Kuruluşunuz için kurumsal odaklı Almanca eğitim programları

Kurumsal Almanca Eğitimi

Berlitz, kurumsal Almanca eğitimlerinde (şirketlere özel Almanca kursları) uzmanlaşmış global bir dil okuludur. 70’ten fazla ülkede yüksek başarı yüzdesiyle kurumsal Almanca eğitimleri vermektedir. Berlitz bu başarısını kurumların Almanca eğitim ihtiyacını doğru analiz etmesine, eğitim planlayıcıları ve insan kaynakları departmanı ile koordineli çalışmasına, Berlitz öğretmenlerinin kurum çalışanları ile kurduğu güçlü iletişime ve kurumun yaptığı yatırımın karşılığını almasına borçludur. Bu süreç Berlitz kurumsal eğitim ilkeleri doğrultusunda yönetilmektedir.

Kurumsal Almanca Eğitim Özellikleri

Berlitz Metodu

Berlitz kurumsal Almanca eğitimlerinin merkezinde Berlitz Metodu® vardır. Çalışanların Almanca öğrenmek için sınıfta konuşmasını ve pratik yaparak öğrenmeyi esas alır. Kurum çalışanlarınız Almanca gramer ezberlemeden, hedef dilde bol konuşma pratiği yaparak aktif bir şekilde dili öğrenir. Kurumsal Almanca eğitimlerinde kullanılan ders materyalleri, Berlitz Metoduna göre hazırlanmıştır, formül öğreten kitaplar değildir. Almanca dersleri iş dünyasının ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, diyalog ve role-play içeriklidir.

Berlitz Metodu Kurumsal Almanca eğitimleri

İş Dünyasında Başarının Anahtarı: Kültürel Anlayış

Kurumsal Almanca eğitimlerinde etkili sonuçlar

Kurumsal Almanca Eğitimlerinde Etkili Sonuçlar

Aktif Almanca pratik yapılan Berlitz Metodik dersleri ve birleştirici online eğitimler sayesinde, kurum çalışanlarınız Almanca anlama ve konuşma becerilerinde kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde eder. Kurumsal Almanca eğitimlerinde yapılan tüm çalışmalar kurum çalışanlarınıza yoğun Almanca konuşma pratiği imkanı sağlar. Berlitz Metoduna göre hazırlanmış kurumsal Almanca eğitim materyalleri okuma, yazma ve gramer gelişimini metodik olarak destekler ve kurumların Berlitz eğitimlerinden en iyi sonuçların alınmasını sağlar.

Berlitz Kurumsal Almanca Eğitim İlkeleri

 • Kurumların İnsan Kaynakları ve eğitim departmanları ve sorumluları ile güçlü işbirliği
 • Kurumların İnsan Kaynakları departmanları ile şeffaf, dürüst ve düzenli iletişim kurmak
 • Kurumların İnsan Kaynakları departmanlarını doğru ve zamanında bilgilendirmek ve yönlendirmek, düzenli ve hesap verebilir rapor sunmak
 • Kurumların bütçe ve eğitim hedeflerine yönelik uygulanabilir ve pratik çözümler sunmak
 • Kurumların ve çalışanların Almanca öğrenme hedef ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmek, bu ihtiyaçlar için doğru çözümler sunmak ve iş yaşamına yönelik Almanca gelişimini sağlamak
 • Kurum çalışanlarını Almanca öğrenme sürecinde motive etmek, destek olmak ve böylece kurumun yaptığı yatırımdan maksimum verim almasını sağlamak
 • Kurum çalışanlarının Almanca eğitiminde geçirdikleri zamanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
Berlitz Kurumsal Almanca Eğitim ilkeleri

Yöneticiler İçin Yoğun (Hızlandırılmış) Almanca Kursu

Berlitz Total Immersion® yoğun ve etkili bir özel ders türüdür. Bu kişiselleştirilmiş ve yoğun program Almanca konuşmada ustalaşmak için en hızlı ve en kesin yollardan biridir.

Berlitz Total Immersion® programının amacı kurum çalışanının 1 haftada 1 seviye gelişim göstermesidir.

Total Immersion programları genellikle acil ihtiyaçlar ortaya çıktığında tercih edilir. Örneğin çalışanlarınızdan birisi Almanya’da bulunan genel merkezinizde görevlendirildiyse ve Almanca seviyesinin hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyorsa Total Immersion® eğitimi ihtiyacınıza uygun bir Almanca eğitim seçeneğidir.

Yöneticiler için yoğun Almanca eğitimleri

Kurumsal Almanca Eğitim İhtiyaç Analizi

Bütçe ve eğitim planları birbirleriyle direk olarak ilintilidir. Bütçe ve eğitim planlarını hazırlarken 3 farklı yol izleyebiliriz. Birinci yaklaşımda kurumlar akademik hedefleri belirlerler (şu kadar kişi, şu kadar sürede, şu Almanca seviyesine gelecekler gibi) ve Berlitz eğitim danışmanınız bu hedefe ulaşmak için gerekli olan bütçeyi ve eğitim planını size hazırlar. İkinci yaklaşımda bütçe, süre ve Almanca eğitim alacak kişi sayısı bellidir. Eğitim danışmanınız bütçenin belirtilen sürede optimum kullanımı ile eğitim alan çalışanların Almanca seviyesinin ne kadar gelişebileceğini ve hangi seviyeye gelebileceğini size raporlar. Üçüncü yaklaşımda bütçe, süre ve Almanca seviye hedefi bellidir. Bu durumda eğitim danışmanınız bu limitler dahilinde kaç çalışanın belirlenen Almanca seviyesine gelebileceğini size raporlar.

Almanca eğitim projesinin sonunda kurumun ulaşmak istediği hedef eğitim planının şekillenmesi için büyük önem arz etmektedir. Örneğin çok uluslu bir firmanın çalışanı yurt dışı bir göreve gidecekse ve kısa sürede Almanca yeterliliğinin sağlanması gerekiyorsa, bu çalışan için önerilecek eğitim programı ile yetenek havuzunuzda bulunan ve orta dönemde terfi ettirilmesi planlanan bir çalışanın eğitim programları ve dolayısıyla bütçeleri farklı olacaktır.

Kurumsal Almanca eğitimlerinde, eğitime katılacak bütün çalışanların mevcut Almanca seviyelerini Berlitz’in bütün Dünyada kullandığı online ve konuşma testleri ile yüksek doğrulukla belirliyoruz.

400 kişi ve üstü eğitimlerde Almanca yüz yüze eğitim bütçeleri yüksek çıkabilmektedir. Böyle durumlarda online eğitim, sanal sınıf veya Skype ile yabancı dil eğitimleri seçenekleri gündeme gelebilir.

Kurumlara özel iş Almanca eğitimlerimiz departmanlar ve meslekler için özel eğitim modüllerine sahiptir. Eğitime katılacak çalışanların iş ve meslek dağılımına göre yapılabilecek özelleştirmeler Berlitz eğitim danışmanınız tarafından sizlere sunulacaktır.

Berlitz coğrafi olarak yaygın ekiplere sahip kurumlar için Almanca sanal sınıf ve online eğitim sistemlerine sahiptir. Berlitz, uzun yıllardır FMCG, ilaç, gıda, içecek, Telekom, sigara gibi geniş saha  ekiplerine sahip firmalar ile global ölçekte çalışmaktadır. Benzer şekilde otomotiv, beyaz eşya, elektronik gibi farklı lokasyonlarda üretim, depo ve lojistik tesisleri bulunan firmalar uzun yıllardır kurumsal Almanca eğitimlerinde Berlitz ile çalışmayı tercih etmektedir.

Global Referanslarımız

Kurumlara Özel Almanca Eğitimi (Şirketler için Almanca)

İstanbul içindeki kurumsal müşterilerimize şirket merkezlerinde kurumlara özel kapalı Almanca eğitimleri verebiliyoruz. İstanbul dışındaki müşterileriniz ile Berlitz Globalin Canlı Sanal Sınıf eğitimlerinden faydalanmaktadır. Canlı sanal sınıf eğitimleri 10 kişilik gruplara kadar organize edilebilmektedir.

Çalışanların vaktinin kısıtlı olması, şirket ofisinde, yolda vakit kaybetmeden iş çıkışı eğitim alınmak istenmesi, kurum içinde sinerji yaratmak, ekip ruhunu tetiklemek istenmesi, şirketin özel ihtiyaçları, çalışanlar için yetenek gelişim programları nedeniyle şirket merkezinizde eğitim almak isteyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi Kurumsal Almanca eğitimi talepleriniz için Berlitz uzman eğitmen ve danışmanlık ekibi ile her zaman yanınızdadır.

Berlitz Globalin Almanca konuşulan ülkeler olan Almanya, Avusturya’daki şubeleriyle aynı kalitede, aynı standartta ve aynı materyallerle, kurumunuz için Almanca grup dersleri organize edebilir, ana dili Almanca olan öğretmenlerimiz ile kısa sürede kurumunuzun Almanca yetkinliğini geliştirerek ve iş ortaklarınızla daha iyi iletişim kurabilirsiniz.

Berlitz Almanca kurslarında yapılan tüm çalışmalar kurum çalışanlarınıza yoğun Almanca konuşma pratiği imkanı sağlar.

Kurumsal Almanca grup dersleri çalışanların öğretmenleri ve birbirleriyle Almanca konuşarak yeteneklerini geliştirmeleri için planlanmıştır. Almanca konuşmaya teşvik edilen çalışanlar dil bilgisi kurallarını öğrenirken kelime dağarcıklarını geliştirir. Berlitz sadece gramer öğreten bir Almanca kursu değil aynı zamanda Almanca konuşturan bir dil okuludur.

Eğitim başlangıcında Berlitz Globalin bütün Dünya’da kullandığı online seviye belirleme testi ve konuşma testi ile çalışanların Almanca seviyeleri yüksek doğrulukla belirlenir ve kurumunuza özel homojen seviyelerde gruplar oluşturulur.

Kurumunuz çalışanlarının tamamının Almanca seviyelerini öğrenmek için online testimizden ücret talep etmiyoruz. Online test ve raporlama için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Berlitz Global tarafından planlanan kurumsal Almanca kursu, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (The Common European Framework – CEFR) dayalı seviyeleri içermektedir. Berlitz kurumsal Almanca grup dersleri bütün Dünyadaki Berlitz şubelerinde 8 seviye olarak planlanır.

Almanca derslerinin ilk 4 seviyesi genel Almanca, son 4 seviye ise İş Almancası eğitimlerini kapsar.

Berlitz bütün Dünya’da ana dili öğrenmek istediğiniz dil olan öğretmenler ile çalışır. Kurumsal Almanca eğitimlerinizde ana dili Almanca olan bir öğretmen firmanızda görevlendirilecektir.

Berlitz eğitimlerinde modası geçmiş olan çeviri yöntemleri kullanılmaz. İlk dersten itibaren Almanca konuşmaya başlarsınız. Berlitz akademik direktörlüğü öğretmen adaylarını Berlitz Metodu®’nun uygulanması konusunda eğitim programına dahil eder ve ancak bu eğitim programını başarı ile tamamlayan öğretmenler Berlitz öğretmeni olabilirler.

Berlitz eğitim programının önemli bir parçası bireysel gelişim raporudur. Bireysel gelişim raporu Berlitz akademik direktörlüğü tarafından her bir çalışanınız için ayrı ayrı hazırlanır. Bu raporun amacı kurum çalışanlarının Almanca konuşma hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için gerekli geri bildirimi vermektir.

Berlitz Metodu®, kurum çalışanlarınızın okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin tamamını eşgüdümlü olarak gelişmesi ve Almancanın doğru, etkin ve akıcı konuşulabilmesi için planlanmıştır.

Diğer kurumsal Almanca kurslarında sıklıkla görülen, öğretmenlerin ek çalışma kağıdı, takviye materyal hazırlaması gibi bir durum Berlitz kurumsal eğitimlerinde yaşanmaz. Berlitz Global tarafından her seviyenin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olan kurumsal Almanca eğitim materyalleri bütün kurum çalışanlarınızın kullanımına verilir ve bu materyaller çalışanlarınızın Almanca dil gelişimi için yeterlidir. Böylece bütün kurum çalışanlarınızın en kaliteli kurumsal Almanca eğitim materyallerine ulaşması garanti altına alınmıştır.

 • Yüz yüze bire bir veya kapalı grup Almanca eğitimi
 • Canlı sanal sınıflarda bire bir veya kapalı grup Almanca eğitimi
 • Skype ile bire bir Almanca eğitimi
 • Haftada 3 gün, 5 gün veya 7 gün özel ders alabileceğiniz online Almanca kursu