İlerleme anlamak ile başlar. Çalışanlarınızın daha üretken ve etkili olmasını sağlayın.

Kurumsal Yabancı Dil Eğitimleri

Berlitz, 70’ten fazla ülkede yüksek başarı yüzdesiyle kurumsal yabancı dil eğitimleri veren bir dil okuludur. Berlitz bu başarısını, kurumların yabancı dil eğitim ihtiyacını doğru analiz etmesine, eğitim planlayıcıları ve insan kaynakları departmanı ile koordineli çalışmasına, Berlitz öğretmenlerinin kurum çalışanları ile kurduğu güçlü iletişime ve kurumun yaptığı yatırımın karşılığını almasına borçludur. Bütün süreç, Berlitz kurumsal eğitim ilkeleri doğrultusunda yönetilmektedir.

Kurumsal Yabancı Dil Eğitim Özellikleri

Berlitz Metodu

Berlitz kurumsal yabancı dil eğitimlerinin merkezinde Berlitz Metodu® vardır. Çalışanların yabancı dili öğrenmek için sınıfta konuşmasını ve pratik yaparak öğrenmeyi esas alır. Kurum çalışanlarınız gramer ezberlemeden, hedef dilde bol konuşma pratiği yaparak aktif bir şekilde dili öğrenir. Kurumsal dil eğitimlerinde kullanılan ders materyalleri, Berlitz Metoduna göre hazırlanmıştır, formül öğreten kitaplar değildir. Yabancı dil dersleri iş dünyasının ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, diyalog ve role-play içeriklidir.

Berlitz Metodu Kurumsal Yabancı Dil Eğitimleri
kurumsal eğitimlerde etkili sonuçlar

Etkili Sonuçlar

Aktif pratik yapılan Berlitz Metodik dersleri ve birleştirici online eğitimler sayesinde, kurum çalışanlarınız yabancı dili anlama ve konuşma becerilerinde kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde eder. Kurumsal yabancı dil eğitimlerinde yapılan tüm çalışmalar kurum çalışanlarınıza yoğun bir şekilde yabancı dil konuşma pratiği yapmalarını sağlar. Berlitz Metoduna göre hazırlanmış kurumsal yabancı dil eğitim materyalleri okuma, yazma ve gramer gelişimini metodik olarak destekler ve kurumların Berlitz eğitimlerinden en iyi sonuçların alınmasını sağlar.

Kurumsal Yabancı Dil Eğitim Seçenekleri

Her dilde eğitim imkanı

İngilizce

Almanca

Fransızca

İtalyanca

İspanyolca

Arapça

Expatlar İçin Türkçe

Diğer Diller

Global Referanslarımız