Kuruluşunuz için kurumsal odaklı Fransızca eğitim programları

Kurumsal Fransızca Kursu

Berlitz, 70’ten fazla ülkede yüksek başarı yüzdesiyle kurumsal Fransızca eğitimleri (Şirketlere özel Fransızca) veren global bir dil okuludur. Berlitz bu başarısını, çalıştığı kurumların Fransızca eğitim ihtiyacını doğru analiz etmesine, eğitim planlayıcıları ve insan kaynakları departmanı ile koordineli çalışmasına, Berlitz öğretmenlerinin kurum çalışanları ile kurduğu güçlü iletişime ve kurumun yaptığı yatırımın karşılığını almasına borçludur. Bu süreç Berlitz kurumsal eğitim ilkeleri doğrultusunda yönetilmektedir.

Kurumsal Fransızca Eğitim Özellikleri

Berlitz Metodu

Berlitz kurumsal Fransızca eğitimlerinin merkezinde Berlitz Metodu® vardır. Çalışanların Fransızca öğrenmek için sınıfta konuşmasını ve pratik yaparak öğrenmeyi esas alır. Kurum çalışanlarınız Fransızca gramer ezberlemeden, hedef dilde bol konuşma pratiği yaparak aktif bir şekilde dili öğrenir. Kurumsal dil eğitimlerinde kullanılan ders materyalleri, Berlitz Metoduna göre hazırlanmıştır, formül öğreten kitaplar değildir. Fransızca dersleri iş dünyasının ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, diyalog ve role-play içeriklidir.

Berlitz Metodu Kurumsal Fransızca eğitimleri

İş Dünyasında Başarının Anahtarı: Kültürel Anlayış

Kurumsal Fransızca eğitimlerinde etkili sonuçlar

Kurumsal Fransızca Eğitimlerinde Etkili Sonuçlar

Aktif Fransızca pratik yapılan Berlitz Metodik dersleri ve birleştirici online eğitimler sayesinde, kurum çalışanlarınız Fransızca anlama ve konuşma becerilerinde kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde eder. Kurumsal Fransızca eğitimlerinde yapılan tüm çalışmalar kurum çalışanlarınıza yoğun Fransızca konuşma pratiği imkanı sağlar. Berlitz Metoduna göre hazırlanmış kurumsal Fransızca eğitim materyalleri okuma, yazma ve gramer gelişimini metodik olarak destekler ve kurumların Berlitz eğitimlerinden en iyi sonuçların alınmasını sağlar.

Berlitz Kurumsal İngilizce Eğitim İlkeleri

  • Kurumların İnsan Kaynakları ve eğitim departmanları ve sorumluları ile güçlü işbirliği
  • Kurumların İnsan Kaynakları departmanları ile şeffaf, dürüst ve düzenli iletişim kurmak
  • Kurumların İnsan Kaynakları departmanlarını doğru ve zamanında bilgilendirmek ve yönlendirmek, düzenli ve hesap verebilir rapor sunmak
  • Kurumların bütçe ve eğitim hedeflerine yönelik uygulanabilir ve pratik çözümler sunmak
  • Kurumların ve çalışanların hedef ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmek, bu ihtiyaçlar için doğru çözümler sunmak ve iş yaşamına yönelik Fransızca gelişimini sağlamak
  • Kurum çalışanlarını Fransızca öğrenme sürecinde motive etmek, destek olmak ve böylece kurumun yaptığı yatırımdan maksimum verim almasını sağlamak
  • Kurum çalışanlarının Fransızca eğitiminde geçirdikleri zamanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
Berlitz Kurumsal Fransızca Eğitim ilkeleri

Yöneticiler İçin Yoğun (Hızlandırılmış) Fransızca Kursu

Berlitz Total Immersion® yoğun ve etkili bir özel ders türüdür. Bu kişiselleştirilmiş ve yoğun program Fransızca konuşmada ustalaşmak için en hızlı ve en kesin yollardan biridir.

Berlitz Total Immersion® programının amacı kurum çalışanının Fransızca’da 1 haftada 1 seviye gelişim göstermesidir.

Total Immersion programları genellikle acil ihtiyaçlar ortaya çıktığında tercih edilir. Örneğin çalışanlarınızdan birisi Fransa’da bulunan genel merkezinizde görevlendirildiyse ve Fransızca seviyesinin hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyorsa Total Immersion® kurumunuz için uygun bir Fransızca eğitim seçeneğidir.

Yöneticiler için yoğun Fransızca eğitimleri

Kurumsal Fransızca Eğitimi İhtiyaç Analizi

Bütçe ve eğitim planları birbirleriyle direk olarak ilintilidir. Kurumsal Fransızca eğitimlerinde bütçe ve eğitim planlarını hazırlarken 3 farklı yol izleyebiliriz.

Birinci yaklaşımda kurumlar akademik hedefleri belirlerler (şu kadar kişi, şu kadar sürede, şu seviye Fransızca’ya gelecekler gibi) ve Berlitz eğitim danışmanınız bu hedefe ulaşmak için gerekli olan bütçeyi ve eğitim planını size hazırlar.

İkinci yaklaşımda bütçe, süre ve Fransızca eğitim alacak kişi sayısı bellidir. Eğitim danışmanınız bütçenin belirtilen sürede optimum kullanımı ile eğitim alan çalışanların Fransızca seviyesinin ne kadar gelişebileceğini ve hangi seviyeye gelebileceğini size raporlar.

Fransızca eğitim projesinin sonunda kurumun ulaşmak istediği hedef eğitim planının şekillenmesi için büyük önem arz etmektedir.

Kurumsal Fransızca eğitimlerinde, eğitime katılacak bütün çalışanların mevcut Fransızca seviyelerini Berlitz’in bütün Dünyada kullandığı online ve konuşma testleri ile yüksek doğrulukla belirliyoruz.

Kurumunuzda Fransızca eğitimine katılacak çalışan sayısı bütçelerin oluşturulması için en önemli veridir.

Berlitz coğrafi olarak yaygın ekiplere sahip kurumlar için Fransızca sanal sınıf ve online eğitim sistemlerine sahiptir.

Berlitz, uzun yıllardır FMCG, ilaç, gıda, içecek, Telekom, sigara gibi geniş saha ekiplerine sahip firmalar ile global ölçekte çalışmaktadır. Benzer şekilde otomotiv, beyaz eşya, elektronik gibi farklı lokasyonlarda üretim, depo ve lojistik tesisleri bulunan firmalar, kurumsal Fransızca eğitim projelerinde uzun yıllardır Berlitz ile çalışmayı tercih etmektedir.

Berlitz coğrafi olarak yaygın ekiplere sahip kurumlar için sanal sınıf ve online eğitim sistemlerine sahiptir. Berlitz, uzun yıllardır FMCG, ilaç, gıda, içecek, Telekom, sigara gibi geniş saha  ekiplerine sahip firmalar ile global ölçekte çalışmaktadır. Benzer şekilde otomotiv, beyaz eşya, elektronik gibi farklı lokasyonlarda üretim, depo ve lojistik tesisleri bulunan firmalar uzun yıllardır Berlitz ile çalışmayı tercih etmektedir.

Global Referanslarımız

Kurumlara Özel Fransızca Eğitimi (Şirketler için Fransızca)

İstanbul içindeki kurumsal müşterilerimize şirket merkezlerinde kurumlara özel kapalı Fransızca eğitimleri verebiliyoruz. İstanbul dışındaki müşterileriniz ile Berlitz Globalin Canlı Sanal Sınıf eğitimlerinden faydalanmaktadır. Canlı sanal sınıf eğitimleri 10 kişilik gruplara kadar organize edilebilmektedir.

Çalışanların vaktinin kısıtlı olması, şirket ofisinde, yolda vakit kaybetmeden iş çıkışı eğitim alınmak istenmesi, kurum içinde sinerji yaratmak, ekip ruhunu tetiklemek istenmesi, şirketin özel ihtiyaçları, çalışanlar için yetenek gelişim programları nedeniyle şirket merkezinizde eğitim almak isteyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi Kurumsal Fransızca eğitimi talepleriniz için Berlitz uzman eğitmen ve danışmanlık ekibi ile her zaman yanınızdadır.

Berlitz Globalin Fransızca konuşulan ülkeler olan Fransa, Kanada, Belçika, İsviçre ülkelerindeki şubeleriyle aynı kalitede, aynı standartta ve aynı materyallerle, kurumunuz için Fransızca grup dersleri organize edebilir, ana dili Fransızca olan öğretmenlerimiz ile kısa sürede kurumunuzun Fransızca yetkinliğini geliştirerek ve iş ortaklarınızla daha iyi iletişim kurabilirsiniz.

Berlitz Fransızca kurslarında yapılan tüm çalışmalar kurum çalışanlarınıza yoğun Fransızca konuşma pratiği imkanı sağlar.

Kurumsal Fransızca grup dersleri çalışanların öğretmenleri ve birbirleriyle Fransızca konuşarak yeteneklerini geliştirmeleri için planlanmıştır. Fransızca konuşmaya teşvik edilen çalışanlar dil bilgisi kurallarını öğrenirken kelime dağarcıklarını geliştirir. Berlitz sadece gramer öğreten bir Fransızca kursu değil aynı zamanda Fransızca konuşturan bir dil okuludur.

Eğitim başlangıcında Berlitz Globalin bütün Dünya’da kullandığı online seviye belirleme testi ve konuşma testi ile çalışanların Fransızca seviyeleri yüksek doğrulukla belirlenir ve kurumunuza özel homojen seviyelerde gruplar oluşturulur.

Kurumunuz çalışanlarının tamamının Fransızca seviyelerini öğrenmek için online testimizden ücret talep etmiyoruz. Online test ve raporlama için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Berlitz Global tarafından planlanan kurumsal Fransızca kursu, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (The Common European Framework – CEFR) dayalı seviyeleri içermektedir. Berlitz kurumsal Fransızca grup dersleri bütün Dünyadaki Berlitz şubelerinde 6 seviye olarak planlanır.

Berlitz bütün Dünya’da ana dili öğrenmek istediğiniz dil olan öğretmenler ile çalışır. Kurumsal Fransızca eğitimlerinizde ana dili Fransızca olan bir öğretmen firmanızda görevlendirilecektir.

Berlitz eğitimlerinde modası geçmiş olan çeviri yöntemleri kullanılmaz. İlk dersten itibaren Fransızca konuşmaya başlarsınız. Berlitz akademik direktörlüğü öğretmen adaylarını Berlitz Metodu®’nun uygulanması konusunda eğitim programına dahil eder ve ancak bu eğitim programını başarı ile tamamlayan öğretmenler Berlitz öğretmeni olabilirler.

Berlitz eğitim programının önemli bir parçası bireysel gelişim raporudur. Bireysel gelişim raporu Berlitz akademik direktörlüğü tarafından her bir çalışanınız için ayrı ayrı hazırlanır. Bu raporun amacı kurum çalışanlarının Fransızca konuşma hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için gerekli geri bildirimi vermektir.

Berlitz Metodu®, kurum çalışanlarınızın okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin tamamını eşgüdümlü olarak gelişmesi ve Fransızcanın doğru, etkin ve akıcı konuşulabilmesi için geliştirilmiştir.

Diğer kurumsal Fransızca kurslarında sıklıkla görülen, öğretmenlerin ek çalışma kağıdı, takviye materyal hazırlaması gibi bir durum Berlitz kurumsal eğitimlerinde yaşanmaz. Berlitz Global tarafından her seviyenin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olan kurumsal Fransızca eğitim materyalleri bütün kurum çalışanlarınızın kullanımına verilir ve bu materyaller çalışanlarınızın Fransızca dil gelişimi için yeterlidir. Böylece bütün kurum çalışanlarınızın en kaliteli kurumsal Fransızca eğitim materyallerine ulaşması garanti altına alınmıştır.

Kurumsal Fransızca eğitimlerimiz aşağıdaki formatlarda verilmektedir.

  • Yüz yüze bire bir veya kapalı grup Fransızca kursu
  • Canlı sanal sınıflarda bire bir veya kapalı grup Fransızca kursu
  • Skype ile bire bir Fransızca kursu