Kuruluşunuz için kurumsal odaklı İngilizce eğitim programları

Kurumsal İngilizce Kursu

Berlitz, 70’ten fazla ülkede yüksek başarı yüzdesiyle kurumsal eğitimler veren global bir dil okuludur. Berlitz bu başarısını, kurumların İngilizce eğitim ihtiyacını doğru analiz etmesine, eğitim planlayıcıları ve insan kaynakları departmanı ile koordineli çalışmasına, Berlitz öğretmenlerinin kurum çalışanları ile kurduğu güçlü iletişime ve kurumun İngilizce eğitimlerine yaptığı yatırımın karşılığını almasına borçludur. Bütün süreç, Berlitz kurumsal İngilizce eğitim ilkeleri doğrultusunda yönetilmektedir.

Kurumsal İngilizce Eğitim Özellikleri

Berlitz Metodu

Berlitz kurumsal İngilizce eğitimlerinin merkezinde Berlitz Metodu® vardır. Çalışanların İngilizce öğrenmek için sınıfta konuşmasını ve pratik yaparak öğrenmeyi esas alır. Kurum çalışanlarınız İngilizce gramer ezberlemeden, hedef dilde bol konuşma pratiği yaparak aktif bir şekilde dili öğrenir. Kurumsal dil eğitimlerinde kullanılan ders materyalleri, Berlitz Metoduna göre hazırlanmıştır, formül öğreten kitaplar değildir. İngilizce dersleri iş dünyasının ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, diyalog ve role-play içeriklidir.

Berlitz Metodu Kurumsal İngilizce eğitimleri

İş Dünyasında Başarının Anahtarı: Kültürel Anlayış

Kurumsal İngilizce eğitimlerinde etkili sonuçlar

Kurumsal İngilizce Eğitimlerinde Etkili Sonuçlar

Aktif İngilizce pratik yapılan Berlitz Metodik dersleri ve birleştirici online eğitimler sayesinde, kurum çalışanlarınız İngilizce anlama ve konuşma becerilerinde kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde eder. Kurumsal İngilizce eğitimlerinde yapılan tüm çalışmalar kurum çalışanlarınıza yoğun İngilizce konuşma pratiği imkanı sağlar. Berlitz Metoduna göre hazırlanmış kurumsal İngilizce eğitim materyalleri okuma, yazma ve gramer gelişimini metodik olarak destekler ve kurumların Berlitz eğitimlerinden en iyi sonuçların alınmasını sağlar.

Kurumsal İngilizce Eğitim İlkeleri

 • Kurumların İnsan Kaynakları ve eğitim departmanları ve sorumluları ile güçlü işbirliği
 • Kurumların İnsan Kaynakları departmanları ile şeffaf, dürüst ve düzenli iletişim kurmak
 • Kurumların İnsan Kaynakları departmanlarını doğru ve zamanında bilgilendirmek ve yönlendirmek, düzenli ve hesap verebilir rapor sunmak
 • Kurumların bütçe ve eğitim hedeflerine yönelik uygulanabilir ve pratik çözümler sunmak
 • Kurumların ve çalışanların hedef ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmek, bu ihtiyaçlar için doğru çözümler sunmak ve iş yaşamına yönelik İngilizce gelişimini sağlamak
 • Kurum çalışanlarını İngilizce öğrenme sürecinde motive etmek, destek olmak ve böylece kurumun yaptığı yatırımdan maksimum verim almasını sağlamak
 • Kurum çalışanlarının İngilizce eğitiminde geçirdikleri zamanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
Berlitz Kurumsal İngilizce Eğitim ilkeleri

Yöneticiler İçin Yoğun (Hızlandırılmış) İngilizce Kursu

Berlitz Total Immersion® yoğun ve etkili bir özel ders türüdür. Bu kişiselleştirilmiş ve yoğun program İngilizce konuşmada ustalaşmak için en hızlı ve en kesin yollardan biridir.

Berlitz Total Immersion® programının amacı kurum çalışanının 1 haftada 1 seviye gelişim göstermesidir.

Total Immersion programları genellikle acil ihtiyaçlar ortaya çıktığında tercih edilir. Örneğin çalışanlarınızdan birisi ABD’de bulunan genel merkezinizde görevlendirildiyse ve İngilizce seviyesinin hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyorsa Total Immersion® kurumunuz için uygun bir İngilizce eğitim seçeneğidir.

yöneticiler için yoğun İngilizce eğitimleri

İş ve Mesleki İngilizce Eğitim Seçenekleri

kurum çalışanlarına özel iş İngilizcesi eğitimleri - Business English

İş İngilizcesi Eğitimleri

Berlitz Globalin Kurumsal İş İngilizcesi (Business English) eğitimleri şirketinizin çalışanları, yetenek havuzunuz, orta ve üst düzey yöneticileriniz ile iş adamlarının profesyonel yaşamlarında etkin İngilizce iletişim kurmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır ve uzun yıllardır başarı ile Fortune 500 firmaları tarafından kullanılmaktadır. Globalleşen iş dünyasında ortak iş dili İngilizcedir ve İş İngilizcesine hakim olmak kişi ve kurumlara son derece önemli avantajlar sağlamaktadır. Berlitz işinize yarayan iş İngilizcesini sunmaktadır.

Berlitz İş İngilizcesi kursu içeriği, Berlitz Global tarafından çok uluslu firmaların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmıştır.

İş İngilizcesi eğitimlerinde çalışanlarınız günümüz dünyasının gerektirdiği yabancı dil eğitimini alırlar. Berllitz’in çok uluslu firmalar ile ortak geliştirdiği iş İngilizcesi eğitimleri satış, pazarlama, insan kaynakları, finans, planlama, toplantı yönetimi gibi günümüz iş dünyası için gerekli olan yeteneklerin başarılı bir sentezini sunar.

 • Genel İş İngilizcesi
 • İnsan Kaynakları için İş İngilizcesi
 • Satış ve Pazarlama için İş İngilizcesi
 • Finans ve Muhasebe için İş İngilizcesi
 • Müşteri Hizmetleri için İş İngilizcesi
 • E-mail ve İş Yazışmaları için İş İngilizcesi
 • Toplantılar için İş İngilizcesi
 • İş Yaşamında Sosyalleşme için İngilizce
kurum çalışanları için mesleki İngilizce eğitimi

Mesleki İngilizce Eğitimleri

Kurumlar için özel olarak Berlitz Global tarafından geliştirilen mesleki İngilizce eğitimleri ile kurum çalışanlarınızın, global iş dünyasında yazılı ve sözlü daha iyi iletişim kurması ve böylece kurumunuza daha yüksek katma değer sağlaması hedeflenmektedir.

Mesleki Özel İngilizce Eğitimleri Kimler için Uygundur?

Berlitz mesleki İngilizce eğitimleri, İngilizce bilgisini ticari alanda en kısa sürede geliştirmek isteyen profesyoneller içindir. Mesleki İngilizce eğitimlerimiz özel ders veya grup dersi formatında planlanabilir.

 • Denetim ve Vergi Çalışanları için İngilizce
 • Resepsiyon İngilizcesi
 • İnsan Kaynakları ve İş Mülakatları
 • İş Hukuku
 • Telekonferans ve Telefon İngilizcesi
 • Etkili e-mail yazma
 • Enerji Sektörü için İngilizce
 • Mobilya Sektörü için İngilizce
 • Otelcilik İngilizcesi
 • Sigortacılık için İngilizce
 • IT için İngilizce
 • Toplantılar için İngilizce
 • Hemşireler için İngilizce
 • Petrol ve Gaz Endüstrisi için İngilizce
 • Sunum İngilizcesi

Kurumsal İngilizce Eğitimi İhtiyaç Analizi

Bütçe ve eğitim planları birbirleriyle direk olarak ilintilidir. Bütçe ve eğitim planlarını hazırlarken 3 farklı yol izleyebiliriz. Birinci yaklaşımda kurumlar akademik hedefleri belirlerler (şu kadar kişi, şu kadar sürede, şu seviyeye gelecekler gibi) ve Berlitz eğitim danışmanınız bu hedefe ulaşmak için gerekli olan bütçeyi ve eğitim planını size hazırlar. İkinci yaklaşımda bütçe, süre ve eğitim alacak kişi sayısı bellidir. Eğitim danışmanınız bütçenin belirtilen sürede optimum kullanımı ile eğitim alan çalışanların İngilizce seviyesinin ne kadar gelişebileceğini ve hangi seviyeye gelebileceğini size raporlar. Üçüncü yaklaşımda bütçe, süre ve İngilizce seviye hedefi bellidir. Bu durumda eğitim danışmanınız bu limitler dahilinde kaç çalışanın belirlenen seviyeye gelebileceğini size raporlar.

Yabancı dil eğitim projesinin sonunda kurumun ulaşmak istediği hedef eğitim planının şekillenmesi için büyük önem arz etmektedir. Örneğin çok uluslu bir firmanın çalışanı yurt dışı bir göreve gidecekse ve kısa sürede İngilizce yeterliliğinin sağlanması gerekiyorsa, bu çalışan için önerilecek eğitim programı ile yetenek havuzunuzda bulunan ve orta dönemde terfi ettirilmesi planlanan bir çalışanın eğitim programları ve dolayısıyla bütçeleri farklı olacaktır.

Kurumsal İngilizce eğitimlerinde, eğitime katılacak bütün çalışanların mevcut İngilizce seviyelerini Berlitz’in bütün Dünyada kullandığı online ve konuşma testleri ile yüksek doğrulukla belirliyoruz.

400 kişi ve üstü eğitimlerde yüz yüze eğitim bütçeleri yüksek çıkabilmektedir. Böyle durumlarda online eğitim, sanal sınıf veya Skype ile yabancı dil eğitimleri seçenekleri gündeme gelebilir.

Kurumlara özel iş İngilizcesi eğitimlerimiz departmanlar ve meslekler için özel eğitim modüllerine sahiptir. Eğitime katılacak çalışanların iş ve meslek dağılımına göre yapılabilecek özelleştirmeler Berlitz eğitim danışmanınız tarafından sizlere sunulacaktır.

Berlitz coğrafi olarak yaygın ekiplere sahip kurumlar için sanal sınıf ve online eğitim sistemlerine sahiptir. Berlitz, uzun yıllardır FMCG, ilaç, gıda, içecek, Telekom, tütün endüstrisi gibi geniş saha ekiplerine sahip firmalar ile global ölçekte çalışmaktadır. Benzer şekilde otomotiv, beyaz eşya, elektronik gibi farklı lokasyonlarda üretim, depo ve lojistik tesisleri bulunan firmalar uzun yıllardır Berlitz ile çalışmayı tercih etmektedir.

Global Referanslarımız

Kurumunuz neden İngilizce eğitimlerine yatırım yapmalı?

İstanbul içindeki kurumsal müşterilerimize şirket merkezlerinde kurumlara özel kapalı İngilizce eğitimleri verebiliyoruz.

Harward Business Review dergisinin Mayıs 2012 tarihli “Global Business Speaks English” başlıklı makalesinde ana dil olarak İngilizce konuşulmayan ülkelerde merkezleri olan birçok firmanın kurum içi ortak dil olarak İngilizce kullandığı belirtilmektedir. Bu firmalar arasında Hollanda merkezli Airbus, Almanya merkezli Daimler, Fransız otomobil üreticisi Renault, Koreli Samsung, Almanya merkezli SAP gibi birçok uluslar arası firmanın şirket içi kullandığı dil İngilizcedir.

Globalleşen dünyaya rekabet avantajı sağlamak için kurum çalışanlarının doğru İngilizce iletişim kurabilecek yetkinliğe sahip olması gerekmektedir. Bu yetkinliğe sahip olmak için Kurumsal İngilizce eğitimlerinin kurum hedeflerine yönelik olması büyük bir öneme sahiptir.

Kurum çalışanlarınız, iş dünyasında öğrenilmesi mecburi olan İngilizceyi başarısı kanıtlanmış Berlitz Metodu® ve ana dili İngilizce olan Berlitz öğretmenleri ile hızlı ve etkili şekilde öğrenebilir, iş ve meslek İngilizcesi modüllerimiz ile eğitimleri özelleştirebilir, böylece sektörünüze ve kurum hedeflerinize uygun yabancı dil eğitimi alabilirsiniz.

Kurumsal İngilizce eğitimlerinde kursun içeriği, öğrenme hızı ve kurs türü kurum çalışanlarının seviyelerine, kariyer planlarına ve kurum hedeflerine göre belirlenir. Kurumsal İngilizce İhtiyaç Analizi ile kurumunuzun ihtiyaçlarına ve kurumunuza özel eğitim projesi hazırlanır.

Berlitz global, kurumsal İngilizce eğitimlerinde kurumların işine yarayan iş İngilizcesi eğitim vermeyi hedeflemektedir. İş İngilizcesi modüllerinde, insan kaynakları, satış, pazarlama, ürün yönetimi, finans muhasebe gibi departman bazında özelleştirmeler yapılabilmekte, toplantı yönetimi, e-mail, telefon İngilizcesi gibi her gün iş yaşamında kullanılan İngilizceye yönelik seçmeli dersler alınabilmektedir.

Berlitz, kurumsal İngilizce eğitimleri ile dil hedeflerine mümkün olan en kısa sürede, en doğru şekilde ve en optimum bütçe ile ulaşması gereken kurumlar için ideal çözümler sunmaktadır.

Dünya Standartlarında Kurumsal İngilizce Eğitimi

Çalışanların vaktinin kısıtlı olması, şirket ofisinde, yolda vakit kaybetmeden iş çıkışı eğitim alınmak istenmesi, kurum içinde sinerji yaratmak, ekip ruhunu tetiklemek istenmesi, şirketin özel ihtiyaçları, çalışanlar için yetenek gelişim programları nedeniyle şirket merkezinizde eğitim almak isteyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi Kurumsal İngilizce eğitimi talepleriniz için Berlitz uzman eğitmen ve danışmanlık ekibi ile her zaman yanınızdadır.

Berlitz Globalin İngilizce konuşulan ülkeler olan Amerika, Kanada, İngiltere, İrlanda, Avustralya’daki şubeleriyle aynı kalitede, aynı standartta ve aynı materyallerle, kurumunuz için İngilizce grup dersleri organize edebilir, ana dili İngilizce olan öğretmenlerimiz ile kısa sürede kurumunuzun İngilizce yetkinliğini geliştirerek ve iş ortaklarınızla daha iyi iletişim kurabilirsiniz.

Berlitz İngilizce kurslarında yapılan tüm çalışmalar kurum çalışanlarınıza yoğun İngilizce konuşma pratiği imkanı sağlar.

Kurumsal İngilizce grup dersleri çalışanların öğretmenleri ve birbirleriyle İngilizce konuşarak yeteneklerini geliştirmeleri için planlanmıştır. İngilizce konuşmaya teşvik edilen çalışanlar dil bilgisi kurallarını öğrenirken kelime dağarcıklarını geliştirir. Berlitz sadece gramer öğreten bir İngilizce kursu değil aynı zamanda İngilizce konuşturan bir dil okuludur.

Eğitim başlangıcında Berlitz Globalin bütün Dünya’da kullandığı online seviye belirleme testi ve konuşma testi ile çalışanların İngilizce seviyeleri yüksek doğrulukla belirlenir ve kurumunuza özel homojen seviyelerde gruplar oluşturulur.

Kurumunuz çalışanlarının tamamının İngilizce seviyelerini öğrenmek için online testimizden ücret talep etmiyoruz. Online test ve raporlama için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Berlitz Global tarafından planlanan kurumsal İngilizce kursu, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (The Common European Framework – CEFR) dayalı seviyeleri içermektedir. Berlitz kurumsal İngilizce grup dersleri bütün Dünya’da 8 seviye olarak planlanır.

Kurumlara özel kapalı gruplarda bütün seviyelerde iş İngilizcesi eğitimi verilebilmektedir.

Berlitz bütün Dünya’da ana dili öğrenmek istediğiniz dil olan öğretmenler ile çalışır. Örneğin kurumunuz için Danca eğitimi alıyorsanız Danimarkalı bir Berlitz öğretmeni kurumunuza gelmektedir.

Berlitz eğitimlerinde modası geçmiş olan çeviri yöntemleri kullanılmaz. İlk dersten itibaren İngilizce konuşmaya başlarsınız. Berlitz akademik direktörlüğü öğretmen adaylarını Berlitz Metodu®’nun uygulanması konusunda eğitim programına dahil eder ve ancak bu eğitim programını başarı ile tamamlayan öğretmenler Berlitz öğretmeni olabilirler.

Berlitz eğitim programının önemli bir parçası bireysel gelişim raporudur. Bireysel gelişim raporu Berlitz akademik direktörlüğü tarafından her bir çalışanınız için ayrı ayrı hazırlanır. Bu raporun amacı kurum çalışanlarının İngilizce konuşma hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için gerekli geri bildirimi vermektir.

Berlitz Metodu®, kurum çalışanlarınızın okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin tamamını eşgüdümlü olarak gelişmesi ve İngilizcenin doğru, etkin ve akıcı konuşulabilmesi için planlanmıştır.

Diğer kurumsal İngilizce kurslarında sıklıkla görülen, öğretmenlerin ek çalışma kağıdı, takviye materyal hazırlaması gibi bir durum Berlitz kurumsal eğitimlerinde yaşanmaz. Berlitz Global tarafından her seviyenin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olan kurumsal İngilizce eğitim materyalleri bütün kurum çalışanlarınızın kullanımına verilir ve bu materyaller çalışanlarınızın İngilizce dil gelişimi için yeterlidir. Böylece bütün kurum çalışanlarınızın en kaliteli kurumsal İngilizce eğitim materyallerine ulaşması garanti altına alınmıştır.