Kuruluşunuz için kurumsal odaklı İspanyolca eğitim programları

Kurumsal İspanyolca Kursu

Berlitz, 70’ten fazla ülkede yüksek başarı yüzdesiyle kurumsal İspanyolca eğitimleri (Şirketlere özel İspanyolca) veren global bir dil okuludur. Berlitz bu başarısını, çalıştığı kurumların İspanyolca eğitim ihtiyacını doğru analiz etmesine, eğitim planlayıcıları ve insan kaynakları departmanı ile koordineli çalışmasına, Berlitz öğretmenlerinin kurum çalışanları ile kurduğu güçlü iletişime ve kurumun yaptığı yatırımın karşılığını almasına borçludur. Bu süreç Berlitz kurumsal eğitim ilkeleri doğrultusunda yönetilmektedir.

Kurumsal İspanyolca Eğitim Özellikleri

Berlitz Metodu

Berlitz kurumsal İspanyolca eğitimlerinin merkezinde Berlitz Metodu® vardır. Çalışanların İspanyolca öğrenmek için sınıfta konuşmasını ve pratik yaparak öğrenmeyi esas alır. Kurum çalışanlarınız İspanyolca gramer ezberlemeden, hedef dilde bol konuşma pratiği yaparak aktif bir şekilde dili öğrenir. Kurumsal İspanyolca eğitimlerinde kullanılan ders materyalleri, Berlitz Metoduna göre hazırlanmıştır, formül öğreten kitaplar değildir. İspanyolca dersleri iş dünyasının ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, diyalog ve role-play içeriklidir.

Berlitz Metodu Kurumsal İspanyolca eğitimleri

İş Dünyasında Başarının Anahtarı: Kültürel Anlayış

Kurumsal İspanyolca eğitimlerinde etkili sonuçlar

Kurumsal İspanyolca Eğitimlerinde Etkili Sonuçlar

Aktif İspanyolca pratik yapılan Berlitz Metodik dersleri ve birleştirici online eğitimler sayesinde, kurum çalışanlarınız İspanyolca anlama ve konuşma becerilerinde kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde eder. Kurumsal İspanyolca eğitimlerinde yapılan tüm çalışmalar kurum çalışanlarınıza yoğun İspanyolca konuşma pratiği imkanı sağlar. Berlitz Metoduna göre hazırlanmış kurumsal İspanyolca eğitim materyalleri okuma, yazma ve gramer gelişimini metodik olarak destekler ve kurumların Berlitz eğitimlerinden en iyi sonuçların alınmasını sağlar.

Kurumsal İspanyolca Eğitim İlkeleri

  • Kurumların İnsan Kaynakları ve eğitim departmanları ve sorumluları ile güçlü işbirliği
  • Kurumların İnsan Kaynakları departmanları ile şeffaf, dürüst ve düzenli iletişim kurmak
  • Kurumların İnsan Kaynakları departmanlarını doğru ve zamanında bilgilendirmek ve yönlendirmek, İspanyolca eğitimleri hakkında düzenli ve hesap verebilir rapor sunmak
  • Kurumların bütçe ve İspanyolca eğitim hedeflerine yönelik uygulanabilir ve pratik çözümler sunmak
  • Kurumların ve çalışanların İspanyolca hedef ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmek, bu ihtiyaçlar için doğru çözümler sunmak ve iş yaşamına yönelik İspanyolca gelişimini sağlamak
  • Kurum çalışanlarını İspanyolca öğrenme sürecinde motive etmek, destek olmak ve böylece kurumun yaptığı yatırımdan maksimum verim almasını sağlamak
  • Kurum çalışanlarının İspanyolca eğitiminde geçirdikleri zamanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
Berlitz Kurumsal İspanyolca Eğitim ilkeleri

Yöneticiler İçin Yoğun (Hızlandırılmış) İspanyolca Kursu

Berlitz Total Immersion® yoğun ve etkili bir özel ders türüdür. Bu kişiselleştirilmiş ve yoğun program İspanyolca konuşmada ustalaşmak için en hızlı ve en kesin yollardan biridir.

Berlitz Total Immersion® programının amacı kurum çalışanının 1 haftada 1 seviye İspanyolca gelişim göstermesidir.

Yoğun İspanyolca programları genellikle acil ihtiyaçlar ortaya çıktığında tercih edilir. Örneğin çalışanlarınızdan birisi İspanya’da bulunan genel merkezinizde görevlendirildiyse ve İspanyolca seviyesinin hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyorsa yoğun İspanyolca (Total Immersion®) eğitimi ihtiyacınıza uygun bir İspanyolca eğitim seçeneğidir.

Yöneticiler için hızlandırılmış İspanyolca eğitimleri

Kurumsal İspanyolca Eğitimi İhtiyaç Analizi

Bütçe ve eğitim planları birbirleriyle direk olarak ilintilidir. Bütçe ve İspanyolca eğitim planlarını hazırlarken 3 farklı yol izleyebiliriz.

Birinci yaklaşımda kurumlar İspanyolca eğitiminde akademik hedefleri belirlerler (şu kadar kişi, şu kadar sürede, şu seviye İspanyolca’ya gelecekler gibi) ve Berlitz eğitim danışmanınız bu hedefe ulaşmak için gerekli olan bütçeyi ve İspanyolca eğitim planını size hazırlar.

İspanyolca eğitim projesinin sonunda kurumun ulaşmak istediği hedef İspanyolca eğitim planının şekillenmesi için büyük önem arz etmektedir.

Örneğin çok uluslu bir firmanın çalışanı yurt dışı bir göreve gidecekse ve kısa sürede İspanyolca öğrenmesi gerekiyorsa, bu çalışan için önerilecek eğitim programı ile yetenek havuzunuzda bulunan ve orta dönemde terfi ettirilmesi planlanan bir çalışanın İspanyolca eğitim programları ve dolayısıyla bütçeleri farklı olacaktır.

Kurumsal İspanyolca eğitimlerinde, eğitime katılacak bütün çalışanların mevcut İspanyolca seviyelerini Berlitz’in bütün Dünyada kullandığı online ve konuşma testleri ile yüksek doğrulukla belirliyoruz.

Berlitz coğrafi olarak yaygın ekiplere sahip kurumlar için İspanyolca sanal sınıf ve online eğitim sistemlerine sahiptir.

Berlitz, uzun yıllardır FMCG, ilaç, gıda, içecek, Telekom, sigara gibi geniş saha ekiplerine sahip firmalar ile global ölçekte çalışmaktadır. Benzer şekilde otomotiv, beyaz eşya, elektronik gibi farklı lokasyonlarda üretim, depo ve lojistik tesisleri bulunan firmalar, kurumsal İspanyolca eğitim projelerinde uzun yıllardır Berlitz ile çalışmayı tercih etmektedir.

Kurumlara özel iş İspanyolcası eğitimlerimiz departmanlar ve meslekler için özel eğitim modüllerine sahiptir. İş İspanyolcası eğitimine katılacak çalışanların iş ve meslek dağılımına göre yapılabilecek özelleştirmeler Berlitz eğitim danışmanınız tarafından sizlere sunulacaktır.

Berlitz coğrafi olarak yaygın ekiplere sahip kurumlar için sanal sınıf ve online eğitim sistemlerine sahiptir. Berlitz, uzun yıllardır FMCG, ilaç, gıda, içecek, Telekom, sigara gibi geniş saha  ekiplerine sahip firmalar ile global ölçekte çalışmaktadır. Benzer şekilde otomotiv, beyaz eşya, elektronik gibi farklı lokasyonlarda üretim, depo ve lojistik tesisleri bulunan firmalar, kurumsal İspanyolca eğitim projelerinde uzun yıllardır Berlitz ile çalışmayı tercih etmektedir.

Global Referanslarımız

Kurumlara Özel (Şirketler için) İspanyolca Eğitimi

İstanbul içindeki kurumsal müşterilerimize şirket merkezlerinde kurumlara özel kapalı İspanyolca eğitimleri verebiliyoruz. İstanbul dışındaki müşterileriniz ile Berlitz Globalin Canlı Sanal Sınıf eğitimlerinden faydalanmaktadır. Canlı sanal sınıf eğitimleri 10 kişilik gruplara kadar organize edilebilmektedir.

Çalışanların vaktinin kısıtlı olması, şirket ofisinde, yolda vakit kaybetmeden iş çıkışı eğitim alınmak istenmesi, kurum içinde sinerji yaratmak, ekip ruhunu tetiklemek istenmesi, şirketin özel ihtiyaçları, çalışanlar için yetenek gelişim programları nedeniyle şirket merkezinizde eğitim almak isteyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi Kurumsal İspanyolca eğitimi talepleriniz için Berlitz uzman eğitmen ve danışmanlık ekibi ile her zaman yanınızdadır.

Berlitz Globalin İspanyolca konuşulan ülkelerdeki şubeleriyle aynı kalitede, aynı standartta ve aynı materyallerle, kurumunuz için İspanyolca grup dersleri organize edebilir, ana dili İspanyolca olan öğretmenlerimiz ile kısa sürede kurumunuzun İspanyolca yetkinliğini geliştirerek ve iş ortaklarınızla daha iyi iletişim kurabilirsiniz.

Berlitz İspanyolca kurslarında yapılan tüm çalışmalar kurum çalışanlarınıza yoğun İspanyolca konuşma pratiği imkanı sağlar.

Kurumsal İspanyolca grup dersleri çalışanların öğretmenleri ve birbirleriyle İspanyolca konuşarak yeteneklerini geliştirmeleri için planlanmıştır. İspanyolca konuşmaya teşvik edilen çalışanlar dil bilgisi kurallarını öğrenirken kelime dağarcıklarını geliştirir. Berlitz sadece gramer öğreten bir İspanyolca kursu değil aynı zamanda İspanyolca konuşturan bir dil okuludur.

Eğitim başlangıcında Berlitz Globalin bütün Dünya’da kullandığı online seviye belirleme testi ve konuşma testi ile çalışanların İspanyolca seviyeleri yüksek doğrulukla belirlenir ve kurumunuza özel homojen seviyelerde gruplar oluşturulur.

Kurumunuz çalışanlarının tamamının İspanyolca seviyelerini öğrenmek için online testimizden ücret talep etmiyoruz. Online test ve raporlama için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Berlitz Global tarafından planlanan kurumsal İspanyolca kursu, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (The Common European Framework – CEFR) dayalı seviyeleri içermektedir. Berlitz kurumsal İspanyolca grup dersleri bütün Dünyadaki Berlitz şubelerinde 8 seviye olarak planlanır.

İspanyolca derslerinin ilk 4 seviyesi genel İspanyolca, son 4 seviye ise İş İspanyolca eğitimlerini kapsar.

Berlitz bütün Dünya’da ana dili öğrenmek istediğiniz dil olan öğretmenler ile çalışır. Kurumsal İspanyolca eğitimlerinizde ana dili İspanyolca olan bir öğretmen firmanızda görevlendirilecektir.

Berlitz eğitimlerinde modası geçmiş olan çeviri yöntemleri kullanılmaz. İlk dersten itibaren İspanyolca konuşmaya başlarsınız. Berlitz akademik direktörlüğü öğretmen adaylarını Berlitz Metodu®’nun uygulanması konusunda eğitim programına dahil eder ve ancak bu eğitim programını başarı ile tamamlayan öğretmenler Berlitz öğretmeni olabilirler.

Berlitz eğitim programının önemli bir parçası bireysel gelişim raporudur. Bireysel gelişim raporu Berlitz akademik direktörlüğü tarafından her bir çalışanınız için ayrı ayrı hazırlanır. Bu raporun amacı kurum çalışanlarının İspanyolca konuşma hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için gerekli geri bildirimi vermektir.

Berlitz Metodu®, kurum çalışanlarınızın okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin tamamını eşgüdümlü olarak gelişmesi ve İspanyolcanın doğru, etkin ve akıcı konuşulabilmesi için planlanmıştır.

Diğer kurumsal İspanyolca kurslarında sıklıkla görülen, öğretmenlerin ek çalışma kağıdı, takviye materyal hazırlaması gibi bir durum Berlitz kurumsal eğitimlerinde yaşanmaz. Berlitz Global tarafından her seviyenin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olan kurumsal İspanyolca eğitim materyalleri bütün kurum çalışanlarınızın kullanımına verilir ve bu materyaller çalışanlarınızın İtalyanca dil gelişimi için yeterlidir. Böylece bütün kurum çalışanlarınızın en kaliteli kurumsal İspanyolca eğitim materyallerine ulaşması garanti altına alınmıştır.

Kurumsal İspanyolca eğitimlerimiz aşağıdaki formatlarda verilmektedir.

  • Yüz yüze bire bir veya kapalı grup İspanyolca kursu
  • Canlı sanal sınıflarda bire bir veya kapalı grup İspanyolca kursu
  • Haftada 3 gün, 5 gün veya 7 gün özel ders alabileceğiniz online İspanyolca kursu