Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATICI
1.1. Özel Mir Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (Berlitz)

Üsküdar İçerenköy Cad. Bodur İş Merk. N:8 K:9 D:36 Ataşehir / İstanbul

Ataşehir V.D. / 628 026 74 29

1.2 ALICI

Sözleşmeye konu Berlitz Online İngilizce Kursu ürününü, bu sözleşme şartları ile online olarak satın alan kişi veya kurumdur.

KONU
İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://berlitz-istanbul.com (İnternet Sitesi) internet sitesi üzerinde elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

ÜRÜN/HİZMETİN SÜRESİ
Sözleşmeye konu olan Ürün/Hizmetin süresi, abonelik süresi kadardır.

12. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜK
Sözleşmenin kurulabilmesi için ALICI’nın öncelikle İnternet Sitesi ana sayfasına girdikten sonra ekranda gördüğü Üyelik Paketlerinden birini seçmesi ve Üye Olması gerekir. Üye olabilmesi için Üyelik Formu’nda yer alan yer alan “Email”, “Ad Soyad” ve “Şifre” bilgilerini doldurulması ve ekranda yer alan kodu sisteme girdikten sonra “Hesabımı Oluştur” kutucuğunu tıklaması gerekir. “Kullanıcı Adı” üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı iki farklı üyeye verilemez. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir ve kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. ALICI İnternet Sitesi’ne üye olduktan sonra, internet sitesi üzerinde yapılan yönlendirmelere uygun olarak siparişin oluşturulması, Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni elektronik ortamda onaylanması ve ödeme yapılmadan önce Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereği İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan; sözleşmeye konu mal ve hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkı kullanılma şartları, süresi, usulü ve taşıyıcıya ilişkin bilgileri ve cayma hakkının kullanılamayacağı durumlara ilişkin bilgileri incelemesi gerekir.

Tüm bu işlemlerden sonra siparişe ilişkin olarak ödeme yapılması gerekir. İşbu Sözleşme, ALICI tarafından internet sitesi üzerinde elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme ticari amaçla yapılmıştır.

En son güncellenme tarihi: 16.08.2019

ÜRÜN/HİZMETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ, SATIŞ FİYATI VE TESLİMAT ÜCRETİ
5.1. Berlitz Online İngilizce Kursu, İngilizce eğitim alanında, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar çözüm sunan online İngilizce eğitim platformudur. Gerçek dünyadan alınmış, görev temelli dil öğrenme ilkeleri ve mikro öğrenme üzerine kurulmuştur ve her öğrencinin günlük performansına, yeterlilik düzeylerine, kişisel hedeflerine göre tasarlanmıştır.

5.2. Eğitim İçeriği: Tüm eğitim toplam 6 seviyeden oluşmaktadır. Kursiyerler https://netplanning.eberlitz.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda iletilecek olan kullanıcı adı ve şifre ile ulaşarak eğitim alacaklardır. Kursiyerler eğitime, işbu Sözleşmenin imzalanmasının ardından yapılacak seviye tespit sınavıyla belirlenecek olan kurlarından başlayacaklardır. Seviye tespit sınavına giriş zamanını her kursiyer kendisi belirleyecektir.

Berlitz içerikleri; ünlü yayınlar, güncel haber makaleleri, video görüntüleri ve gerçek ses kayıtları kullanılarak; öğrencilerin ilgi alanları üzerine belirlenir. Berlitz bir kullanıcının; çoklu ortamda kullanabileceği, tam entegre web ve mobil platform sunar. Platform gerçek zamanlı birebir ders oturumları, grup sınıfları ve geri bildirim sağlar.

Gelişmiş raporlama, performans analizleri ve tablolamaları ile eğitim ve gelişim birimleri için önemli bir çözüm ortağıdır. Programın başında kendine ait seviye testi ile değerlendirme yapmaktadır. Kurs müfredatı; öğrencinin test sonucuna göre otomatik olarak belirlenmektedir.

Ürün Adı Adet

Satış Bedeli

(KDV hariç TL)

Berlitz Online İngilizce Kursu

Toplam

GENEL HÜKÜMLER
6.1. ALICI, internet sitesinde satışa sunulan Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifa ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, cayma hakkının kullanılması şartları hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. ALICI, talep ve şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak iletebilir. Şikayet ve taleplere SATICI teknik ekibi tarafından en kısa sürede cevap verilecektir. ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, Mesafeli Sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken unvan, adres, iletişim bilgileri, siparişi verilen ürün/hizmetlere ait temel özellikler, ürün/hizmetlerin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini ve cayma hakkı ve cayma hakkının kullanım şartları konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini teyit etmiş olmaktadır.

6.2. ALICI, internet sitesinde siparişi onaylamakla sözleşmeye konu ürün/hizmet bedelini ve varsa teslimat masraflarını ödemekle yükümlü olacaktır.

6.3. Sözleşme konusu ürün/hizmet, ALICI’nın Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesini onaylamasını müteakip yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI’nın satın alma işlemini yaptığı Kullanıcı Adına sağlanır. ALICI, Sözleşmeye konu ürün/hizmeti sadece işbu Sözleşme’de tanımlanan Kullanıcı Adı ve Şifresi ile kullanabilir ve SATICI tarafından sağlanan sair hizmetlerden faydalanabilir. ALICI’nın satın aldığı ürün/hizmeti oynatabilmesi için bilgisayarında javascript destekli bir web tarayıcı ve internet bağlantısı bulunması gerekir.

6.4. SATICI, sözleşme konusu ürün/hizmetin ayıpsız sağlanmasından sorumludur.

6.5. SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde ALICI’yı bilgilendirir ve tahsil edilen tüm ödemeleri en geç 14 (on dört) içinde ALICI’ya tek seferde iade eder.

6.6. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka tarafından ödeme iptal edilir ise SATICI ürünün teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.7. SATICI mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ya da hizmeti sağlayamaz ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimatın ve hizmetin sağlanmasının mücbir sebep durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

6.8. İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak her türlü para iadesi, ALICI tarafından teslimat masrafları da dahil tek seferde yapılacaktır. Ancak ilgili tutarın bankaya iadesinden sonra, paranın ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ilgili bankadan kaynaklanan sebeplerle uzayabileceğini veya taksitler halinde kredi kartına iade edilebileceğini şimdiden kabul etmektedir.

6.9. SATICI, işbu sözleşme ile düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 (üç) yıl boyunca saklamak zorundadır. SATICI, işbu madde uyarınca saklamakla yükümlü olduğu tüm bilgi ve belgeleri ALICI’nın kendisine belirttiği e-mail adresine ayrıca iletecektir.

CAYMA HAKKI
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. maddesi gereğince hazırlanan ve Resmi Gazete’nin 27.11.2014 tarihli 29188 sayılı nüshasında yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinin e ve ğ bentleri gereğince, bu sözleşme kapsamındaki ürün, “dijital içerik” olduğu ve “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mal” olduğu için cayma hakkından istisna tutulmuştur. Bu nedenle, cayma hakkı kullanılamaz.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK SÖZLEŞMELER
Aksi kararlaştırılmadıkça ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
GİZLİLİK
İnternet Sitesi üzerinde işlem yaparken SATICI’nın sistemlerine bırakmış olduğunuz gizli bilgiler ve kişisel bilgiler, sözleşmenin ifası amacıyla kullanılmaktadır. SATICI ile paylaşmış olduğunuz kişisel bilgileriniz, bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. şahıslar ile paylaşılmaz.

Ancak, bu bilgiler yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında, yasal mevzuata uygun olarak yetkili makamlar tarafından alınan kararlar doğrultusunda yetkili makamlar ile paylaşılır.

VERİ GİRİŞLERİNDEKİ HATALARIN BELİRLENMESİ VE DÜZELTİLMESİ
ALICI’nın İnternet Sitesi üzerinde siparişini oluştururken veri girişlerinde hata yapması halinde sipariş işlemi tamamlanamayacak ve sözleşme kurulmayacaktır. Veri girişlerinde hata yapılması halinde, sistem siparişin tamamlanması için ALICI’yı yönlendirecektir.

Sözleşmenin kurulabilmesi için İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan Üyelik Paketlerinden birinin seçilmesi, üye olunması ve en az bir ürün için satın alma işlemi yapılması gerekir.

FESİH
SATICI, Sözleşmenin ifasına ve teslimine ilişkin yükümlülüklerini ayıpsız olarak taahhüt ettiği süre içinde yerine getirmek zorundadır. Aksi halde ALICI sözleşmeyi haklı nedenle fesih edebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, SATICI, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde ALICI’ya 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1. maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa ALICI’yı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır. ALICI her zaman gerekçe göstermeksizin aboneliği iptal etme hakkına sahiptir.

SATICI, ALICI’nın aboneliğe son verme isteğinin, kendisine ulaştığı tarihten itibaren 24 (Yirmi Dört) saat içinde ALICI’ya bildirimde bulunma ve sunulan hizmeti durdurmakla yükümlüdür.

Aboneliğin/hizmetin 24 saat içinde durdurulmamasından ALICI sorumlu olmaz. Alıcının, aboneliğini iptal etmesi halinde, varsa SATICI’ya karşı mali ödeme yükümlülükleri devam eder.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanacak uyuşmazlıklarda, ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlık tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.