İşinize Yarayan İş İngilizcesi İstanbul'da

Berlitz Globalin Kurumsal İş İngilizcesi (Business English) eğitimleri şirketinizin çalışanları, yetenek havuzunuz, orta ve üst düzey yöneticileriniz ile iş adamlarının profesyonel yaşamlarında etkin İngilizce iletişim kurmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır ve uzun yıllardır başarı ile Fortune 500 firmaları tarafından kullanılmaktadır. Globalleşen iş dünyasında ortak iş dili İngilizcedir ve İş İngilizcesine hakim olmak kişi ve kurumlara son derece önemli avantajlar sağlamaktadır.

Berlitz işinize yarayan iş İngilizcesini sunmaktadır.

NEDEN BERLİTZ İŞ İNGİLİZCESİ

Berlitz İş İngilizcesi kursu ve özel dersleri içeriği, günümüz iş dünyasının ihtiyaçları göz önüne alınarak Berlitz Global tarafından çok uluslu firmaların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmıştır.

HANGİ ALANLARDA İŞ HAYATINA YÖNELİK İŞ İNGİLİZCESİ EĞİTİMLERİ VERİLİYOR?

 • Genel İş İngilizcesi
 • İnsan Kaynakları için İş İngilizcesi
 • Satış ve Pazarlama için İş İngilizcesi
 • Finans ve Muhasebe için İş İngilizcesi
 • Müşteri Hizmetleri için İş İngilizcesi
 • E-mail ve İş Yazışmaları için İş İngilizcesi
 • Toplantılar için İş İngilizcesi
 • İş Yaşamında Sosyalleşme için İngilizce

Berlitz'in Kurumsal Yabancı Dil Eğitim İlkeleri

Berlitz, kurumsal yabancı dil eğitimi alanında uzmanlaşmış bir kurumdur. 70 ülkede 600 şubesi ile çok uluslu firmalarla global ölçekte uzun yıllardır başarı ile çalışmaktadır. Berlitz bu başarısını kurumların ihtiyacını doğru analiz etmesine, eğitim planlayıcıları ve insan kaynakları departmanı ile koordineli çalışmasına, Berlitz öğretmenlerinin kurum çalışanları ile kurduğu güçlü iletişime ve kurumun yaptığı yatırımın karşılığını almasına borçludur. Bu süreç Berlitz’in eğitim ilkeleri doğrultusunda yönetilmektedir.

 • Kurumların İnsan Kaynakları ve eğitim departmanları ve sorumluları ile güçlü işbirliği
 • Kurumların İnsan Kaynakları departmanları ile şeffaf, dürüst ve düzenli iletişim kurmak
 • Kurumların İnsan Kaynakları departmanlarını doğru ve zamanında bilgilendirmek ve yönlendirmek, düzenli ve hesap verebilir rapor sunmak
 • Kurumların bütçe ve eğitim hedeflerine yönelik uygulanabilir ve pratik çözümler sunmak
 • Kurumların ve çalışanların hedef ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmek, bu ihtiyaçlar için doğru çözümler sunmak ve iş yaşamına yönelik yabancı dil gelişimini sağlamak
 • Kurum çalışanlarını yabancı dil öğrenme sürecinde motive etmek, destek olmak ve böylece kurumun yaptığı yatırımdan maksimum verim almasını sağlamak
 • Kurum çalışanlarının eğitimde geçirdikleri zamanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak

Neden Berlitz Dil Okulu?

İstanbul'un En İyi Kurumsal İngilizce Kursu

Kaliteli kurumsal İngilizce eğitim ve ana dili İngilizce olan profesyonel ve deneyimli öğretmenler ile çalışanlarınız İngilizceyi konuşarak öğrenecekler.

Berlitz Globalin İngilizce konuşulan ülkeler olan Amerika, Kanada, İngiltere, İrlanda, Avustralya’daki şubelerindeki eğitimlerle aynı kalitede, aynı standartta ve aynı materyallerle İngilizce eğitimi İstanbul’da alarak İngilizce konuşabilirsiniz.

Global DeneyimBerlitz ismi Dünyada yüksek kaliteli yabancı dil eğitimi ile eş anlamlıdır. Dünya’nın önde gelen lider firmalarının çoğu uzun yıllardır Berlitz ile çalışmaktadır.
Dünyanın En Büyük ve En İyi Dil Okulu70 ülkede 600 şubesi ile Berlitz Dünya’nın en büyük ve en iyi dil okuludur.
Etkin ve Hızlı Berlitz Metodu®Berlitz Metodu®, gerçek hayat senaryoları üzerine kuruludur, konuşma ve dinlemeyi temel alır, bu yetiler okuma ve yazma ile desteklenir. Bu metodu geliştiren ve ilk uygulayan Berlitz'dir.
SeviyelerŞirket çalışanlarının İngilizce seviyeleri Berlitz’in bütün Dünya’da ortak kullandığı testler sayesinde yüksek doğruluk ile belirlenir ve çalışanlarınıza en uygun seviyeden eğitimlere başlaması garanti altına alınır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca dillerinde online seviye belirme testimizi kurumunuz bünyesinde ücretsiz yapabilir ve sonucunuzu hemen öğrenebilirsiniz.

İngilizce Seviyenizi Öğrenin

Berlitz Metodu®, şirket çalışanlarınızın okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin tamamını eş güdümlü olarak gelişmesi ve kurumsal İngilizcenin doğru, etkin ve akıcı konuşulabilmesi için planlanmıştır.

Ana dili İngilizce olan profesyonel yabancı öğretmenler ve başarısı kanıtlanmış Berlitz Metodu® ile kurum çalışanlarınız hızlı ve etkili şekilde sıfırdan İngilizce öğrenebilirler.

Native ÖğretmenlerBerlitz öğretmenleri yalnızca anadilinde eğitim veren, Berlitz Metodu® ‘nun uygulanması alanında özel eğitim almış ve kurumsal eğitimlerde deneyimli öğretmenlerden seçilir.
İngilizce Ders Materyalleriİngilizce gramer kitapları ile konuşma odaklı eğitim alamazsınız. Berlitz eğitimlerinde konuşma odaklı orijinal Berlitz İngilizce kitapları ve online çalışma materyalleri kullanılır. Kurum çalışanlarınız, sınıf içi aktivitelerde kullanılan kitapların yanında sınıf dışı çalışmaları desteklemek için Berlitz online yabancı dil kaynaklarına sahip olurlar.
Kurumsal İngilizce Eğitim DöngüsüKurumunuza, İngilizce eğitime yapılan yatırımın geri dönüşü (ROI) konusunda net ve eksiksiz bilgi ve belgelendirme Berlitz Eğitim Değerlendirme Sisteminin hedefidir. Kurumsal İngilizce eğitim süreci içerisinde öğrenme konusunda kaydedilen gelişim ile ilgili düzenli değerlendirme, gerek bireysel gerek kurumsal eğitimlerde her bir katılımcının performansı hakkında yüksek doğrulukta özet sunar.
Yüksek StandartlarBerlitz, Londra, New York, Paris, İstanbul ve diğer bütün şubelerinde aynı yüksek standartta İngilizce konuşma odaklı eğitim vermektedir.

İşinize Yarayan İş İngilizcesi

Kurumsal İngilizce eğitimlerinde çalışanlarınız günümüz dünyasının gerektirdiği İş İngilizcesi eğitimleri alırlar. Berllitz'in çok uluslu firmalar ile ortak geliştirdiği iş İngilizcesi eğitimleri satış, pazarlama, insan kaynakları, finans, planlama, toplantı yönetimi gibi günümüz iş dünyası için gerekli olan yeteneklerin başarılı bir sentezini sunar.

Kurumsal Yabancı Dil Eğitim İhtiyaç Analizi

400 kişi ve üstü eğitimlerde yüz yüze eğitim bütçeleri işin doğası gereği çok yüksek çıkabilmektedir. Böyle durumlarda 7/24 canlı online eğitim, sanal sınıf veya Skype ile yabancı dil eğitimleri seçenekleri gündeme gelebilir.

Kurumlara özel iş İngilizcesi eğitimlerimiz departmanlar ve meslekler için özel eğitim modüllerine sahiptir. Eğitime katılacak çalışanların iş ve meslek dağılımına göre yapılabilecek özelleştirmeler Berlitz eğitim danışmanınız tarafından sizlere sunulacaktır.

Berlitz coğrafi olarak yaygın ekiplere sahip kurumlar için sanal sınıf ve online eğitim sistemlerine sahiptir.

Berlitz, uzun yıllardır FMCG, ilaç, gıda, içecek, Telekom, sigara gibi geniş saha  ekiplerine sahip firmalar ile global ölçekte çalışmaktadır. Benzer şekilde otomotiv, beyaz eşya, elektronik gibi farklı lokasyonlarda üretim, depo ve lojistik tesisleri bulunan firmalarda uzun yıllardır Berlitz ile çalışmayı tercih etmektedir.

Kurumsal İngilizce eğitimlerinde, eğitime katılacak bütün çalışanların mevcut İngilizce seviyelerini Berlitz’in bütün Dünyada kullandığı online ve konuşma testleri ile yüksek doğrulukla belirliyoruz.

Yabancı dil eğitim projesinin sonunda kurumun ulaşmak istediği hedef eğitim planının şekillenmesi için büyük önem arz etmektedir.

Örneğin çok uluslu bir firmanın çalışanı yurt dışı bir göreve gidecekse ve kısa sürede İngilizce yeterliliğinin sağlanması gerekiyorsa, bu çalışan için önerilecek eğitim programı ile yetenek havuzunuzda bulunan ve orta dönemde terfi ettirilmesi planlanan bir çalışanın eğitim programları ve dolayısıyla bütçeleri farklı olacaktır.

Bütçe ve eğitim planları birbirleriyle direk olarak ilintilidir. Bütçe ve eğitim planlarını hazırlarken 3 farklı yol izleyebiliriz.

Birinci yaklaşımda kurumlar akademik hedefleri belirlerler (şu kadar kişi, şu kadar sürede, şu seviyeye gelecekler gibi) ve Berlitz eğitim danışmanınız bu hedefe ulaşmak için gerekli olan bütçeyi ve eğitim planını size hazırlar.

İkinci yaklaşımda bütçe, süre ve eğitim alacak kişi sayısı bellidir. Eğitim danışmanınız bütçenin belirtilen sürede optimum kullanımı ile eğitim alan çalışanların İngilizce seviyesinin ne kadar gelişebileceğini ve hangi seviyeye gelebileceğini size raporlar.

Üçüncü yaklaşımda bütçe, süre ve İngilizce seviye hedefi bellidir. Bu durumda eğitim danışmanınız bu limitler dahilinde kaç çalışanın belirlenen seviyeye gelebileceğini size raporlar.

Dünya’nın En İyi İngilizce Kursu İstanbul’da

Dünya’nın önde gelen kurum ve kuruluşları 141 yıldır Berlitz kalitesine güvenmekte ve Berlitz’i Dünya’nın en iyi İngilizce kursu ve dil okulu olarak ifade etmektedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Berlitz İstanbul dil okuluna gönderdiği teşekkür mektubu, Berlitz’in en iyi dil okulu olduğunun tasdikidir.

Amerika Birleşik Devletleri yurtdışında görev yapan askeri ve sivil personelinin görev bölgelerinde konuşulan yerel dili öğrenmeleri için bütün Dünyanın En İyi Dil Kursu Berlitz ile çalışmaktadır. ABD ve Berlitz arasında imzalanan sözleşme ve yabancı dil kursu fiyatları halka açıktır ve GSA linkinden ulaşılabilir.

Ünlü Berlitz öğrencileri arasında birçok devlet başkanı (Süleyman Demirel mükemmel İngilizceyi Berlitz’te öğrenmiştir),  kraliyet ailesi üyeleri, işadamları, sanatçılar ve ünlüler yer almaktadır.

İngilizce Bilenler İçin Kariyer Seçenekleri20200110160603
10/01/2020

İngilizce Bilenler İçin Kariyer Seçenekleri

İki veya daha fazla dil konuşabilen kişilerin zirveye çıkabilecekleri 11 kariyer seçeneği Günümüzün rekabetçi iş ortamın...
Neden Yabancı Bir Dile Yatırım Yapmalısınız?20191129225609
29/11/2019

Neden Yabancı Bir Dile Yatırım Yapmalısınız?

Neden yabancı bir dile yatırım yapmalısınız?Bir şeylere yatırım yapmaya gelince, yeni bir mutfak aletinden tutun da yaba...
İş yerinde yabancı dil engeli nasıl aşılır?20191103143649
03/11/2019

İş yerinde yabancı dil engeli nasıl aşılır?

İş yerinde yabancı dil engeli nasıl aşılır?Şirketinizin başarısı, moral ve motivasyonu için iş yerinde etkili iletişim ç...
Çift Dil Konuşmak20191018100809
18/10/2019

Çift Dil Konuşmak

Birçok akademik çalışma çift dil konuşabilen personelin kurumsal hayatta faydalarını göstermiştir.Birden çok dil konuşab...
Yabancı dil konuşabilen kendine güvenen bir kadın

Berlitz’in Farklılıkları

Berlitz’i kurumunuz için en iyi İngilizce kursu haline getiren birçok sebep bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri kurum çalışanlarınızın İngilizce dilini konuşabilmesinin kendisidir!

Aktif İngilizce konuşmayı teşvik eden, başarısı kanıtlanmış ve sürekli geliştirilmekte olan Berlitz Metodu® ile kurum çalışanlarınız aktif İngilizce konuşurlar, böylelikle bireysel veya grup olarak, kurumsal İngilizcede hızlı ve başarılı bir gelişim sağlanır.

Aktif İngilizce konuşma

Anadili İngilizce olan yabancı öğretmenler

Profesyonel eğitim kadrosu

Vaka ve konu bazlı İngilizce dersleri

Yanlışların pozitif şekilde düzeltilmesi

Hızlı ve sürekli gelişim

Başvuru Formu

Kurslarımız hakkında detaylı bilgi almak için başvuru formunu kullanarak talep gönderebilirsiniz.