İngilizcede Saatler Hakkında Eğitici Bir Kılavuz

İngilizce Saatler

İngilizce Saatler, Türkçe Okunuşları ve Yazımları

İngilizce saatler konusu İngilizce öğrenmek isteyen kişiler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. İngilizce saatleri öğrenmek isteyenler için detaylı bir kılavuz hazırladık.

İngilizcede saatler, İngilizce öğrenmek isteyen kişilerin ilk öğrenmesi gereken oldukça kolay ve başlangıç seviyesinde öğrenilen konulardan biridir. İngilizce saatleri öğrenmek, zamanınızı doğru planlamanıza ve çevrenizdeki kişilere kendinizi daha kolay ifade etmenize yardımcı olacaktır. İngilizcede saatleri öğrendikten sonra, zamanı doğru söyleyebilecek, arkadaşlarınızla planlar yapabilecek veya işyerinde toplantının ne zaman olacağını söyleyebileceksiniz. İngilizce saatleri öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin.

İngilizce Saatler

İngilizce saatlerin doğru yazımı hakkında temel bilgileri ve ipuçlarını aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

 • İngilizcede “saat” kelimesi “hour” olarak yazılır.
 • İngilizce saat kelimesinin çoğul hali “hours” olarak yazılır.
 • İngilizcede saat ifadelerinde iki rakam kullanılır. İngilizce saat ifadesi genellikle iki rakamdan oluşur, örneğin “10:30”. Bu sayede hem saat hem de dakika değerleri açık bir şekilde belirtilir.
 • İngilizcede saatleri yazarken dakika ifadesi için iki rakam kullanın. Örneğin, “3:15” gibi.
 • İngilizcede saat ifadesi öncesine “0” eklemeyi unutmayın. Saat ifadesi bir rakamdan oluşuyorsa, dakika ifadesi ile birleşince karışıklığa neden olabilir. Bu nedenle, tek haneli saatler için “0” ekleyerek “03:30” gibi yazabilirsiniz.
 • “a.m.” ve “p.m.” ifadelerini doğru şekilde kullanın. “a.m.” ifadesi sabah saatlerini, “p.m.” ifadesi ise öğleden sonra ve akşam saatlerini ifade eder. Doğru ifadeyi kullanarak zamanın ne zaman olduğunu açık bir şekilde belirtebilirsiniz.
 • “o’clock” ifadesini doğru kullanın. Saat başlarında, yani tam saat olduğunda “o’clock” ifadesi kullanılır. Örneğin, “3 o’clock” gibi.
 • İngilizcede saatleri yazarken kullanılan özel ifadeleri öğrenin. “quarter past”, “half past” ve “quarter to” gibi özel ifadeleri öğrenin ve doğru şekilde kullanın. Bu ifadeler, İngilizcede saatleri yazarken daha fazla ayrıntı ekleyerek zamanı daha açık bir şekilde ifade etmenize yardımcı olur.
 • İfadenin anlamlı olmasını sağlayın. İngilizcede saatleri yazarken, doğru bir şekilde yazdığınızdan emin olun ve cümlede anlamlı bir yerde kullandığınızdan emin olun.

Bu ipuçları, İngilizce saatlerin doğru bir şekilde yazılması için faydalı olabilir. Ancak, pratik yapmak en iyi yoldur ve bol pratik yaparak İngilizce saatleri doğru bir şekilde okuyup yazmak daha kolay hale gelecektir.

İngilizcede saatlerin yazılışı ve okunuşu Türkçeden farklıdır. İngilizce saatleri yazarken iki farklı format kullanılır: 24 saat formatı ve 12 saat formatı. Saatleri İngilizce olarak yazarken, genellikle 12 saatlik format kullanılır.

Saat dilimleri için de kısaltmaları ve okunuşları şu şekildedir:

 • AM (Ante Meridiem) – sabahın erken saatlerini ifade eder.
 • PM (Post Meridiem) – öğleden sonra ve akşam saatlerini ifade eder.

Tam saatlerin İngilizce yazılışı her zaman ”It is … o’clock” yapısıyla ifade edilmektedir. Tam saatleri yazarken “It is …” ile başlanmasının nedeni zaman kavramının İngilizce’de sayılamayan isimler grubunda olmasıdır. İngilizcede tam saatlerin yazılışı ve okunuşlarına örnekler aşağıda listelenmiştir.

Saatİngilizce YazılışıTürkçe Anlamı
1:00It is one o’clock Saat bir
2:00It is two o’clockSaat iki
3:00It is three o’clockSaat üç
4:00It is four o’clockSaat dört
5:00It is five o’clockSaat beş
6:00It is six o’clockSaat altı
7:00It is seven o’clockSaat yedi
8:00It is eight o’clockSaat sekiz
9:00It is nine o’clockSaat dokuz
10:00It is ten o’clockSaat on
11:00It is eleven o’clockSaat onbir
12:00It is twelve o’clockSaat oniki
İngilizcede saatler ve yazımları resimli anlatım

Yarım saatlerin İngilizce yazılışı her zaman It’s half past … ” yapısıyla ifade edilmektedir. Ancak bu kısımda dikkat edilmesi gereken İngilizce saat okunuşunda Türkçenin aksine tam saat her zaman ana kalıptan sonra gelmektedir. İngilizcede yarım saatlerin yazılışı ve okunuşlarına örnekler aşağıda listelenmiştir.

Saatİngilizce YazılışıTürkçe Anlamı
1:30It is half past oneSaat bir buçuk
2:30It is half past twoSaat iki buçuk
3:30It is half past threeSaat üç buçuk
4:30It is half past fourSaat dört buçuk
5:30It is half past fiveSaat beş buçuk
6:30It is half past sixSaat altı buçuk
7:30It is half past sevenSaat yedi buçuk
8:30It is half past eightSaat sekiz buçuk
9:30It is half past nineSaat dokuz buçuk
10:30It is half past tenSaat on buçuk
11:30It is half past elevenSaat onbir buçuk
12:30It is half past twelveSaat oniki buçuk

İngilizcede gece yarısı saatin İngilizce okunuşu için ”It’s midnight”  ifadesi kullanılır. Gündüz ise ‘’It’s midday’’ ifadesi kullanılır.

 • 24:00 – It is midnight
 • 12:00 – It is midday 

İngilizcede yarıma kadar olan saatler “past” kavramından yararlanılarak söylenilir ve “It’s … past …” cümlesi kullanılır. Bu kalıpta dakika birinci boşluğa, saat ikinci boşluğa yazılır. İngilizcede yarıma kadar olan saatlerin yazılışı ve okunuşlarına örnekler aşağıda listelenmiştir.

Saatİngilizce YazılışıTürkçe Anlamı
1:05It is five past oneSaat biri beş geçiyor
2:10It is ten past twoSaat ikiyi on geçiyor
3:14It is fourteen half past threeSaat üçü on dört geçiyor
4:16It is sixteen past fourSaat dördü on altı geçiyor
5:21It is twenty one past fiveSaat beşi yirmi bir geçiyor
6:24It is twenty four past sixSaat altıyı yirmi dört geçiyor
7:07It is seven past sevenSaat yediyi yedi geçiyor
8:01It is one past eightSaat sekizi bir geçiyor
9:29It is twenty nine half past nineSaat dokuzu yirmi dokuz geçiyor
10:20It is twenty past tenSaat onu yirmi geçiyor
11:09It is nine past elevenSaat on biri dokuz geçiyor
12:12It is twelve past twelveSaat on ikiyi on iki geçiyor

İngilizcede yarıma kadar olan çeyrek saatleri yazarken ”It is quarter past … ” kuralı uygulanır. Çeyrek saatlerin İngilizce yazılışlarına örnekler aşağıda listelenmiştir.

Saatİngilizce YazılışıTürkçe Anlamı
01:15It is quarter past oneSaat biri çeyrek geçiyor
02:15It is quarter past twoSaat ikiyi çeyrek geçiyor
03:15It is quarter half past threeSaat üçü çeyrek geçiyor
04:15It is quarter past fourSaat dördü çeyrek geçiyor
05:15It is quarter one past fiveSaat beşi çeyrek geçiyor
06:15It is quarter four past sixSaat altıyı çeyrek geçiyor
07:15It is quarter past sevenSaat yediyi çeyrek geçiyor
08:15It is quarter past eightSaat sekizi çeyrek geçiyor
09:15It is quarter nine half past nineSaat dokuzu çeyrek geçiyor
10:15It is quarter past tenSaat onu çeyrek geçiyor
11:15It is quarter past elevenSaat on biri çeyrek geçiyor
12:15It is quarter past twelveSaat on ikiyi çeyrek geçiyor

İngilizcede yarım sonrası saatler “to” kavramından yararlanılarak yazılır ve söylenir ve “It’s … to …” kalıbı kullanılır. Bu cümle kalıbında tam saate kalan dakika birinci boşluğa, saat ikinci boşluğa gelir. İngilizcede yarımdan sonra olan saatlerin yazılışı ve okunuşlarına örnekler aşağıda listelenmiştir.

Saatİngilizce YazılışıTürkçe Anlamı
01:35It is twenty five to twoSaat ikiye yirmi beş var
02:40It is twenty to threeSaat üçe yirmi var
03:44It is sixteen to fourSaat dörde on altı var
04:46It is fourteen to fiveSaat beşe on dört var
05:51It is nine to sixSaat altıya dokuz var
06:54It is six to sevenSaat yediye altı var
07:37It is twenty three to eightSaat sekize yirmi üç var
08:31It is twenty nine to nineSaat dokuza yirmi dokuz var
09:59It is one to tenSaat ona bir var
10:40It is twenty to eleveSaat on bire yirmi var
11:39It is twenty one to twelveSaat on ikiye bir var
12:32It is twenty eight to oneSaat bire yirmi sekiz var

İngilizcede saat sormak için genellikle 2 kalıp kullanılır. Bunlar;

 • What time is it? (Saat kaç?)
 • What’s the time? (Saat kaç?)

İngilizce konuşmalarda cümle içerisinde farklı soru kalıplarıyla da saat sorulabilir. Bu soru kalıplarından örnekler aşağıda listelenmiştir.

 • Do you know what time is it?
 • Could you tell me the time please?
 • Can you tell me what time is it, please?
 • Could you tell me the time, please?
 • Do you have the time?
 • Do you happen to have the time?
 • Have you got the right time?
 • What time do you make it?

İngilizcede saat sormak için en çok kullanılan soru kalıpları ve Türkçe anlamları aşağıda listelenmiştir.

İngilizce Saat Kaç SorusuTürkçe Anlamı
What time is it?Saat kaç?
What’s the time?Saat kaç?
Do you know what time is it?Saatin kaç olduğunu biliyor musunuz?
Could you tell me the time please?Bana saati söyleyebilir misiniz lütfen?
Can you tell me what time is it, please?Bana saatin kaç olduğunu söyler misin lütfen?
Do you have the time?Zamanın var mı?
Do you happen to have the time?Zamanın var mı?
Have you got the right time?Doğru zamanı buldun mu?
What time do you make it?Ne zaman yaparsın?

A.M. ve P.M. İngilizce saatlerde ve on ikili saat sistemini kullanan ülkelerde sıklıkla karşılaşacağınız ifadelerdir. “a.m.” ve “p.m.” terimleri, İngilizce saatlerde günün hangi saat diliminde olduğunu belirtmek için kullanılır. “a.m.” sabah saatleri için kullanılırken, “p.m.” öğleden sonra saatleri ve akşam saatleri için kullanılır.

A.M. kavramı Latincede “ante meridem” ifadesinin kısaltılmışıdır. Bu ifade Türkçeye “öğleden önce” olarak çevrilir. Yani A.M. ifadesi gece yarısından itibaren öğleden önceki saatleri belirtmek için kullanılır.

P.M. ifadesi Latincede “post meridem” ifadesinin kısaltılmışıdır. Bu ifade Türkçeye “öğleden sonra” olarak çevrilir. Yani P.M. ifadesi öğleden sonra ve gece yarısına kadar olan akşam saatlerini belirtmek için kullanılır. A.M. ve P.M. ifadelerinin kullanımı gösteren örnekler aşağıda listelenmiştir:

Saatİngilizce YazılışıTürkçe Anlamı
12.00 a.m. (gece yarısı)It is midnightGece yarısı
1:00 a.m.It is one o’clockSaat sabah bir
2:00 a.m.It is two o’clockSaat sabah iki
3:00 a.m.It is three o’clockSaat sabah üç
4:00 a.m.It is four o’clockSaat sabah dört
5:00 a.m.It is five o’clockSaat sabah beş
6:00 a.m.It is six o’clockSaat sabah altı
7:00 a.m.It is seven o’clockSaat sabah yedi
8:00 a.m.It is eight o’clockSaat sabah sekiz
9:00 a.m.It is nine o’clockSaat sabah dokuz
10:00 a.m.It is ten o’clockSaat sabah on
11:00 a.m.It is eleven o’clockSaat sabah on bir
12:00 p.m.It is twelve o’clockÖğlen on iki
1:00 p.m.It is one o’clockSaat öğleden sonra bir
2:00 p.m.It is two o’clockSaat öğleden sonra iki
3:00 p.m.It is three o’clockSaat öğleden sonra üç
4:00 p.m.It is four o’clockSaat öğleden sonra dört
5:00 p.m.It is five o’clockSaat öğleden sonra beş
6:00 p.m.It is six o’clockSaat akşam altı
7:00 p.m.It is seven o’clockSaat akşam yedi
8:00 p.m.It is eight o’clockSaat akşam sekiz
9:00 p.m.It is nine o’clockSaat akşam dokuz
10:00 p.m.It is ten o’clockSaat akşam on
11:00 p.m.It is eleven o’clockSaat akşam on bir
online İngilizce kursu - birebir özel dersler ile İngilizce saatleri öğrenin - learn hours in English with private English lessons - online English course

İngilizce saatlerden fazlasını öğrenin

Ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenler

Haftada 3, 5 veya 7 gün özel ders

3, 6 veya 12 ay eğitim süresi

Bir özel ders ücreti sadece 54 TL

İngilizce Saatlerden Fazlasını Konuşarak Öğrenin

İngilizce saatleri öğrenmek kolaydır. İngilizce saatlerden fazlasını öğrenmek için iletişim formunu doldurun, uzman danışmanlarımızdan eğitimlerimiz hakkında bilgi alın.

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 4.9]

5 Comments

Büşra

Gerçektende çok güzel hatta başaralı diyebilirim benim bu konuda eksiğim var zaten ben gelip bakmak istemiştim ve not aldım umarım bu konuyu da çözebilirim 🙏🥺