Kurumsal Arapça Eğitimleri

Kurumsal Arapça Eğitimi

Berlitz, orta doğunun tamamında faaliyette bulunan ve Arapça eğitimlerinde uzmanlaşmış global bir dil okuludur. Başta BAE, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde yaşana expatlar olmak üzere yüksek başarı yüzdesiyle kurumsal Arapça eğitimleri (şirketlere özel) vermektedir. Berlitz bu başarısını kurumların Arapça eğitim ihtiyacını doğru analiz etmesine, eğitim planlayıcıları ve insan kaynakları departmanı ile koordineli çalışmasına, Berlitz öğretmenlerinin kurum çalışanları ile kurduğu güçlü iletişime ve kurumun yaptığı yatırımın karşılığını almasına borçludur. Bu süreç Berlitz kurumsal eğitim ilkeleri doğrultusunda yönetilmektedir.

Kurumsal Eğitim İlkeleri

Kişiye Özel Arapça Dersleri ve Eğitimleri

Berlitz Metodu®

Berlitz kurumsal Arapça eğitimlerinin merkezinde Berlitz Metodu® vardır. Çalışanların Arapça öğrenmek için sınıfta konuşmasını ve pratik yaparak öğrenmeyi esas alır. Kurum çalışanlarınız Arapça dilinde bol konuşma pratiği yaparak aktif bir şekilde dili öğrenir. Kurumsal Arapça eğitimlerinde kullanılan ders materyalleri, Berlitz Metoduna göre hazırlanmıştır, formül öğreten kitaplar değildir. Arapça dersleri güncel ihtiyaçlara göre hazırlanmış, diyalog ve role-play içeriklidir.

Metodu görmek istiyorum

Arapça eğitimlerinde etkili sonuçlar

Etkili Sonuçlar

Aktif Arapça pratik yapılan Berlitz Metodik dersleri ve birleştirici online eğitimler sayesinde, kurum çalışanlarınız Arapça anlama ve konuşma becerilerinde kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde eder. Berlitz Metoduna göre hazırlanmış kurumsal Arapça eğitim materyalleri okuma, yazma ve gramer gelişimini metodik olarak destekler ve kurumların Berlitz eğitimlerinden en iyi sonuçların alınmasını sağlar.

Bilgi İstiyorum

Berlitz’in Kurumsal Arapça Eğitim İlkeleri

  • Kurumların İnsan Kaynakları ve eğitim departmanları ve sorumluları ile güçlü işbirliği
  • Kurumların İnsan Kaynakları departmanları ile şeffaf, dürüst ve düzenli iletişim kurmak
  • Kurumların İnsan Kaynakları departmanlarını doğru ve zamanında bilgilendirmek ve yönlendirmek, düzenli ve hesap verebilir rapor sunmak
  • Kurumların bütçe ve eğitim hedeflerine yönelik uygulanabilir ve pratik çözümler sunmak
  • Kurumların ve çalışanların hedef ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmek, bu ihtiyaçlar için doğru çözümler sunmak ve iş yaşamına yönelik Arapça gelişimini sağlamak
  • Kurum çalışanlarını Arapça öğrenme sürecinde motive etmek, destek olmak ve böylece kurumun yaptığı yatırımdan maksimum verim almasını sağlamak
  • Kurum çalışanlarının Arapça eğitiminde geçirdikleri zamanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak

Kurumsal Arapça Eğitimi İlkelerimiz

Kurumsal Arapça Eğitimi İhtiyaç Analizi

Bütçe
Hedefler
Seviyeler
Çalışanlar
Profiller
Lokasyon
Bütçe

Bütçe ve eğitim planları birbirleriyle direk olarak ilintilidir. Bütçe ve eğitim planlarını hazırlarken 3 farklı yol izleyebiliriz.

Birinci yaklaşımda kurumlar akademik hedefleri belirlerler (şu kadar kişi, şu kadar sürede, şu seviye Arapça’ya gelecekler gibi) ve Berlitz eğitim danışmanınız bu hedefe ulaşmak için gerekli olan bütçeyi ve eğitim planını size hazırlar.

İkinci yaklaşımda bütçe, süre ve eğitim alacak kişi sayısı bellidir. Eğitim danışmanınız bütçenin belirtilen sürede optimum kullanımı ile eğitim alan çalışanların Arapça seviyesinin ne kadar gelişebileceğini ve hangi seviyeye gelebileceğini size raporlar.

Üçüncü yaklaşımda bütçe, süre ve Arapça seviye hedefi bellidir. Bu durumda eğitim danışmanınız bu limitler dahilinde kaç çalışanın belirlenen seviyeye gelebileceğini size raporlar.

Hedefler

Yabancı dil eğitim projesinin sonunda kurumun ulaşmak istediği hedef eğitim planının şekillenmesi için büyük önem arz etmektedir.

Örneğin çok uluslu bir firmanın çalışanı yurt dışı bir göreve gidecekse ve kısa sürede Arapça öğrenmesi gerekiyorsa, bu çalışan için önerilecek eğitim programı ile yetenek havuzunuzda bulunan ve orta dönemde terfi ettirilmesi planlanan bir çalışanın eğitim programları ve dolayısıyla bütçeleri farklı olacaktır.

Seviyeler

Kurumsal Arapça eğitimlerinde, eğitime katılacak bütün çalışanların mevcut Arapça seviyelerini Berlitz’in bütün Dünyada kullandığı testler ile yüksek doğrulukla belirliyoruz.

Çalışanlar

Kurumunuzda eğitime katılacak çalışanların sayısı ve mevcut Arapça seviyeleri bütçe çalışmalarının en önemli verisidir.

Profiller

Kurumlara özel Arapça eğitimleri günümüz iş dünyasının gereksinimleri göz önünde bulundurularak, Berlitz Global tarafından çok uluslu firmalar ile ortak geliştirilmiştir.

Lokasyon

Berlitz coğrafi olarak yaygın ekiplere sahip kurumlar için sanal sınıf ve online eğitim sistemlerine sahiptir.

Berlitz, uzun yıllardır FMCG, ilaç, gıda, içecek, Telekom, sigara gibi geniş saha ekiplerine sahip firmalar ile global ölçekte çalışmaktadır. Benzer şekilde otomotiv, beyaz eşya, elektronik gibi farklı lokasyonlarda üretim, depo ve lojistik tesisleri bulunan firmalarda uzun yıllardır Berlitz ile çalışmayı tercih etmektedir.

Dünyanın Önde Gelen Kurumlarının Tercihi

Global Referanslarımız

                        danone                  image/svg+xml                    

Atatürk’ün Berlitz’e Gönderdiği Teşekkür Mektubu

Mustafa Kemal Atatürk, Berlitz Dil Okulları İstanbul şubesinin çalışmalarını takdir ederek 1930 yılında bir teşekkür mektubu kaleme almıştır. Çağdaş Türkiye’nin önderinden alınan bu teşekkür mektubu, Berlitz Dil Okullarının eğitim yolculuğundaki en önemli rehberidir.

72 ülkede yabancı dil eğitimi veren Dünyanın en büyük dil okulu olan Berlitz Dil Okulları, tamamen bilimsel bir zeminde dil becerilerini doğal bir akış sürecine dahil eden konuşma odaklı dil eğitiminin ilk ve en iyi uygulayıcısıdır.

1878 yılında kurulan Berlitz, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, kurtuluş savaşında ve Cumhuriyetimizin ilanından sonrada modern Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olmayı başardı.

Türkiye’nin kuruluşunda ve gelişiminde üzerine düşen görevleri yapan Berlitz Dil Okulunun Atatürk tarafından fark edilip onurlandırılması en büyük gurur kaynağımızdır. Mektubunda yabancı dil eğitimine verilen katkı sebebiyle teşekkürlerini ileten Atatürk, aynı zamanda Berlitz’in çalışmalarını da takdir etmiştir.

Berlitz Dil Okulları olarak her zaman gelecek için çalışmayı ve yarınlar için evrensel bir vizyonu paylaşabilecek nesiller yetiştirmeyi misyon ediniyoruz. Bu noktadan hareketle Ulu Önder Atatürk’ün 90 yıl önce yazdığı mektup, bugün Berlitz ailesinin en güçlü kararlılık ve motivasyon kaynağıdır ve öyle olmaya da devam edecektir.

Atatürk’ün Berlitz’e Gönderdiği Teşekkür Mektubu

Kurumsal Arapça Kursu Başvuru Formu

Kurumsal Arapça kurslarımız hakkında detaylı bilgi almak için başvuru formunu doldurunuz.

"Gönder" butonuna tıklayarak KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Metnini okudum, onaylıyorum.