İngilizce Alfabe

İngilizce alfabe nedir sorusu İngilizce alfabe ve harfleri öğrenmek isteyen kişiler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yeni bir dil öğrenmenin başlangıç aşaması olan alfabe konusu, İngilizce öğrenmek isteyenlerin ilk yaptığı aramalardan oluyor. Peki İngilizce alfabe nedir, Türkçe’de İngilizce alfabe nasıl okunuyor, İngilizce alfabenin Türkçe alfabeden farklılıkları nelerdir?

İngilizce Alfabe, Harfler ve Türkçe Okunuşları

İngilizce Harf Türkçe Okunuşu
A a ey /ei/
B b bi /biː/
C c si /siː/
D d di /diː/
E e i /iː/
F f ef /ɛf/
G g ci: /dʒiː/
H h eyç /eɪtʃ/
I i ay /aɪ/
J j cey /dʒeɪ/
K k key /kei/
L l el /ɛl/
M m em /ɛm/
N n en /ɛn/
O o ou /oʊ/
P p pi: /piː/
Q q kiu /kjuː/
R r ar: /ɑr/
S s es /ɛs/
T t ti /tiː/
U u yu /juː/
V v vi: /viː/
W w dabılyu /ˈdʌbəljuː/
X x eks /ɛks/
Y y vay /wai/
Z z zed /zɛd/
zee /ziː/

Başvuru Formu

"Gönder" butonuna tıklayarak KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Metnini okudum, onaylıyorum.