Kuruluşunuz için kurumsal odaklı Arapça eğitim programları

Kurumlara Özel Arapça Kursu

Berlitz, başta BAE, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde yaşayan expatlar olmak üzere yüksek başarı yüzdesiyle kurumsal Arapça eğitimleri (şirketlere özel) veren global bir dil okuludur. Berlitz bu başarısını, çalıştığı kurumların Arapça eğitim ihtiyacını doğru analiz etmesine, eğitim planlayıcıları ve insan kaynakları departmanı ile koordineli çalışmasına, Berlitz öğretmenlerinin kurum çalışanları ile kurduğu güçlü iletişime ve kurumun yaptığı yatırımın karşılığını almasına borçludur. Bu süreç Berlitz kurumsal eğitim ilkeleri doğrultusunda yönetilmektedir.

Kurumlara Özel Arapça Eğitim Özellikleri

Berlitz Metodu

Berlitz kurumsal Arapça eğitimlerinin merkezinde Berlitz Metodu® vardır. Çalışanların Arapça öğrenmek için sınıfta konuşmasını ve pratik yaparak öğrenmeyi esas alır. Kurum çalışanlarınız Arapça dilinde bol konuşma pratiği yaparak aktif bir şekilde dili öğrenir. Kurumsal Arapça eğitimlerinde kullanılan ders materyalleri, Berlitz Metoduna göre hazırlanmıştır, formül öğreten kitaplar değildir. Arapça dersleri güncel ihtiyaçlara göre hazırlanmış, diyalog ve role-play içeriklidir.

Berlitz Metodu Kurumsal Arapça eğitimleri

İş Dünyasında Başarının Anahtarı: Kültürel Anlayış

Kurumsal Arapça eğitimlerinde etkili sonuçlar

Etkili Sonuçlar

Aktif Arapça pratik yapılan Berlitz Metodik dersleri ve birleştirici online eğitimler sayesinde, kurum çalışanlarınız Arapça anlama ve konuşma becerilerinde kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde eder. Berlitz Metoduna göre hazırlanmış kurumsal Arapça eğitim materyalleri okuma, yazma ve gramer gelişimini metodik olarak destekler ve kurumların Berlitz eğitimlerinden en iyi sonuçların alınmasını sağlar.

Kurumlara Özel Arapça Eğitim İlkeleri

  • Kurumların İnsan Kaynakları ve eğitim departmanları ve sorumluları ile güçlü işbirliği
  • Kurumların İnsan Kaynakları departmanları ile şeffaf, dürüst ve düzenli iletişim kurmak
  • Kurumların İnsan Kaynakları departmanlarını doğru ve zamanında bilgilendirmek ve yönlendirmek, Arapça eğitimleri hakkında düzenli ve hesap verebilir rapor sunmak
  • Kurumların bütçe ve eğitim hedeflerine yönelik uygulanabilir ve pratik çözümler sunmak
  • Kurumların ve çalışanların Arapça hedef ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmek, bu ihtiyaçlar için doğru çözümler sunmak ve iş yaşamına yönelik Arapça gelişimini sağlamak
  • Kurum çalışanlarını Arapça öğrenme sürecinde motive etmek, destek olmak ve böylece kurumun yaptığı yatırımdan maksimum verim almasını sağlamak
  • Kurum çalışanlarının Arapça eğitiminde geçirdikleri zamanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
Berlitz Kurumsal Arapça Eğitim ilkeleri

Kurumsal Arapça Eğitim İhtiyaç Analizi

Bütçe ve eğitim planları birbirleriyle direk olarak ilintilidir. Bütçe ve Arapça eğitim planlarını hazırlarken 3 farklı yol izleyebiliriz.

Birinci yaklaşımda kurumlar akademik hedefleri belirlerler (şu kadar kişi, şu kadar sürede, şu seviye Arapça’ya gelecekler gibi) ve Berlitz eğitim danışmanınız bu hedefe ulaşmak için gerekli olan bütçeyi ve Arapça eğitim planını size hazırlar.

İkinci yaklaşımda bütçe, süre ve eğitim alacak kişi sayısı bellidir. Eğitim danışmanınız bütçenin belirtilen sürede optimum kullanımı ile eğitim alan çalışanların Arapça seviyesinin ne kadar gelişebileceğini ve hangi seviyeye gelebileceğini size raporlar.

Arapça eğitim projesinin sonunda kurumun ulaşmak istediği hedef eğitim planının şekillenmesi için büyük önem arz etmektedir.

Örneğin çok uluslu bir firmanın çalışanı yurt dışı, örneğin Birleşik Arap Emirliklerinde bir göreve gidecekse ve kısa sürede Arapça öğrenmesi gerekiyorsa, bu çalışan için önerilecek Arapça eğitim programı ile yetenek havuzunuzda bulunan ve orta dönemde terfi ettirilmesi planlanan bir çalışanın Arapça eğitim programları ve dolayısıyla bütçeleri farklı olacaktır.

Kurumsal Arapça eğitimlerinde, eğitime katılacak bütün çalışanların mevcut Arapça seviyelerini Berlitz’in bütün Dünyada kullandığı testler ile yüksek doğrulukla belirliyoruz.

Kurumunuzda eğitime katılacak çalışanların sayısı ve mevcut Arapça seviyeleri bütçe çalışmalarının en önemli verisidir.

Kurumlara özel Arapça eğitimlerimiz departmanlar ve meslekler için özeleştirilebilir. Kurumsal Arapça eğitimlerine katılacak çalışanların iş ve meslek dağılımına göre yapılabilecek özelleştirmeler Berlitz eğitim danışmanınız tarafından sizlere sunulacaktır.

Berlitz coğrafi olarak yaygın ekiplere sahip kurumlar için Arapça sanal sınıf ve online eğitim sistemlerine sahiptir.

Berlitz, uzun yıllardır FMCG, ilaç, gıda, içecek, Telekom, sigara gibi geniş saha ekiplerine sahip firmalar ile global ölçekte çalışmaktadır. Benzer şekilde otomotiv, beyaz eşya, elektronik gibi farklı lokasyonlarda üretim, depo ve lojistik tesisleri bulunan firmalar, kurumsal Arapça eğitimlerinde uzun yıllardır Berlitz ile çalışmayı tercih etmektedir.

Global Referanslarımız