Yöneticiler İçin İngilizce Eğitimleri

Yöneticiler İçin İngilizce Eğitimi

Berlitz, yöneticiler için bir bir özel İngilizce eğitimlerinde uzmanlaşmış global bir dil okuludur. 72 ülkede yüksek başarı yüzdesiyle üst düzey yöneticilere İngilizce eğitimleri vermektedir. Berlitz bu başarısını kurumların ve yöneticilerin İngilizce eğitim ihtiyacını doğru analiz etmesine, eğitim planlayıcıları ve insan kaynakları departmanı ile koordineli çalışmasına, Berlitz öğretmenlerinin üst düzey yöneticiler ile kurduğu güçlü iletişime ve eğitim alan yöneticilere yapılan yatırımın karşılığını vermesine borçludur. Bu süreç Berlitz kurumsal eğitim ilkeleri doğrultusunda yönetilmektedir.

Kurumsal Eğitim İlkeleri

Kişiye Özel Dil Dersleri ve Eğitimleri

Berlitz Metodu®

Berlitz yöneticiler için İngilizce eğitimlerinin merkezinde Berlitz Metodu® vardır. Yöneticilerin İngilizce öğrenmek için eğitmenleri ile bol pratik yaparak öğrenmesini esas alır. Kurum yöneticileriniz İngilizce gramer ezberlemeden, hedef dilde bol konuşma pratiği yaparak aktif bir şekilde dili öğrenir. Yöneticiler için İngilizce eğitimlerinde kullanılan ders materyalleri, Berlitz Metoduna göre hazırlanmıştır, formül öğreten kitaplar değildir. İngilizce dersleri iş dünyasının ve üst düzey yöneticilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır, diyalog ve role-play içeriklidir.

Metodu görmek istiyorum

Yabancı dil eğitimlerinde etkili sonuçlar

Etkili Sonuçlar

Aktif İngilizce pratik yapılan Berlitz Metodik dersleri ve birleştirici online eğitimler sayesinde, üst düzey yöneticileriniz İngilizce anlama ve konuşma becerilerinde kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde eder. Berlitz Metoduna göre hazırlanmış Business English eğitim materyalleri okuma, yazma ve gramer gelişimini metodik olarak destekler ve yöneticilerin Berlitz eğitimlerinden en iyi sonuçların alınmasını sağlar.

Bilgi İstiyorum

Berlitz’in Kurumsal İngilizce Eğitim İlkeleri

  • Kurumların İnsan Kaynakları ve eğitim departmanları ve sorumluları ile güçlü işbirliği
  • Kurumların İnsan Kaynakları departmanları ile şeffaf, dürüst ve düzenli iletişim kurmak
  • Kurumların İnsan Kaynakları departmanlarını doğru ve zamanında bilgilendirmek ve yönlendirmek, düzenli ve hesap verebilir rapor sunmak
  • Kurumların bütçe ve eğitim hedeflerine yönelik uygulanabilir ve pratik çözümler sunmak
  • Kurumların ve yöneticilerin hedef ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmek, bu ihtiyaçlar için doğru çözümler sunmak ve iş yaşamına yönelik İngilizce gelişimini sağlamak
  • Kurum yöneticilerinin İngilizce öğrenme sürecinde motive etmek, destek olmak ve böylece kurumun yaptığı yatırımdan maksimum verim almasını sağlamak
  • Kurum yöneticilerinin İngilizce eğitiminde geçirdikleri zamanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak

İngilizce Telekonferansa Katılan Yöneticiler

Berlitz Metodu®, şirket yöneticilerinizin İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin tamamını eş güdümlü olarak gelişmesi ve İngilizceyi doğru, etkin ve akıcı konuşulabilmesi için planlanmıştır.

Kurumsal İngilizce Eğitim İhtiyaç Analizi

Bütçe
Hedefler
Seviyeler
Çalışanlar
Profiller
Lokasyon
Bütçe
Bütçe ve eğitim planları birbirleriyle direk olarak ilintilidir. Bütçe ve eğitim planlarını hazırlarken 3 farklı yol izleyebiliriz. Birinci yaklaşımda kurumlar akademik hedefleri belirlerler (şu kadar kişi, şu kadar sürede, şu seviyeye gelecekler gibi) ve Berlitz eğitim danışmanınız bu hedefe ulaşmak için gerekli olan bütçeyi ve eğitim planını size hazırlar. İkinci yaklaşımda bütçe, süre ve eğitim alacak kişi sayısı bellidir. Eğitim danışmanınız bütçenin belirtilen sürede optimum kullanımı ile eğitim alan çalışanların İngilizce seviyesinin ne kadar gelişebileceğini ve hangi seviyeye gelebileceğini size raporlar. Üçüncü yaklaşımda bütçe, süre ve İngilizce seviye hedefi bellidir. Bu durumda eğitim danışmanınız bu limitler dahilinde kaç çalışanın belirlenen seviyeye gelebileceğini size raporlar.
Hedefler
Yabancı dil eğitim projesinin sonunda kurumun ulaşmak istediği hedef eğitim planının şekillenmesi için büyük önem arz etmektedir. Örneğin çok uluslu bir firmanın çalışanı yurt dışı bir göreve gidecekse ve kısa sürede İngilizce yeterliliğinin sağlanması gerekiyorsa, bu çalışan için önerilecek eğitim programı ile yetenek havuzunuzda bulunan ve orta dönemde terfi ettirilmesi planlanan bir çalışanın eğitim programları ve dolayısıyla bütçeleri farklı olacaktır.
Seviyeler
Kurumsal İngilizce eğitimlerinde, eğitime katılacak bütün çalışanların mevcut İngilizce seviyelerini Berlitz’in bütün Dünyada kullandığı online ve konuşma testleri ile yüksek doğrulukla belirliyoruz.
Çalışanlar
400 kişi ve üstü eğitimlerde yüz yüze eğitim bütçeleri yüksek çıkabilmektedir. Böyle durumlarda online eğitim, sanal sınıf veya Skype ile yabancı dil eğitimleri seçenekleri gündeme gelebilir.
Profiller
Kurumlara özel iş İngilizcesi eğitimlerimiz departmanlar ve meslekler için özel eğitim modüllerine sahiptir. Eğitime katılacak çalışanların iş ve meslek dağılımına göre yapılabilecek özelleştirmeler Berlitz eğitim danışmanınız tarafından sizlere sunulacaktır.
Lokasyon
Berlitz coğrafi olarak yaygın ekiplere sahip kurumlar için sanal sınıf ve online eğitim sistemlerine sahiptir. Berlitz, uzun yıllardır FMCG, ilaç, gıda, içecek, Telekom, sigara gibi geniş saha  ekiplerine sahip firmalar ile global ölçekte çalışmaktadır. Benzer şekilde otomotiv, beyaz eşya, elektronik gibi farklı lokasyonlarda üretim, depo ve lojistik tesisleri bulunan firmalar uzun yıllardır Berlitz ile çalışmayı tercih etmektedir.

Dünyanın Önde Gelen Kurumlarının Tercihi

Global Referanslarımız

                        danone                  image/svg+xml                    

Atatürk’ün Berlitz’e Gönderdiği Teşekkür Mektubu

Mustafa Kemal Atatürk, Berlitz Dil Okulları İstanbul şubesinin çalışmalarını takdir ederek 1930 yılında bir teşekkür mektubu kaleme almıştır. Çağdaş Türkiye’nin önderinden alınan bu teşekkür mektubu, Berlitz Dil Okullarının eğitim yolculuğundaki en önemli rehberidir.

72 ülkede yabancı dil eğitimi veren Dünyanın en büyük dil okulu olan Berlitz Dil Okulları, tamamen bilimsel bir zeminde dil becerilerini doğal bir akış sürecine dahil eden konuşma odaklı dil eğitiminin ilk ve en iyi uygulayıcısıdır.

1878 yılında kurulan Berlitz, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, kurtuluş savaşında ve Cumhuriyetimizin ilanından sonrada modern Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olmayı başardı.

Türkiye’nin kuruluşunda ve gelişiminde üzerine düşen görevleri yapan Berlitz Dil Okulunun Atatürk tarafından fark edilip onurlandırılması en büyük gurur kaynağımızdır. Mektubunda yabancı dil eğitimine verilen katkı sebebiyle teşekkürlerini ileten Atatürk, aynı zamanda Berlitz’in çalışmalarını da takdir etmiştir.

Berlitz Dil Okulları olarak her zaman gelecek için çalışmayı ve yarınlar için evrensel bir vizyonu paylaşabilecek nesiller yetiştirmeyi misyon ediniyoruz. Bu noktadan hareketle Ulu Önder Atatürk’ün 90 yıl önce yazdığı mektup, bugün Berlitz ailesinin en güçlü kararlılık ve motivasyon kaynağıdır ve öyle olmaya da devam edecektir.

Atatürk’ün Berlitz’e Gönderdiği Teşekkür Mektubu

Yöneticiler İçin İngilizce Eğitimi Başvuru Formu

Yöneticiler için İngilizce eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için başvuru formunu doldurunuz.

"Gönder" butonuna tıklayarak KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Metnini okudum, onaylıyorum.

Yöneticiler İçin Dünyanın En İyi Kurumsal İngilizce Kursu İstanbul’da

İstanbul içindeki kurumsal müşterilerimizin yöneticilerine istenilen yerde kurumsal İngilizce eğitimi verebiliyoruz.

Berlitz Globalin İngilizce konuşulan ülkeler olan Amerika, Kanada, İngiltere, İrlanda, Avustralya’daki eğitimleriyle aynı kalitede, aynı standartta ve aynı materyallerle, kurumunuz çalışanları için özel İngilizce eğitimleri alabilir, ana dili İngilizce olan öğretmenlerimiz ile kısa sürede çalışanınızın İngilizce yetkinliğini geliştirerek ve kurumsal hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Berlitz İngilizce özel derslerinde çalışanınız yoğun İngilizce konuşma pratiği imkanı sağlar.

Kurumsal İngilizce özel dersleri çalışanınızın öğretmeniyle bire bir İngilizce konuşarak yeteneklerini geliştirmeleri için planlanmıştır. İngilizce konuşmaya teşvik edilen çalışanınız dil bilgisi kurallarını öğrenirken kelime dağarcığını geliştirir. Berlitz sadece gramer öğreten bir İngilizce kursu değil aynı zamanda İngilizce konuşturan bir dil okuludur.

Eğitim başlangıcında Berlitz Globalin bütün Dünya’da kullandığı online seviye belirleme testi ve konuşma testi ile çalışanınızın İngilizce seviyesi yüksek doğrulukla belirlenir.

Berlitz Global tarafından planlanan kurumsal İngilizce kursu, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (The Common European Framework – CEFR) dayalı seviyeleri içermektedir. Berlitz kurumsal bire bir İngilizce dersleri bütün Dünyadaki Berlitz şubelerinde 8 seviye olarak planlanır.

Bire bir özel İngilizce derslerinin ilk 4 seviyesi genel İngilizce, son 4 seviye ise İş İngilizcesi eğitimlerini kapsar.

Berlitz bütün Dünya’da ana dili öğrenmek istediğiniz dil olan öğretmenler ile çalışır. Örneğin kurumunuzun bir yöneticisi için Danca eğitimi talep ediyorsanız Danimarkalı bir Berlitz öğretmeni derslere gelmektedir.

Berlitz eğitimlerinde modası geçmiş olan çeviri yöntemleri kullanılmaz. Çalışanınız, ilk dersten itibaren öğretmeni ile İngilizce konuşmaya başlar. Berlitz akademik direktörlüğü öğretmen adaylarını Berlitz Metodu®’nun uygulanması konusunda eğitim programına dahil eder ve ancak bu eğitim programını başarı ile tamamlayan öğretmenler Berlitz öğretmeni olabilirler.

Berlitz eğitim programının önemli bir parçası bireysel gelişim raporudur. Bireysel gelişim raporu Berlitz akademik direktörlüğü tarafından her bir çalışanınız için ayrı ayrı hazırlanır. Bu raporun amacı kurum çalışanınızın İngilizce konuşma hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için gerekli geri bildirimi vermektir.

Berlitz Metodu®, kurum çalışanınızın özel derslerde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin tamamını eşgüdümlü olarak gelişmesi ve İngilizcenin doğru, etkin ve akıcı konuşulabilmesi için planlanmıştır.

Diğer dil okullarında sıklıkla görülen, öğretmenlerin ek materyal, takviye materyal hazırlaması gibi bir durum Berlitz’te yaşanmaz. Berlitz Global tarafından her seviyenin ihtiyaçlarına göre gerek kitap gerekse online çalışmalar şeklinde hazırlanmış olan eğitim materyalleri çalışanınızın kullanımına verilir ve bu materyaller yabancı dil gelişimi için yeterlidir. Böylece çalışanınızın en kaliteli eğitim materyallerine ulaşması garanti altına alınmıştır.