Kuruluşunuz için kurumsal odaklı İtalyanca eğitim programları

Kurumsal İtalyanca Kursu

Berlitz, 70’ten fazla ülkede yüksek başarı yüzdesiyle kurumsal İtalyanca eğitimleri (Şirketlere özel İtalyanca) veren global bir dil okuludur. Berlitz bu başarısını, çalıştığı kurumların İtalyanca eğitim ihtiyacını doğru analiz etmesine, eğitim planlayıcıları ve insan kaynakları departmanı ile koordineli çalışmasına, Berlitz öğretmenlerinin kurum çalışanları ile kurduğu güçlü iletişime ve kurumun yaptığı yatırımın karşılığını almasına borçludur. Bu süreç Berlitz kurumsal eğitim ilkeleri doğrultusunda yönetilmektedir.

Kurumsal İtalyanca Eğitim Özellikleri

Berlitz Metodu

Berlitz kurumsal İtalyanca eğitimlerinin merkezinde Berlitz Metodu® vardır. Çalışanların İtalyanca öğrenmek için sınıfta konuşmasını ve pratik yaparak öğrenmeyi esas alır. Kurum çalışanlarınız İtalyanca gramer ezberlemeden, hedef dilde bol konuşma pratiği yaparak aktif bir şekilde dili öğrenir. Kurumsal İtalyanca eğitimlerinde kullanılan ders materyalleri, Berlitz Metoduna göre hazırlanmıştır, formül öğreten kitaplar değildir. İtalyanca dersleri iş dünyasının ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, diyalog ve role-play içeriklidir.

Kurumsal İtalyanca eğitim talebi
Berlitz Metodu Kurumsal İtalyanca eğitimleri

İş Dünyasında Başarının Anahtarı: Kültürel Anlayış

Kurumsal İtalyanca eğitimlerinde etkili sonuçlar

Kurumsal İtalyanca Eğitimlerinde Etkili Sonuçlar

Aktif İtalyanca pratik yapılan Berlitz Metodik dersleri ve birleştirici online eğitimler sayesinde, kurum çalışanlarınız İtalyanca anlama ve konuşma becerilerinde kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde eder. Kurumsal İtalyanca eğitimlerinde yapılan tüm çalışmalar kurum çalışanlarınıza yoğun İtalyanca konuşma pratiği imkanı sağlar. Berlitz Metoduna göre hazırlanmış kurumsal İtalyanca eğitim materyalleri okuma, yazma ve gramer gelişimini metodik olarak destekler ve kurumların Berlitz eğitimlerinden en iyi sonuçların alınmasını sağlar.

Kurumsal sunum istiyorum

Kurumsal İtalyanca Eğitim İlkeleri

  • Kurumların İnsan Kaynakları ve eğitim departmanları ve sorumluları ile güçlü işbirliği
  • Kurumların İnsan Kaynakları departmanları ile şeffaf, dürüst ve düzenli iletişim kurmak
  • Kurumların İnsan Kaynakları departmanlarını doğru ve zamanında bilgilendirmek ve yönlendirmek, eğitimler ile ilgili düzenli ve hesap verebilir rapor sunmak
  • Kurumların bütçe ve İtalyanca eğitim hedeflerine yönelik uygulanabilir ve pratik çözümler sunmak
  • Kurumların ve çalışanların İtalyanca hedef ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmek, bu ihtiyaçlar için doğru çözümler sunmak ve iş yaşamına yönelik İtalyanca gelişimini sağlamak
  • Kurum çalışanlarını İtalyanca öğrenme sürecinde motive etmek, destek olmak ve böylece kurumun yaptığı yatırımdan maksimum verim almasını sağlamak
  • Kurum çalışanlarının İtalyanca eğitiminde geçirdikleri zamanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
Berlitz Kurumsal İtalyanca Eğitim ilkeleri

Yöneticiler İçin Yoğun (Hızlandırılmış) İtalyanca Kursu

Berlitz Total Immersion® yoğun ve etkili bir özel ders türüdür. Bu kişiselleştirilmiş ve yoğun program İtalyanca konuşmada ustalaşmak için en hızlı ve en kesin yollardan biridir.

Berlitz Total Immersion® programının amacı kurum çalışanının 1 haftada 1 İtalyanca seviyesi gelişim göstermesidir.

Total Immersion programları genellikle acil ihtiyaçlar ortaya çıktığında tercih edilir. Örneğin çalışanlarınızdan birisi İtalya’da bulunan genel merkezinizde görevlendirildiyse ve İtalyanca seviyesinin hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyorsa Total Immersion® eğitimi ihtiyacınıza uygun bir İtalyanca eğitim seçeneğidir.

Yöneticiler için İtalyanca eğitim talebi
Yöneticiler için hızlandırılmış İtalyanca eğitimleri

Kurumsal İtalyanca Eğitim İhtiyaç Analizi

Bütçe ve eğitim planları birbirleriyle direk olarak ilintilidir. Bütçe ve İtalyanca eğitim planlarını hazırlarken 3 farklı yol izleyebiliriz. Birinci yaklaşımda kurumlar İtalyanca akademik hedefleri belirlerler (şu kadar kişi, şu kadar sürede, şu seviyeye gelecekler gibi) ve Berlitz eğitim danışmanınız bu hedefe ulaşmak için gerekli olan bütçeyi ve İtalyanca eğitim planını size hazırlar. İkinci yaklaşımda bütçe, süre ve eğitim alacak kişi sayısı bellidir. Eğitim danışmanınız bütçenin belirtilen sürede optimum kullanımı ile eğitim alan çalışanların İngilizce seviyesinin ne kadar gelişebileceğini ve hangi seviyeye gelebileceğini size raporlar. Üçüncü yaklaşımda bütçe, süre ve İtalyanca seviye hedefi bellidir. Bu durumda eğitim danışmanınız bu limitler dahilinde kaç çalışanın belirlenen seviyeye gelebileceğini size raporlar.

İtalyanca eğitim projesinin sonunda kurumun ulaşmak istediği hedef eğitim planının şekillenmesi için büyük önem arz etmektedir. Örneğin çok uluslu bir firmanın çalışanı yurt dışı bir göreve gidecekse ve kısa sürede İtalyanca yeterliliğinin sağlanması gerekiyorsa, bu çalışan için önerilecek eğitim programı ile yetenek havuzunuzda bulunan ve orta dönemde terfi ettirilmesi planlanan bir çalışanın eğitim programları ve dolayısıyla bütçeleri farklı olacaktır.

Kurumsal İtalyanca eğitimlerinde, eğitime katılacak bütün çalışanların mevcut İtalyanca seviyelerini Berlitz’in bütün Dünyada kullandığı online ve konuşma testleri ile yüksek doğrulukla belirliyoruz.

Kurumunuzda İtalyanca eğitimine katılacak çalışanların sayısı ve mevcut seviyeleri bütçe çalışmalarının en önemli verisidir.

Kurumlara özel İtalyanca eğitimleri günümüz iş dünyasının gereksinimleri göz önünde bulundurularak, Berlitz Global tarafından çok uluslu firmalar ile ortak geliştirilmiştir.

Berlitz coğrafi olarak yaygın ekiplere sahip kurumlar için İtalyanca sanal sınıf ve online eğitim sistemlerine sahiptir.

Berlitz, uzun yıllardır FMCG, ilaç, gıda, içecek, Telekom, sigara gibi geniş saha ekiplerine sahip firmalar ile global ölçekte çalışmaktadır. Benzer şekilde otomotiv, beyaz eşya, elektronik gibi farklı lokasyonlarda üretim, depo ve lojistik tesisleri bulunan firmalar, kurumsal İtalyanca eğitim projelerinde uzun yıllardır Berlitz ile çalışmayı tercih etmektedir.

Global Referanslarımız

Kurumlara Özel (Şirketler için) İtalyanca Eğitimi

İstanbul içindeki kurumsal müşterilerimize şirket merkezlerinde kurumlara özel kapalı İtalyanca eğitimleri verebiliyoruz. İstanbul dışındaki müşterileriniz ile Berlitz Globalin Canlı Sanal Sınıf eğitimlerinden faydalanmaktadır. Canlı sanal sınıf eğitimleri 10 kişilik gruplara kadar organize edilebilmektedir.

Çalışanların vaktinin kısıtlı olması, şirket ofisinde, yolda vakit kaybetmeden iş çıkışı eğitim alınmak istenmesi, kurum içinde sinerji yaratmak, ekip ruhunu tetiklemek istenmesi, şirketin özel ihtiyaçları, çalışanlar için yetenek gelişim programları nedeniyle şirket merkezinizde eğitim almak isteyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi Kurumsal İtalyanca eğitimi talepleriniz için Berlitz uzman eğitmen ve danışmanlık ekibi ile her zaman yanınızdadır.

Berlitz Globalin Dünyadaki bütün şubeleriyle aynı kalitede, aynı standartta ve aynı materyallerle, kurumunuz için İtalyanca grup dersleri organize edebilir, ana dili İtalyanca olan öğretmenlerimiz ile kısa sürede kurumunuzun İtalyanca yetkinliğini geliştirerek ve iş ortaklarınızla daha iyi iletişim kurabilirsiniz.

Berlitz İtalyanca kurslarında yapılan tüm çalışmalar kurum çalışanlarınıza yoğun İtalyanca konuşma pratiği imkanı sağlar.

Kurumsal İtalyanca grup dersleri çalışanların öğretmenleri ve birbirleriyle İtalyanca konuşarak yeteneklerini geliştirmeleri için planlanmıştır. İtalyanca konuşmaya teşvik edilen çalışanlar dil bilgisi kurallarını öğrenirken kelime dağarcıklarını geliştirir. Berlitz sadece gramer öğreten bir İtalyanca kursu değil aynı zamanda İtalyanca konuşturan bir dil okuludur.

Eğitim başlangıcında Berlitz Globalin bütün Dünya’da kullandığı online seviye belirleme testi ve konuşma testi ile çalışanların İtalyanca seviyeleri yüksek doğrulukla belirlenir ve kurumunuza özel homojen seviyelerde gruplar oluşturulur.

Kurumunuz çalışanlarının tamamının İtalyanca seviyelerini öğrenmek için online testimizden ücret talep etmiyoruz. Online test ve raporlama için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Berlitz Global tarafından planlanan kurumsal İtalyanca kursu, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (The Common European Framework – CEFR) dayalı seviyeleri içermektedir. Berlitz kurumsal İtalyanca grup dersleri bütün Dünyadaki Berlitz şubelerinde 4 seviye olarak planlanır.

Berlitz bütün Dünya’da ana dili öğrenmek istediğiniz dil olan öğretmenler ile çalışır. Kurumsal İtalyanca eğitimlerinizde ana dili İtalyanca olan bir öğretmen firmanızda görevlendirilecektir.

Berlitz eğitimlerinde modası geçmiş olan çeviri yöntemleri kullanılmaz. İlk dersten itibaren İtalyanca konuşmaya başlarsınız. Berlitz akademik direktörlüğü öğretmen adaylarını Berlitz Metodu®’nun uygulanması konusunda eğitim programına dahil eder ve ancak bu eğitim programını başarı ile tamamlayan öğretmenler Berlitz öğretmeni olabilirler.

Berlitz eğitim programının önemli bir parçası bireysel gelişim raporudur. Bireysel gelişim raporu Berlitz akademik direktörlüğü tarafından her bir çalışanınız için ayrı ayrı hazırlanır. Bu raporun amacı kurum çalışanlarının İtalyanca konuşma hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için gerekli geri bildirimi vermektir.

Berlitz Metodu®, kurum çalışanlarınızın okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin tamamını eşgüdümlü olarak gelişmesi ve İtalyancanın doğru, etkin ve akıcı konuşulabilmesi için planlanmıştır.

Diğer kurumsal İtalyanca kurslarında sıklıkla görülen, öğretmenlerin ek çalışma kağıdı, takviye materyal hazırlaması gibi bir durum Berlitz kurumsal eğitimlerinde yaşanmaz. Berlitz Global tarafından her seviyenin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olan kurumsal İtalyanca eğitim materyalleri bütün kurum çalışanlarınızın kullanımına verilir ve bu materyaller çalışanlarınızın İtalyanca dil gelişimi için yeterlidir. Böylece bütün kurum çalışanlarınızın en kaliteli kurumsal İtalyanca eğitim materyallerine ulaşması garanti altına alınmıştır.

Kurumsal İtalyanca eğitimlerimiz aşağıdaki formatlarda verilmektedir.

  • Yüz yüze bire bir veya kapalı grup İtalyanca kursu
  • Canlı sanal sınıflarda bire bir veya kapalı grup İtalyanca kursu
  • Skype ile bire bir İtalyanca kursu