Kurumsal Almanca Eğitimleri

Kurumsal Almanca Eğitimi

Berlitz, kurumsal Almanca eğitimlerinde (şirketlere özel) uzmanlaşmış global bir dil okuludur. 72 ülkede yüksek başarı yüzdesiyle kurumsal Almanca eğitimleri vermektedir. Berlitz bu başarısını kurumların Almanca eğitim ihtiyacını doğru analiz etmesine, eğitim planlayıcıları ve insan kaynakları departmanı ile koordineli çalışmasına, Berlitz öğretmenlerinin kurum çalışanları ile kurduğu güçlü iletişime ve kurumun yaptığı yatırımın karşılığını almasına borçludur. Bu süreç Berlitz kurumsal eğitim ilkeleri doğrultusunda yönetilmektedir.

Kurumsal Eğitim İlkeleri

Kişiye Özel Dil Dersleri ve Eğitimleri

Berlitz Metodu®

Berlitz kurumsal Almanca eğitimlerinin merkezinde Berlitz Metodu® vardır. Çalışanların Almanca öğrenmek için sınıfta konuşmasını ve pratik yaparak öğrenmeyi esas alır. Kurum çalışanlarınız Almanca gramer ezberlemeden, hedef dilde bol konuşma pratiği yaparak aktif bir şekilde dili öğrenir. Kurumsal Almanca eğitimlerinde kullanılan ders materyalleri, Berlitz Metoduna göre hazırlanmıştır, formül öğreten kitaplar değildir. Almanca dersleri iş dünyasının ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, diyalog ve role-play içeriklidir.

Metodu görmek istiyorum

Yabancı dil eğitimlerinde etkili sonuçlar

Etkili Sonuçlar

Aktif Almanca pratik yapılan Berlitz Metodik dersleri ve birleştirici online eğitimler sayesinde, kurum çalışanlarınız Almanca anlama ve konuşma becerilerinde kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde eder. Berlitz Metoduna göre hazırlanmış kurumsal Almanca eğitim materyalleri okuma, yazma ve gramer gelişimini metodik olarak destekler ve kurumların Berlitz eğitimlerinden en iyi sonuçların alınmasını sağlar.

Bilgi İstiyorum

Berlitz’in Kurumsal Almanca Eğitim İlkeleri

  • Kurumların İnsan Kaynakları ve eğitim departmanları ve sorumluları ile güçlü işbirliği
  • Kurumların İnsan Kaynakları departmanları ile şeffaf, dürüst ve düzenli iletişim kurmak
  • Kurumların İnsan Kaynakları departmanlarını doğru ve zamanında bilgilendirmek ve yönlendirmek, düzenli ve hesap verebilir rapor sunmak
  • Kurumların bütçe ve eğitim hedeflerine yönelik uygulanabilir ve pratik çözümler sunmak
  • Kurumların ve çalışanların hedef ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmek, bu ihtiyaçlar için doğru çözümler sunmak ve iş yaşamına yönelik Almanca gelişimini sağlamak
  • Kurum çalışanlarını Almanca öğrenme sürecinde motive etmek, destek olmak ve böylece kurumun yaptığı yatırımdan maksimum verim almasını sağlamak
  • Kurum çalışanlarının Almanca eğitiminde geçirdikleri zamanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak

Kurumsal Almanca Eğitimi İlkelerimiz

Yöneticiler İçin Yoğun (Hızlandırılmış) Almanca Kursu

Berlitz Total Immersion® yoğun ve etkili bir özel ders türüdür. Bu kişiselleştirilmiş ve yoğun program Almanca konuşmada ustalaşmak için en hızlı ve en kesin yollardan biridir.
Berlitz Total Immersion® programının amacı kurum çalışanının 1 haftada 1 seviye gelişim göstermesidir.
Total Immersion programları genellikle acil ihtiyaçlar ortaya çıktığında tercih edilir. Örneğin çalışanlarınızdan birisi Almanya’da bulunan genel merkezinizde görevlendirildiyse ve Almanca seviyesinin hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyorsa Total Immersion® eğitimi ihtiyacınıza uygun bir Almanca eğitim seçeneğidir.

Total Immersion® Hakkında Bilgi İstiyorum

Yöneticiler İçin Yoğun Almanca Kursu Total Immersion®

Kurumsal Almanca Eğitimi İhtiyaç Analizi

Bütçe
Hedefler
Seviyeler
Çalışanlar
Profiller
Lokasyon
Bütçe

Bütçe ve eğitim planları birbirleriyle direk olarak ilintilidir. Bütçe ve eğitim planlarını hazırlarken 3 farklı yol izleyebiliriz.

Birinci yaklaşımda kurumlar akademik hedefleri belirlerler (şu kadar kişi, şu kadar sürede, şu seviye Almanca’ya gelecekler gibi) ve Berlitz eğitim danışmanınız bu hedefe ulaşmak için gerekli olan bütçeyi ve eğitim planını size hazırlar.

İkinci yaklaşımda bütçe, süre ve eğitim alacak kişi sayısı bellidir. Eğitim danışmanınız bütçenin belirtilen sürede optimum kullanımı ile eğitim alan çalışanların Almanca seviyesinin ne kadar gelişebileceğini ve hangi seviyeye gelebileceğini size raporlar.

Üçüncü yaklaşımda bütçe, süre ve Almanca seviye hedefi bellidir. Bu durumda eğitim danışmanınız bu limitler dahilinde kaç çalışanın belirlenen seviyeye gelebileceğini size raporlar.

Hedefler

Yabancı dil eğitim projesinin sonunda kurumun ulaşmak istediği hedef eğitim planının şekillenmesi için büyük önem arz etmektedir.

Örneğin çok uluslu bir firmanın çalışanı yurt dışı bir göreve gidecekse ve kısa sürede Almanca yeterliliğinin sağlanması gerekiyorsa, bu çalışan için önerilecek eğitim programı ile yetenek havuzunuzda bulunan ve orta dönemde terfi ettirilmesi planlanan bir çalışanın eğitim programları ve dolayısıyla bütçeleri farklı olacaktır.

Seviyeler

Kurumsal Almanca eğitimlerinde, eğitime katılacak bütün çalışanların mevcut Almanca seviyelerini Berlitz’in bütün Dünyada kullandığı online ve konuşma testleri ile yüksek doğrulukla belirliyoruz.

Çalışanlar

Kurumunuzda Almanca eğitimine katılacak çalışanların sayısı ve mevcut Almanca seviyeleri bütçe çalışmalarının en önemli verisidir.

Profiller

Kurumlara özel iş Almancası eğitimleri departmanlar ve meslekler için özel eğitim modüllerine sahiptir. Eğitime katılacak çalışanların iş ve meslek dağılımına göre yapılabilecek özelleştirmeler Berlitz eğitim danışmanınız tarafından sizlere sunulacaktır.

Lokasyon

Berlitz coğrafi olarak yaygın ekiplere sahip kurumlar için sanal sınıf ve online eğitim sistemlerine sahiptir.

Berlitz, uzun yıllardır FMCG, ilaç, gıda, içecek, Telekom, sigara gibi geniş saha ekiplerine sahip firmalar ile global ölçekte çalışmaktadır. Benzer şekilde otomotiv, beyaz eşya, elektronik gibi farklı lokasyonlarda üretim, depo ve lojistik tesisleri bulunan firmalarda uzun yıllardır Berlitz ile çalışmayı tercih etmektedir.

İşinize Yarayan İş Almancası

Kurumsal Almanca eğitimlerinde çalışanlarınız günümüz dünyasının gerektirdiği İş Almancası eğitimi alırlar. Berllitz’in çok uluslu firmalar ile ortak geliştirdiği iş Almancası eğitimleri satış, pazarlama, insan kaynakları, finans, planlama, toplantı yönetimi gibi günümüz iş dünyası için gerekli olan yeteneklerin başarılı bir sentezini sunar.

Dünyanın Önde Gelen Kurumlarının Tercihi

Global Referanslarımız

                        danone                  image/svg+xml                    

Atatürk’ün Berlitz’e Gönderdiği Teşekkür Mektubu

Mustafa Kemal Atatürk, Berlitz Dil Okulları İstanbul şubesinin çalışmalarını takdir ederek 1930 yılında bir teşekkür mektubu kaleme almıştır. Çağdaş Türkiye’nin önderinden alınan bu teşekkür mektubu, Berlitz Dil Okullarının eğitim yolculuğundaki en önemli rehberidir.

72 ülkede yabancı dil eğitimi veren Dünyanın en büyük dil okulu olan Berlitz Dil Okulları, tamamen bilimsel bir zeminde dil becerilerini doğal bir akış sürecine dahil eden konuşma odaklı dil eğitiminin ilk ve en iyi uygulayıcısıdır.

1878 yılında kurulan Berlitz, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, kurtuluş savaşında ve Cumhuriyetimizin ilanından sonrada modern Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olmayı başardı.

Türkiye’nin kuruluşunda ve gelişiminde üzerine düşen görevleri yapan Berlitz Dil Okulunun Atatürk tarafından fark edilip onurlandırılması en büyük gurur kaynağımızdır. Mektubunda yabancı dil eğitimine verilen katkı sebebiyle teşekkürlerini ileten Atatürk, aynı zamanda Berlitz’in çalışmalarını da takdir etmiştir.

Berlitz Dil Okulları olarak her zaman gelecek için çalışmayı ve yarınlar için evrensel bir vizyonu paylaşabilecek nesiller yetiştirmeyi misyon ediniyoruz. Bu noktadan hareketle Ulu Önder Atatürk’ün 90 yıl önce yazdığı mektup, bugün Berlitz ailesinin en güçlü kararlılık ve motivasyon kaynağıdır ve öyle olmaya da devam edecektir.

Atatürk’ün Berlitz’e Gönderdiği Teşekkür Mektubu

Kurumsal Almanca Eğitimi Başvuru Formu

Kurumsal Almanca Eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak için başvuru formunu doldurun.

 


Kurumlara Özel (Şirketler için) Almanca Eğitimi

İstanbul içindeki kurumsal müşterilerimize şirket merkezlerinde kurumlara özel kapalı Almanca eğitimleri verebiliyoruz. İstanbul dışındaki müşterileriniz ile Berlitz Globalin Canlı Sanal Sınıf eğitimlerinden faydalanmaktadır. Canlı sanal sınıf eğitimleri 10 kişilik gruplara kadar organize edilebilmektedir.

Çalışanların vaktinin kısıtlı olması, şirket ofisinde, yolda vakit kaybetmeden iş çıkışı eğitim alınmak istenmesi, kurum içinde sinerji yaratmak, ekip ruhunu tetiklemek istenmesi, şirketin özel ihtiyaçları, çalışanlar için yetenek gelişim programları nedeniyle şirket merkezinizde eğitim almak isteyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi Kurumsal Almanca eğitimi talepleriniz için Berlitz uzman eğitmen ve danışmanlık ekibi ile her zaman yanınızdadır.

Berlitz Globalin Almanca konuşulan ülkeler olan Almanya, Avusturya’daki şubeleriyle aynı kalitede, aynı standartta ve aynı materyallerle, kurumunuz için Almanca grup dersleri organize edebilir, ana dili Almanca olan öğretmenlerimiz ile kısa sürede kurumunuzun Almanca yetkinliğini geliştirerek ve iş ortaklarınızla daha iyi iletişim kurabilirsiniz.

Berlitz Almanca kurslarında yapılan tüm çalışmalar kurum çalışanlarınıza yoğun Almanca konuşma pratiği imkanı sağlar.

Kurumsal Almanca grup dersleri çalışanların öğretmenleri ve birbirleriyle Almanca konuşarak yeteneklerini geliştirmeleri için planlanmıştır. Almanca konuşmaya teşvik edilen çalışanlar dil bilgisi kurallarını öğrenirken kelime dağarcıklarını geliştirir. Berlitz sadece gramer öğreten bir Almanca kursu değil aynı zamanda Almanca konuşturan bir dil okuludur.

Eğitim başlangıcında Berlitz Globalin bütün Dünya’da kullandığı online seviye belirleme testi ve konuşma testi ile çalışanların Almanca seviyeleri yüksek doğrulukla belirlenir ve kurumunuza özel homojen seviyelerde gruplar oluşturulur.

Kurumunuz çalışanlarının tamamının Almanca seviyelerini öğrenmek için online testimizden ücret talep etmiyoruz. Online test ve raporlama için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Berlitz Global tarafından planlanan kurumsal Almanca kursu, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (The Common European Framework – CEFR) dayalı seviyeleri içermektedir. Berlitz kurumsal Almanca grup dersleri bütün Dünyadaki Berlitz şubelerinde 8 seviye olarak planlanır.

Almanca derslerinin ilk 4 seviyesi genel Almanca, son 4 seviye ise İş Almancası eğitimlerini kapsar.

Berlitz bütün Dünya’da ana dili öğrenmek istediğiniz dil olan öğretmenler ile çalışır. Kurumsal Almanca eğitimlerinizde ana dili Almanca olan bir öğretmen firmanızda görevlendirilecektir.

Berlitz eğitimlerinde modası geçmiş olan çeviri yöntemleri kullanılmaz. İlk dersten itibaren Almanca konuşmaya başlarsınız. Berlitz akademik direktörlüğü öğretmen adaylarını Berlitz Metodu®’nun uygulanması konusunda eğitim programına dahil eder ve ancak bu eğitim programını başarı ile tamamlayan öğretmenler Berlitz öğretmeni olabilirler.

Berlitz eğitim programının önemli bir parçası bireysel gelişim raporudur. Bireysel gelişim raporu Berlitz akademik direktörlüğü tarafından her bir çalışanınız için ayrı ayrı hazırlanır. Bu raporun amacı kurum çalışanlarının Almanca konuşma hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için gerekli geri bildirimi vermektir.

Berlitz Metodu®, kurum çalışanlarınızın okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin tamamını eşgüdümlü olarak gelişmesi ve Almancanın doğru, etkin ve akıcı konuşulabilmesi için planlanmıştır.

Diğer dil okullarında sıklıkla görülen, öğretmenlerin ek materyal, takviye materyal hazırlaması gibi bir durum Berlitz’te yaşanmaz. Berlitz Global tarafından her seviyenin ihtiyaçlarına göre gerek kitap gerekse online çalışmalar şeklinde hazırlanmış olan eğitim materyalleri bütün kurum çalışanlarınızın kullanımına verilir ve bu materyaller yabancı dil gelişiminiz için yeterlidir. Böylece kurum çalışanlarınızın en kaliteli eğitim materyallerine ulaşması garanti altına alınmıştır.

  • Yüz yüze bire bir veya kapalı grup Almanca eğitimi
  • Canlı sanal sınıflarda bire bir veya kapalı grup Almanca eğitimi
  • Skype ile bire bir Almanca eğitimi
Item added to cart.
0 items -  0.00