Berlitz Yabancılar İçin Türkçe Eğitimi

İstanbul içindeki kurumsal müşterilerimizin yabancı yöneticilerine, yabancı çalışanlarına ve ailelerine istenilen yerde yüz yüze. İstanbul dışındaki müşterilerimize ise uzaktan sana sınıf ortamında Türkçe eğitimi verebiliyoruz.

Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye gelerek iş yaşamına devam eden yabancı yöneticilerin çalışma tempolarının yoğun olduğunu biliyoruz ve bu tempoya uygun eğitim programı hazırlıyoruz.

Çok uluslu firmalarda bulunan yabancı yöneticilerin, yabancı çalışanların, expatların ve ailelerinin İngilizce bilgisi şirket içi iletişim kurmalarına yetecek düzeyde olmasına rağmen, şirket dışında sosyal yaşama adapte olabilmeleri için Türkçe bilgisine ihtiyaç duymaktalar. Yabancı çalışanlarınızın ve ailelerinin günlük hayatlarında Türkçe iletişim kurabilmelerini sağlamak birincil hedefimizdir.

Berlitz Yabancılar için Türkçe eğitimlerinde çalışanınız yoğun Türkçe konuşma pratiği imkanı sağlamaktadır.

Berlitz eğitimlerinde modası geçmiş olan çeviri yöntemleri kullanılmaz. Çalışanınız, ilk dersten itibaren öğretmeni ile Türkçe konuşmaya başlar. Berlitz akademik direktörlüğü öğretmen adaylarını Berlitz Metodu®’nun uygulanması konusunda eğitim programına dahil eder ve ancak bu eğitim programını başarı ile tamamlayan öğretmenler Berlitz öğretmeni olabilirler.

Dünyanın Önde Gelen Kurumlarının Tercihi

Global Referanslarımız

                        danone                  image/svg+xml                    

Atatürk’ün Berlitz’e Gönderdiği Teşekkür Mektubu

Mustafa Kemal Atatürk, Berlitz Dil Okulları İstanbul şubesinin çalışmalarını takdir ederek 1930 yılında bir teşekkür mektubu kaleme almıştır. Çağdaş Türkiye’nin önderinden alınan bu teşekkür mektubu, Berlitz Dil Okullarının eğitim yolculuğundaki en önemli rehberidir.

72 ülkede yabancı dil eğitimi veren Dünyanın en büyük dil okulu olan Berlitz Dil Okulları, tamamen bilimsel bir zeminde dil becerilerini doğal bir akış sürecine dahil eden konuşma odaklı dil eğitiminin ilk ve en iyi uygulayıcısıdır.

1878 yılında kurulan Berlitz, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, kurtuluş savaşında ve Cumhuriyetimizin ilanından sonrada modern Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olmayı başardı.

Türkiye’nin kuruluşunda ve gelişiminde üzerine düşen görevleri yapan Berlitz Dil Okulunun Atatürk tarafından fark edilip onurlandırılması en büyük gurur kaynağımızdır. Mektubunda yabancı dil eğitimine verilen katkı sebebiyle teşekkürlerini ileten Atatürk, aynı zamanda Berlitz’in çalışmalarını da takdir etmiştir.

Berlitz Dil Okulları olarak her zaman gelecek için çalışmayı ve yarınlar için evrensel bir vizyonu paylaşabilecek nesiller yetiştirmeyi misyon ediniyoruz. Bu noktadan hareketle Ulu Önder Atatürk’ün 90 yıl önce yazdığı mektup, bugün Berlitz ailesinin en güçlü kararlılık ve motivasyon kaynağıdır ve öyle olmaya da devam edecektir.

Atatürk’ün Berlitz’e Gönderdiği Teşekkür Mektubu

Yabancılar İçin Türkçe Eğitimleri Başvuru Formu

abancılar İçin Türkçe eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için başvuru formunu kullanarak talep gönderebilirsiniz.

"Gönder" butonuna tıklayarak KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Metnini okudum, onaylıyorum.