Kurumsal İspanyolca Eğitimleri

Kurumsal İspanyolca Eğitimi

Berlitz, kurumsal İspanyolca eğitimlerinde (şirketlere özel) uzmanlaşmış global bir dil okuludur. 72 ülkede yüksek başarı yüzdesiyle kurumsal İspanyolca eğitimleri vermektedir. Berlitz bu başarısını kurumların İspanyolca eğitim ihtiyacını doğru analiz etmesine, eğitim planlayıcıları ve insan kaynakları departmanı ile koordineli çalışmasına, Berlitz öğretmenlerinin kurum çalışanları ile kurduğu güçlü iletişime ve kurumun yaptığı yatırımın karşılığını almasına borçludur. Bu süreç Berlitz kurumsal eğitim ilkeleri doğrultusunda yönetilmektedir.

Kurumsal Eğitim İlkeleri

Kişiye Özel Dil Dersleri ve Eğitimleri

Berlitz Metodu®

Berlitz kurumsal İspanyolca eğitimlerinin merkezinde Berlitz Metodu® vardır. Çalışanların İspanyolca öğrenmek için sınıfta konuşmasını ve pratik yaparak öğrenmeyi esas alır. Kurum çalışanlarınız İspanyolca gramer ezberlemeden, hedef dilde bol konuşma pratiği yaparak aktif bir şekilde dili öğrenir. Kurumsal İspanyolca eğitimlerinde kullanılan ders materyalleri, Berlitz Metoduna göre hazırlanmıştır, formül öğreten kitaplar değildir. İspanyolca dersleri iş dünyasının ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, diyalog ve role-play içeriklidir.

Metodu görmek istiyorum

Yabancı dil eğitimlerinde etkili sonuçlar

Etkili Sonuçlar

Aktif İspanyolca pratik yapılan Berlitz Metodik dersleri ve birleştirici online eğitimler sayesinde, kurum çalışanlarınız İspanyolca anlama ve konuşma becerilerinde kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde eder. Berlitz Metoduna göre hazırlanmış kurumsal İspanyolca eğitim materyalleri okuma, yazma ve gramer gelişimini metodik olarak destekler ve kurumların Berlitz eğitimlerinden en iyi sonuçların alınmasını sağlar.

Bilgi İstiyorum

Berlitz’in Kurumsal İspanyolca Eğitim İlkeleri

  • Kurumların İnsan Kaynakları ve eğitim departmanları ve sorumluları ile güçlü işbirliği
  • Kurumların İnsan Kaynakları departmanları ile şeffaf, dürüst ve düzenli iletişim kurmak
  • Kurumların İnsan Kaynakları departmanlarını doğru ve zamanında bilgilendirmek ve yönlendirmek, düzenli ve hesap verebilir rapor sunmak
  • Kurumların bütçe ve eğitim hedeflerine yönelik uygulanabilir ve pratik çözümler sunmak
  • Kurumların ve çalışanların hedef ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmek, bu ihtiyaçlar için doğru çözümler sunmak ve iş yaşamına yönelik İspanyolca gelişimini sağlamak
  • Kurum çalışanlarını İspanyolca öğrenme sürecinde motive etmek, destek olmak ve böylece kurumun yaptığı yatırımdan maksimum verim almasını sağlamak
  • Kurum çalışanlarının İspanyolca eğitiminde geçirdikleri zamanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak

Kurumsal İspanyolca Eğitimi İlkelerimiz

Yöneticiler İçin Yoğun (Hızlandırılmış) İspanyolca Kursu

Berlitz Total Immersion® yoğun ve etkili bir özel ders türüdür. Bu kişiselleştirilmiş ve yoğun program İspanyolca konuşmada ustalaşmak için en hızlı ve en kesin yollardan biridir.
Berlitz Total Immersion® programının amacı kurum çalışanının 1 haftada 1 seviye İspanyolca gelişim göstermesidir.
İspanyolca Total Immersion programları genellikle acil ihtiyaçlar ortaya çıktığında tercih edilir. Örneğin çalışanlarınızdan birisi İspanya’da bulunan genel merkezinizde görevlendirildiyse ve İspanyolca seviyesinin hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyorsa Total Immersion® eğitimi ihtiyacınıza uygun bir İspanyolca eğitim seçeneğidir.

Total Immersion® Hakkında Bilgi İstiyorum

Yöneticiler İçin Yoğun İspanyolca Kursu Total Immersion®

Kurumsal İspanyolca Eğitimi İhtiyaç Analizi

Bütçe
Hedefler
Seviyeler
Çalışanlar
Profiller
Lokasyon
Bütçe

Bütçe ve eğitim planları birbirleriyle direk olarak ilintilidir. Bütçe ve eğitim planlarını hazırlarken 3 farklı yol izleyebiliriz.

Birinci yaklaşımda kurumlar akademik hedefleri belirlerler (şu kadar kişi, şu kadar sürede, şu seviye İspanyolca’ya gelecekler gibi) ve Berlitz eğitim danışmanınız bu hedefe ulaşmak için gerekli olan bütçeyi ve eğitim planını size hazırlar.

İkinci yaklaşımda bütçe, süre ve eğitim alacak kişi sayısı bellidir. Eğitim danışmanınız bütçenin belirtilen sürede optimum kullanımı ile eğitim alan çalışanların İspanyolca seviyesinin ne kadar gelişebileceğini ve hangi seviyeye gelebileceğini size raporlar.

Üçüncü yaklaşımda bütçe, süre ve İspanyolca seviye hedefi bellidir. Bu durumda eğitim danışmanınız bu limitler dahilinde kaç çalışanın belirlenen seviyeye gelebileceğini size raporlar.

Hedefler

Yabancı dil eğitim projesinin sonunda kurumun ulaşmak istediği hedef eğitim planının şekillenmesi için büyük önem arz etmektedir.

Örneğin çok uluslu bir firmanın çalışanı yurt dışı bir göreve gidecekse ve kısa sürede İspanyolca öğrenmesi gerekiyorsa, bu çalışan için önerilecek eğitim programı ile yetenek havuzunuzda bulunan ve orta dönemde terfi ettirilmesi planlanan bir çalışanın eğitim programları ve dolayısıyla bütçeleri farklı olacaktır.

Seviyeler

Kurumsal İspanyolca eğitimlerinde, eğitime katılacak bütün çalışanların mevcut İspanyolca seviyelerini Berlitz’in bütün Dünyada kullandığı online ve konuşma testleri ile yüksek doğrulukla belirliyoruz.

Çalışanlar

Kurumunuzda eğitime katılacak çalışanların sayısı ve mevcut İspanyolca seviyeleri bütçe çalışmalarının en önemli verisidir.

Profiller

Kurumlara özel iş İspanyolcası eğitimleri departmanlar ve meslekler için özel eğitim modüllerine sahiptir. Eğitime katılacak çalışanların iş ve meslek dağılımına göre yapılabilecek özelleştirmeler Berlitz eğitim danışmanınız tarafından sizlere sunulacaktır.

Lokasyon

Berlitz coğrafi olarak yaygın ekiplere sahip kurumlar için sanal sınıf ve online eğitim sistemlerine sahiptir.

Berlitz, uzun yıllardır FMCG, ilaç, gıda, içecek, Telekom, sigara gibi geniş saha ekiplerine sahip firmalar ile global ölçekte çalışmaktadır. Benzer şekilde otomotiv, beyaz eşya, elektronik gibi farklı lokasyonlarda üretim, depo ve lojistik tesisleri bulunan firmalarda uzun yıllardır Berlitz ile çalışmayı tercih etmektedir.

İşinize Yarayan İş İspanyolcası

Kurumsal İspanyolca eğitimlerinde çalışanlarınız günümüz iş dünyasının gerektirdiği İş İspanyolcası eğitimi alırlar. Berllitz’in çok uluslu firmalar ile ortak geliştirdiği iş İspanyolcası eğitimleri satış, pazarlama, insan kaynakları, finans, planlama, toplantı yönetimi gibi günümüz iş dünyası için gerekli olan yeteneklerin başarılı bir sentezini sunar.

Dünyanın Önde Gelen Kurumlarının Tercihi

Global Referanslarımız

                        danone                  image/svg+xml                    

Atatürk’ün Berlitz’e Gönderdiği Teşekkür Mektubu

Mustafa Kemal Atatürk, Berlitz Dil Okulları İstanbul şubesinin çalışmalarını takdir ederek 1930 yılında bir teşekkür mektubu kaleme almıştır. Çağdaş Türkiye’nin önderinden alınan bu teşekkür mektubu, Berlitz Dil Okullarının eğitim yolculuğundaki en önemli rehberidir.

72 ülkede yabancı dil eğitimi veren Dünyanın en büyük dil okulu olan Berlitz Dil Okulları, tamamen bilimsel bir zeminde dil becerilerini doğal bir akış sürecine dahil eden konuşma odaklı dil eğitiminin ilk ve en iyi uygulayıcısıdır.

1878 yılında kurulan Berlitz, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, kurtuluş savaşında ve Cumhuriyetimizin ilanından sonrada modern Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olmayı başardı.

Türkiye’nin kuruluşunda ve gelişiminde üzerine düşen görevleri yapan Berlitz Dil Okulunun Atatürk tarafından fark edilip onurlandırılması en büyük gurur kaynağımızdır. Mektubunda yabancı dil eğitimine verilen katkı sebebiyle teşekkürlerini ileten Atatürk, aynı zamanda Berlitz’in çalışmalarını da takdir etmiştir.

Berlitz Dil Okulları olarak her zaman gelecek için çalışmayı ve yarınlar için evrensel bir vizyonu paylaşabilecek nesiller yetiştirmeyi misyon ediniyoruz. Bu noktadan hareketle Ulu Önder Atatürk’ün 90 yıl önce yazdığı mektup, bugün Berlitz ailesinin en güçlü kararlılık ve motivasyon kaynağıdır ve öyle olmaya da devam edecektir.

Atatürk’ün Berlitz’e Gönderdiği Teşekkür Mektubu

Kurumsal İspanyolca Eğitimi Başvuru Formu

Kurumsal İspanyolca eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için başvuru formunu doldurunuz.

"Gönder" butonuna tıklayarak KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Metnini okudum, onaylıyorum.

Kurumlara Özel (Şirketler için) İspanyolca Eğitimi

İstanbul içindeki kurumsal müşterilerimize şirket merkezlerinde kurumlara özel kapalı İspanyolca eğitimleri verebiliyoruz. İstanbul dışındaki müşterileriniz ile Berlitz Globalin Canlı Sanal Sınıf eğitimlerinden faydalanmaktadır. Canlı sanal sınıf eğitimleri 10 kişilik gruplara kadar organize edilebilmektedir.

Çalışanların vaktinin kısıtlı olması, şirket ofisinde, yolda vakit kaybetmeden iş çıkışı eğitim alınmak istenmesi, kurum içinde sinerji yaratmak, ekip ruhunu tetiklemek istenmesi, şirketin özel ihtiyaçları, çalışanlar için yetenek gelişim programları nedeniyle şirket merkezinizde eğitim almak isteyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi Kurumsal İspanyolca eğitimi talepleriniz için Berlitz uzman eğitmen ve danışmanlık ekibi ile her zaman yanınızdadır.

Berlitz Globalin İspanyolca konuşulan ülkelerdeki şubeleriyle aynı kalitede, aynı standartta ve aynı materyallerle, kurumunuz için İspanyolca grup dersleri organize edebilir, ana dili İspanyolca olan öğretmenlerimiz ile kısa sürede kurumunuzun İspanyolca yetkinliğini geliştirerek ve iş ortaklarınızla daha iyi iletişim kurabilirsiniz.

Berlitz İspanyolca kurslarında yapılan tüm çalışmalar kurum çalışanlarınıza yoğun İspanyolca konuşma pratiği imkanı sağlar.

Kurumsal İspanyolca grup dersleri çalışanların öğretmenleri ve birbirleriyle İspanyolca konuşarak yeteneklerini geliştirmeleri için planlanmıştır. İspanyolca konuşmaya teşvik edilen çalışanlar dil bilgisi kurallarını öğrenirken kelime dağarcıklarını geliştirir. Berlitz sadece gramer öğreten bir İspanyolca kursu değil aynı zamanda İspanyolca konuşturan bir dil okuludur.

Eğitim başlangıcında Berlitz Globalin bütün Dünya’da kullandığı online seviye belirleme testi ve konuşma testi ile çalışanların İspanyolca seviyeleri yüksek doğrulukla belirlenir ve kurumunuza özel homojen seviyelerde gruplar oluşturulur.

Kurumunuz çalışanlarının tamamının İspanyolca seviyelerini öğrenmek için online testimizden ücret talep etmiyoruz. Online test ve raporlama için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Berlitz Global tarafından planlanan kurumsal İspanyolca kursu, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (The Common European Framework – CEFR) dayalı seviyeleri içermektedir. Berlitz kurumsal İspanyolca grup dersleri bütün Dünyadaki Berlitz şubelerinde 8 seviye olarak planlanır.

İspanyolca derslerinin ilk 4 seviyesi genel İspanyolca, son 4 seviye ise İş İspanyolca eğitimlerini kapsar.

Berlitz bütün Dünya’da ana dili öğrenmek istediğiniz dil olan öğretmenler ile çalışır. Kurumsal İspanyolca eğitimlerinizde ana dili İspanyolca olan bir öğretmen firmanızda görevlendirilecektir.

Berlitz eğitimlerinde modası geçmiş olan çeviri yöntemleri kullanılmaz. İlk dersten itibaren İspanyolca konuşmaya başlarsınız. Berlitz akademik direktörlüğü öğretmen adaylarını Berlitz Metodu®’nun uygulanması konusunda eğitim programına dahil eder ve ancak bu eğitim programını başarı ile tamamlayan öğretmenler Berlitz öğretmeni olabilirler.

Berlitz eğitim programının önemli bir parçası bireysel gelişim raporudur. Bireysel gelişim raporu Berlitz akademik direktörlüğü tarafından her bir çalışanınız için ayrı ayrı hazırlanır. Bu raporun amacı kurum çalışanlarının İspanyolca konuşma hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için gerekli geri bildirimi vermektir.

Berlitz Metodu®, kurum çalışanlarınızın okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin tamamını eşgüdümlü olarak gelişmesi ve İspanyolcanın doğru, etkin ve akıcı konuşulabilmesi için planlanmıştır.

Diğer dil okullarında sıklıkla görülen, öğretmenlerin ek materyal, takviye materyal hazırlaması gibi bir durum Berlitz’te yaşanmaz. Berlitz Global tarafından her seviyenin ihtiyaçlarına göre gerek kitap gerekse online çalışmalar şeklinde hazırlanmış olan eğitim materyalleri bütün kurum çalışanlarınızın kullanımına verilir ve bu materyaller yabancı dil gelişiminiz için yeterlidir. Böylece kurum çalışanlarınızın en kaliteli eğitim materyallerine ulaşması garanti altına alınmıştır.

Kurumsal İspanyolca eğitimlerimiz aşağıdaki formatlarda verilmektedir.

  • Yüz yüze bire bir veya kapalı grup İspanyolca kursu
  • Canlı sanal sınıflarda bire bir veya kapalı grup İspanyolca kursu
  • Skype ile bire bir İspanyolca kursu