce seviyenize uygun eğitim veren kursları tercih edin
  8. İngilizce kursunda ders saatine değil derslerin kalitesine önem verin

İngilizce kursu fiyatları dönemsel kampanyalar nedeniyle farklılık göstermektedir. Güncel İngilizce kursu fiyatlarını öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçin.

Genel İngilizce kurslarında bir seviyenin tamamlanması yaklaşık 2,5 ay sürmektedir. Özel derslerde ise haftada kaç gün ve günde kaç saat ders alacağınıza göre bir seviyenin tamamlanması için gerekli süre değişmektedir.

Berlitz, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (CEFR) uygun olarak A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 İngilizce seviyelerine uygun yabancı dil eğitimi vermektedir. Öğrencilerimiz, 72 ülkedeki bütün Berlitz şubelerinde aynı standartta İngilizce öğrenirler. Berlitz seviye sisteminde son 2 seviyesi üst düzey olmak üzere toplam 10 seviye mevcuttur.

Genel İngilizce kursları, B1 sevisinden itibaren IELTS, TOEFL ve TOEIC gibi İngilizce sınavlarına yönelik eğitimleri de kapsamaktadır. Hedeflediğiniz puana göre ulaşmanız gereken seviye belirlendikten sonra özel çalışmalar yapılması gerekebilir.

İngilizce öğrenmede başarıya ulaşmak için sistemli, planlı ve metodik eğitim gerekir. Bu plan doğrultusunda hangi derste nelerin işleneceği, ne yapılacağı, ders sonunda öğrencilerin hangi hedeflere ulaşacağı belli olmalıdır. İngilizce öğrenmek vakit alan, planlı ve disiplinli olmayı gerektiren bir süreçtir. Başarılı bir plan ile öğrenciler İngilizce öğrenme hedeflerine daha kolay ulaşırlar. Bu nedenle iyi bir İngilizce kursunda tutarlı ve başarısı kanıtlanmış bir programın uygulanması, öğretmen değişikliklerinin olmaması ve derslerin belli bir planda işlenmesi öğrencilerin İngilizce öğrenme süreçlerini kolaylaştıracaktır.

İngilizce öğrenmenin en etkili yolu yurt dışında eğitim almaktır. Yurt dışında daha hızlı İngilizce öğrenilmesinin nedeni, gittiğiniz ülkede mecburen İngilizce konuşmak zorunda olmanızdır. Buna İngilizceye maruz kalmak denir.

Birçok kişi bütçe ve zaman kısıtlarından dolayı yurt dışında İngilizce kursuna gidememekte ve ülkemizdeki İngilizce kurslarını araştırmaktadır. Böyle bir durumdaysanız kurstaki öğretmenlerin ana dilinin İngilizce olmasını talep edin. Bu şekilde yurt dışında İngilizce öğrenmeye en yakın deneyimi Türkiye’de yaşamış olursunuz.

Bazı dil okullarında eğitim kadrolarının tamamen “yabancı” olduğu söylense bile Amerikalı, İngiliz veya Kanadalı öğretmen yerine ana dili İngilizce olmayan yabancı öğretmenler çalışmaktadır. Ana dili İngilizce olmayan öğretmenler yabancı bile olsa İngilizceyi sonradan öğrenmiş demektir. Kendinize şunu sorun: İngilizceyi sonradan öğrenmiş birinden ne kadar İngilizce öğrenebilirsiniz? Bu nedenle seçeceğiniz dil okulunda ana dili İngilizce olan öğretmenlerin derslere girdiğinden emin olmanız gerekmektedir.

İngilizce kursu seçerken kursun eğitim programını ve metodunu mutlaka inceleyin. Derslerde konuşma odaklı mı yoksa gramer ağırlıklı mı İngilizce eğitim veriliyor öğrenin. Klasik İngilizce kursları, gramer, dil bilgisi ve kelime ezberleme üzerine yoğunlaşırlar fakat yabancı dilin teorik kurallarını bilmek İngilizce konuşmak manasına gelmez.

İngilizce öğrenmede öğretmen kalitesi kadar kullanılan materyallerin ve kaynakların kalitesi son derece önemlidir. İngilizce kursunda kullanılan kitap ve materyallerin kalitesi öğretmenlerin öğrencilere verebileceklerini etkiler. Yetersiz kaynaklar ile çalışan iyi bir öğretmenin verebilecekleri sınırlanmakta, derslerden alınan verim azalmaktadır. Kullanılan materyal ve kitapların yanında öğrencilerin online kaynaklara erişiminin olması İngilizce kursundan alınan verimin artmasını sağlar.

Her alanda olduğu gibi kaliteli hizmet veren firmalar belli bir tecrübeye sahiptir. İngilizce öğrenmede tecrübe önemli seçim kriterlerinden biridir. İngilizce öğrenmek için global dil okullarını seçmeniz bu konuda endişelerinizi ortadan kaldıracaktır.

Konuşma odaklı İngilizce eğitimi kalabalık sınıflarda verilemez. Sınıflar ne kadar kalabalık olursa size düşen konuşma imkanı o kadar azalacaktır. Benzer şekilde sınıf mevcudu ne kadar az olursa size düşen İngilizce konuşma süresi o kadar artacaktır. Bu nedenle görüştüğünüz dil okullarında sınıf mevcudu nedir öğrenin ve sınıf mevcudu 10 kişiden az olan dil okullarını tercih edin.