Simple Present Tense (Geniş Zaman) Konu Anlatımı

Simple Present Tense (İngilizce Geniş Zaman)

Simple Present Tense (İngilizce Geniş Zaman) – İngilizce ve Türkçe Detaylı Konu Anlatımı

Simple present tense (İngilizce geniş zaman) nedir? Simple present tense kuralları nelerdir? İngilizcede simple present tense ile nasıl cümle kurulur? soruları İngilizce öğrenmek isteyen kişiler tarafından sürekli sorulmaktadır. İngilizce geniş zaman nedir, kuralları nelerdir, nasıl cümle kurulur konularını öğrenmek isteyenler için kısa bir kılavuz hazırladık.

İngilizcede Simple Present Tense, ilk öğrenmemiz gereken oldukça kolay bir gramer konusudur. İngilizceyi yeni öğrenmeye başlayan öğrenciler bile Simple Present Tense konusunun ilk öğrenilmesi gereken konulardan biri olduğunu bilir. Bunun nedeni Simple Present Tense’in geniş bir kullanımının olması, Türkçe ile benzer bir yapıda oluşu ve diğer gramer konularına göre anlaşılmasının çok daha kolay olmasıdır. Simple Present Tense, yapısı gereği başlangıç seviyesinde öğrenilen konulardan biridir. Simple Present Tense konusunu öğrenmek, kendinizi daha kolay ifade etmenize yardımcı olacaktır. Simple Present Tense konusunu öğrendikten sonra, sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeylerden, günlük hayatınızdan, alışkanlıklarınızdan, hobilerinizden yani genel olarak her zamanı kapsayan konulardan rahatlıkla İngilizce olarak bahsedebilirsiniz.

Simple Present Tense (Geniş Zaman)

Simple present tense, Türkçede “Geniş Zaman” anlamına gelmektedir. Simple Present Tense kullanarak genel olarak doğru olan, her zamanı kapsayan konulardan bahsedilir. Örneğin Simple present tense ile günlük rutinlerinizden, sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeylerden, hobilerinizden, alışkanlıklarınızdan bahsedebilirsiniz.

Simple present tense (İngilizce geniş zaman), bütün herkes tarafından bilinen şeyleri anlatırken kullanılır. Örneğin herkes tarafından bilinen bir durum, eylem, plan varsa, simple present tense (İngilizce geniş zaman) kullanılır. Simple present tense aynı zamanda duygu, istek ve arzuları da ifade ederken kullanılır. Simple present tense kullanım yerleri, hangi durumlarda kullanılacağı hakkında bilgiler aşağıda listelenmiştir.

simple present tense sürekli tekrarlayan olaylar için kullanımı resimli gösterim

Simple present tense, sürekli tekrarlanan eylemler, sürekli tekrarlanan işler, sevdiğimiz ve sevmediğim şeyler ve hobilerden bahsederken kullanılır. Simple present tense’in sürekli tekrarlanan eylemler, hobiler, sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyler için örnek cümleleri aşağıda listelenmiştir.

 • I drink tea every morning. (Her sabah çay içerim)
 • I like bamya (Bamya severim)
 • I hate onion (Soğan sevmem)
 • He watches television regularly. (O düzenli olarak televizyon izler)
 • Ahmet eats a sandwich before going to school. (Ahmet okula gitmeden önce sandviç yer)
 • Selen goes to the gym daily. (Selen her gün spora gider)
 • Osman smokes. (Osman sigara içer)
 • I go to school daily. (Her gün okula giderim)
 • Meltem reads the newspaper every day. (Meltem her gün gazete okur)
 • I play football every day at school. (Her gün okulda futbol oynarım)
 • The bus leaves every morning at 8 AM. (Otobüs her gün sabah 8’de hareket eder)

simple present tense genel doğrular için kullanım resimli gösterim

Simple present tense, herkes için doğru kabul edilen konular hakkında konuşulurken kullanılır. Herkes için kesin doğru olan şeylere güneşin doğması gibi doğa kanunları, bilimsel gerçekler ve doğruluğu değişmeyen diğer şeyler örnek olarak verilebilir. Simple present tense’in genel doğrular hakkında konuşurken kullanılan örnek cümleleri aşağıda listelenmiştir.

 • The sun raises in the East. (Güneş doğudan doğar)
 • The sun sets in the West. (Güneş batıdan batar)
 • The human body contains 206 bones. (İnsan vücudunda 206 kemik vardır)
 • Light travels at almost 300.000 kilometres per second. (Işık hızı yaklaşık saniyede 300.000 kilometredir)
 • Cats like milk. (Kediler süt sever)
 • New York is in America. (New York, Amerika’dadır)
 • New York is not in the United Kingdom. (New York, Birleşik Krallıkta değildir)
 • The Eiffel Tower is in Paris. (Eyfel Kulesi Paristedir)
 • One year has 12 months. (Bir yılda 12 ay bulunur)

Simple present tense, bir planı olan, bir zaman çizelgesi olan, kalkış saati, varış saati, başlangıç zamanı, varış zamanı olan metro, tren, otobüs, uçak, sinema gibi şeylerin zamanlarından bahsederken kullanılır.

Simple present tense, zaman çizelgeleri hakkında kullanılırken gelecek zaman anlamında kullanıldığına dikkat edilmesi gerekir. Yani “the metro arrives at 10:00” denildiğinde “Metro’nun saat 10:00’da, yakın bir gelecekte varacağı” anlamı çıkar.

Simple present tense, yani İngilizce geniş zaman, birisine talimat verirken, bir talimat yazarken (örneğin bir şeyin kullanım kılavuzu) ve yön bildirirken kullanılır.

 • Heat the oven to 200 Celsius degree. (Fırını 200 santigrat dereceye ısıtın)
 • You take the M4 metro line to Kartal. (M4 metro hattını kullanarak Kartal’a gidersiniz)
 • Open the book and turn to page 30. (Kitabı açın ve sayfa 30’u çevirin)
 • You can board the bus from Ataturk Avenue. (Otobüse Atatürk Bulvarından binebilirsiniz)
 • Go straight from here on. (Buradan direk gidin)

Simple present tense, yani İngilizce geniş zaman, özellikle çocuk kitaplarında hikaye anlatımlarında kullanılır. Çocuk kitaplarında bir hikayeden bahsederken cümleleri Simple Present formuna göre kurulur.

 • The prince gets on his horse. (Prens atına biner.)

Simple present tense (İngilizce geniş zaman) ile olumlu cümle kurarken formül oldukça basittir. İngilizce geniş zamanın cümle yapısı, diğer zamanlara göre çok daha basit bir yapıdadır. İngilizce geniş zamanda dikkat edilmesi gereken tek kural, üçüncü tekil şahıslarda fiil yapısına göre “-s” eki almasıdır.

Genel olarak simple present tense cümle yapısı aşağıdaki formüle göre oluşturulur.

Subject + Verb + Object / Özne + Yüklem + Nesne

Simple present tense ile olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin yapılarında bazı farklılıklar vardır. Bu farklılıkları öğrenmek için lütfen okumaya devam edin.

İngilizcede geniş zaman kullanarak olumlu bir cümle kurarken Subject + Verb + Object / Özne + Yüklem + Nesne formülü kullanılır ve aşağıdaki kurallara dikkat edilir.

 • I, You, We, They öznelerinde fiil hiçbir ek almaz.
 • He, She, It yani 3.tekil öznelerinde fiile ‘-s’ takısı gelir.
Subject / ÖzneVerb / FiilObject / Nesne
I
You
We
They
drinkwater.
He
She
It
drinkswater.

İngilizcede geniş zaman kullanarak olumsuz bir cümle kurarken Subject + don’t/doesn’t + Verb + Object / Özne + don’t/doesn’t + Yüklem + Nesne formülü kullanılır ve aşağıdaki kurallara dikkat edilir.

 • I, You, We, They, He, She, It öznelerinden hiçbirinde fiil ek almaz.
 • I, You, We, They öznelerinden sonra “don’t” kelimesi eklenerek İngilizce geniş zaman olumsuz yapılır.
 • He, She, It öznelerinden sonra “doesn’t” kelimesi eklenerek İngilizce geniş zaman olumsuz yapılır.
Subject / ÖzneYardımcı Fiil / Auxiliary VeryVerb / FiilObject / Nesne
I
You
We
They
don’t (do not)drinkwater.
He
She
It
doesn’t (does not)drinkwater.

İngilizcede geniş zaman kullanarak soru cümlesi kurarken özneden önce yardımcı fiil gelir. Do/Does + Subject + Verb + Object / Do/Does + Özne + Yüklem + Nesne formülü kullanılır ve aşağıdaki kurallara dikkat edilir.

 • I, You, We, They, He, She, It öznelerinden hiçbirinde fiil ek almaz.
 • I, You, We, They öznelerinden önce “do” kelimesi eklenerek İngilizce geniş zaman soru cümlesi yapılır.
 • He, She, It öznelerinden önce “does” kelimesi eklenerek İngilizce geniş zaman soru cümlesi yapılır.
Yardımcı Fiil / Auxiliary VerySubject / ÖzneVerb / FiilObject / Nesne
DoI
You
We
They
drinkwater.
DoesHe
She
It
drinkwater.

İngilizce geniş zamanda kullanılan “zaman” ifade eden zarflar vardır. Zaman ifade eden bu zarflar, o cümlenin Simple Present Tense olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. Örneğin aşağıdaki listede yer alan “every day” zarfını gördüğünüzde, o cümlede Simple Present Tense kullanıldığını anlayabilirsiniz.

İngilizce geniş zaman kullanarak bir cümle oluşturulduğunda çoğunlukla aşağıdaki zaman zarfları kullanılır.

İngilizce ZarfTürkçe Anlam
Every dayHer gün
Every weekHer hafta
Every monthHer ay
In the morningSabahleyin
In the afternoonÖğleyin
In the eveningAkşamleyin
At nightGeceleyin/Geceleri
At weekendsHafta sonları
Once a weekHaftada bir
Twice a weekHaftada iki
Three times a weekHaftada üç kez
Once a monthAyda bir
Twice a monthAyda iki
Three times a monthAyda üç kez
Once a yearYılda bir
Twice a yearYılda iki
Three times a yearYılda üç kez
On FridaysCuma günleri

İngilizce geniş zamanda kullanılan “sıklık” ifade eden zarflar vardır. Sıklık ifade eden zarflar alışkanlıkları ve rutin şeyleri ifade ederken kullanılır.

Sıklık ifade eden bu zarflar, o cümlenin Simple Present Tense olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. Örneğin aşağıdaki listede yer alan “always” zarfını gördüğünüzde, o cümlede Simple Present Tense kullanıldığını anlayabilirsiniz.

İngilizce geniş zaman kullanarak bir cümle oluşturulduğunda çoğunlukla aşağıdaki sıklık zarfları kullanılır. Listenin en üstünde yer alan sıklık zarfı her zaman yapılan şeyleri ifade ederken aşağıya indikçe yapılan şeyin sıklığı azalmakta ve en altta ise hiçbir zaman, asla yapılmayan şeyleri anlatan sıklık zarfları yer almaktadır.

İngilizce ZarfTürkçe AnlamÖrnek İngilizce CümleÖrnek Cümle Türkçe
AlwaysHer zamanI always support you.Seni her zaman destekledim.
UsuallyGenellikleI usually watch football.Genellikle futbol izlerim.
FrequentlySık sıkCheck the machine frequently.Makineyi sık sık kontrol edin.
OftenSık sıkAyşe often has salad for lunch.Ayşe öğle yemeğinde sık sık salata alır.
SometimesBazenI sometimes go to Bodrum.Bazen Bodrum’a giderim.
OccasionallyAra sıraI play chess occasionally.Ara sıra satranç oynarım.
RarelyNadirenI rarely play chess.Nadiren satranç oynarım.
SeldomNadirenAyşe eats meat very seldom.Ayşe çok nadir et yer.
NeverAslaAyşe never eats meat.Ayşe asla et yemez.

Önemli bilgi: Olumsuz olan zarflar olumsuz cümle içinde kullanılmazlar. Başka bir ifade ile Never, Seldom, Rarely gibi zarflar olumsuz bir cümle içinde kullanılmaz.

 • Yanlış Kullanım: I never don’t play Playstation.
 • Doğru Kullanım: I never play Playstation.
online İngilizce kursu - birebir özel dersler ile İngilizcede geniş zamanı öğrenin - learn simple present tense in English with private English lessons - online English course

İngilizce geniş zamanı konuşarak öğrenin

Ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenler

Haftada 2, 3, 5 veya 7 gün özel ders

3, 6 veya 12 ay eğitim süresi

Bir özel ders ücreti sadece 54 TL

İngilizce Geniş Zamanı Öğrenin

İngilizce geniş zamanı öğrenmek kolaydır. İngilizce geniş zamandan fazlasını öğrenmek için iletişim formunu doldurun, uzman danışmanlarımızdan eğitimlerimiz hakkında bilgi alın.

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

3 Comments

DoesHe
She
Itdrinkswater
Soru cümlesinde ve olumsuz cümlede fiil does olmasına rağmen fiil ek almış
does she drinks water olmuş?? Yanlış değil mi bu does varsa fiil in ek almaması lazim değil mi?

Berlitz

Selim bey merhaba,
Haklısınız, İngilizce geniş zamanda soru ve olumsuz cümlelerde fiil ek almaz. Yazım sırasında bir hata olmuş. Dikkatiniz için teşekkür ederiz.