Global başarılara yelken açın

Yöneticiler İçin İngilizce Eğitimi

Berlitz, 70’ten fazla ülkede yüksek başarı yüzdesiyle üst düzey yöneticilere İngilizce eğitimleri veren global bir dil okuldur. Berlitz bu başarısını, kurumların ve yöneticilerin İngilizce eğitim ihtiyacını doğru analiz etmesine, eğitim planlayıcıları ve insan kaynakları departmanı ile koordineli çalışmasına, Berlitz öğretmenlerinin üst düzey yöneticiler ile kurduğu güçlü iletişime ve eğitim alan yöneticilere yapılan yatırımın karşılığını almasına borçludur. Bu süreç Berlitz kurumsal eğitim ilkeleri doğrultusunda yönetilmektedir.

Yöneticiler için İngilizce Eğitim Özellikleri

Berlitz Metodu

Berlitz yöneticiler için İngilizce eğitimlerinin merkezinde Berlitz Metodu® vardır. Yöneticilerin İngilizce öğrenmek için eğitmenleri ile bol pratik yaparak öğrenmesini esas alır. Kurum yöneticileriniz İngilizce gramer ezberlemeden, hedef dilde bol konuşma pratiği yaparak aktif bir şekilde dili öğrenir. Yöneticiler için İngilizce eğitimlerinde kullanılan ders materyalleri, Berlitz Metoduna göre hazırlanmıştır, formül öğreten kitaplar değildir. İngilizce dersleri iş dünyasının ve üst düzey yöneticilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır, diyalog ve role-play içeriklidir.

Berlitz Metodu yöneticiler için İngilizce eğitimleri

İş Dünyasında Başarının Anahtarı: Kültürel Anlayış

yöneticiler için İngilizce eğitimlerinde etkili sonuçlar

Yöneticiler için İngilizce Eğitimlerinde Etkili Sonuçlar

Aktif İngilizce pratik yapılan Berlitz Metodik dersleri ve birleştirici online eğitimler sayesinde, üst düzey yöneticileriniz İngilizce anlama ve konuşma becerilerinde kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde eder. Berlitz Metoduna göre hazırlanmış Business English eğitim materyalleri okuma, yazma ve gramer gelişimini metodik olarak destekler ve yöneticilerin Berlitz eğitimlerinden en iyi sonuçların alınmasını sağlar.

Yöneticiler İçin İngilizce Eğitim İlkeleri

  • Kurumların İnsan Kaynakları ve eğitim departmanları ve sorumluları ile güçlü işbirliği
  • Kurumların İnsan Kaynakları departmanları ile şeffaf, dürüst ve düzenli iletişim kurmak
  • Kurumların İnsan Kaynakları departmanlarını doğru ve zamanında bilgilendirmek ve yönlendirmek, İngilizce eğitimler ile ilgili düzenli ve hesap verebilir rapor sunmak
  • Kurumların bütçe ve eğitim hedeflerine yönelik uygulanabilir ve pratik çözümler sunmak
  • İngilizce eğitim alacak yöneticilerin hedef ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmek, bu ihtiyaçlar için doğru çözümler sunmak ve iş yaşamına yönelik İngilizce gelişimini sağlamak
  • Yöneticileri İngilizce öğrenme sürecinde motive etmek, destek olmak ve böylece kurumun yaptığı yatırımdan maksimum verim almasını sağlamak
  • Kurum yöneticilerinin İngilizce eğitiminde geçirdikleri zamanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
Yöneticiler için İngilizce Eğitim ilkeleri

Yöneticiler İçin Yoğun (Hızlandırılmış) İngilizce Kursu

Berlitz Total Immersion® yoğun ve etkili bir özel ders türüdür. Bu kişiselleştirilmiş ve yoğun program İngilizce konuşmada ustalaşmak için en hızlı ve en kesin yollardan biridir.

Berlitz Total Immersion® programının amacı kurum çalışanının 1 haftada 1 seviye gelişim göstermesidir.

Total Immersion programları genellikle acil ihtiyaçlar ortaya çıktığında tercih edilir. Örneğin çalışanlarınızdan birisi ABD’de bulunan genel merkezinizde görevlendirildiyse ve İngilizce seviyesinin hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyorsa Total Immersion® kurumunuz için uygun bir İngilizce eğitim seçeneğidir.

yöneticiler için yoğun İngilizce eğitimleri

Global Referanslarımız

Yöneticiler İçin Dünya Standartlarında Kurumsal İngilizce Eğitimi

İstanbul içindeki kurumsal müşterilerimizin yöneticilerine istenilen yerde kurumsal İngilizce eğitimi verebiliyoruz.

Berlitz Globalin İngilizce konuşulan ülkeler olan Amerika, Kanada, İngiltere, İrlanda, Avustralya’daki eğitimleriyle aynı kalitede, aynı standartta ve aynı materyallerle, kurumunuz çalışanları için özel İngilizce eğitimleri alabilir, ana dili İngilizce olan öğretmenlerimiz ile kısa sürede çalışanınızın İngilizce yetkinliğini geliştirerek ve kurumsal hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Berlitz İngilizce özel derslerinde çalışanınız yoğun İngilizce konuşma pratiği imkanı sağlar.

Kurumsal İngilizce özel dersleri çalışanınızın öğretmeniyle bire bir İngilizce konuşarak yeteneklerini geliştirmeleri için planlanmıştır. İngilizce konuşmaya teşvik edilen çalışanınız dil bilgisi kurallarını öğrenirken kelime dağarcığını geliştirir. Berlitz sadece gramer öğreten bir İngilizce kursu değil aynı zamanda İngilizce konuşturan bir dil okuludur.

Eğitim başlangıcında Berlitz Globalin bütün Dünya’da kullandığı online seviye belirleme testi ve konuşma testi ile çalışanınızın İngilizce seviyesi yüksek doğrulukla belirlenir.

Berlitz Global tarafından planlanan kurumsal İngilizce kursu, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (The Common European Framework – CEFR) dayalı seviyeleri içermektedir. Berlitz kurumsal bire bir İngilizce dersleri bütün Dünyadaki Berlitz şubelerinde 8 seviye olarak planlanır.

Bire bir özel İngilizce derslerinin ilk 4 seviyesi genel İngilizce, son 4 seviye ise İş İngilizcesi eğitimlerini kapsar.

Berlitz bütün Dünya’da ana dili öğrenmek istediğiniz dil olan öğretmenler ile çalışır. Örneğin kurumunuzun bir yöneticisi için Danca eğitimi talep ediyorsanız Danimarkalı bir Berlitz öğretmeni derslere gelmektedir.

Berlitz eğitimlerinde modası geçmiş olan çeviri yöntemleri kullanılmaz. Çalışanınız, ilk dersten itibaren öğretmeni ile İngilizce konuşmaya başlar. Berlitz akademik direktörlüğü öğretmen adaylarını Berlitz Metodu®’nun uygulanması konusunda eğitim programına dahil eder ve ancak bu eğitim programını başarı ile tamamlayan öğretmenler Berlitz öğretmeni olabilirler.

Berlitz eğitim programının önemli bir parçası bireysel gelişim raporudur. Bireysel gelişim raporu Berlitz akademik direktörlüğü tarafından her bir çalışanınız için ayrı ayrı hazırlanır. Bu raporun amacı kurum çalışanınızın İngilizce konuşma hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için gerekli geri bildirimi vermektir.

Berlitz Metodu®, kurum çalışanınızın özel derslerde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin tamamını eşgüdümlü olarak gelişmesi ve İngilizcenin doğru, etkin ve akıcı konuşulabilmesi için planlanmıştır.

Diğer dil okullarında sıklıkla görülen, öğretmenlerin ek materyal, takviye materyal hazırlaması gibi bir durum Berlitz’te yaşanmaz. Berlitz Global tarafından her seviyenin ihtiyaçlarına göre gerek kitap gerekse online çalışmalar şeklinde hazırlanmış olan eğitim materyalleri çalışanınızın kullanımına verilir ve bu materyaller yabancı dil gelişimi için yeterlidir. Böylece çalışanınızın en kaliteli eğitim materyallerine ulaşması garanti altına alınmıştır.